KAMUOYUNA DUYURULUR!

Çerkes Dernekleri Federasyonu (Çerkes-Fed) Genel Başkanımız Sayın Nusret BAŞ, Ürdün-Amman’da faaliyetlerini sürdüren Çerkes Yardımlaşma Derneği’nin daveti üzerine 28-29 Ekim 2019 tarihlerinde Amman’da düzenlenen “Gürcü ve Çerkeslerin Kültürel Mirası” konulu konferansa katılmıştır.      Söz konusu konferans davetinin geldiği günlerde Federasyon Başkanımız Sayın Nusret BAŞ tarafından Abhaz Dernekleri Federasyonu (Abhaz-Fed) Genel Başkanı Sayın Atanur AKSOY telefonla aranmış, konferansın içeriği konusunda bilgi verilmiş, söz konusu konferansa kendilerinin de katılarak Abhaz halkının duygu düşüncelerini direkt muhatabı karşısında söylemesi için doğan bu fırsatı değerlendirmesi teklif edilmiştir. Ancak Abhaz-Fed Genel Başkanı ilkeleri gereği bu konferansa katılamayacağını ifade etmiştir.

Çerkes-Fed Genel Başkanı Sayın Nusret BAŞ, konunun birinci derece muhatabı Gürcistan’ın Ürdün Konsolosunun da hazır bulunduğu konferansta özet olarak:

Türkiye’de, Adige, Abhaz, Oset, Çeçen, Gürcü gibi Kafkasya kökenli halkların yoğun olarak yaşadığını ve bu halkların birbirleri ile akraba, dost, arkadaş olduklarını belirterek Abhazya ile Gürcistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla, barışçıl bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini;

Savaşın üzerinden uzun yıllar geçtiğini, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve bu savaşın yaralarının ancak tarafların akıl ve diplomasi gücünü kullanarak mutlak bir uzlaşı sağlamaları ile sarılabileceğini; aksi takdirde emperyalist güçlerin çıkar çatışmalarına alet olunabileceği düşüncesini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Ancak, Abhaz Dernekleri Federasyonu, konferans süreci ve içeriği ile tüm bu iyi niyetli çabalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı halde 05 Kasım 2019 saat 21.41’de “Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret BAŞ’ın söz konusu konferansa katılmış olmasını kınıyoruz” şeklinde kamuoyuna açık bir duyuru paylaşmıştır.

Çerkes-Fed olarak bu duyuruyu son derece yersiz, haksız ve talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun bu açıklaması camiamızda derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır.

Son dönemlerde meydana gelen olay ve gelişmelerin, Çerkes ve Abhaz halklarının ulusal çıkarlarına zarar veren bir pozisyona evirildiğini görmekte, bundan büyük üzüntü ve endişe duymaktayız. Bizler Abhazya’nın ulusal imkânlarının yetersizliği ve uluslararası dengelerdeki kritik pozisyonun farkındayız, bu durumu da anlayışla karşılıyoruz. Ancak, öte yandan kadim Çerkes halkının da ulusal bir var oluş mücadelesi içinde olduğunu ve bizlerin onun çıkarlarını da gözetme gibi kutsal bir misyonumuzun olduğunu da Abhaz Dernekleri Federasyonu’na hatırlatmak isteriz.

Bu bağlamda, Çerkes-Fed olarak her adımımızı iki kardeş halkın ulusal çıkarlarını dikkate alarak atmaya itina gösterdiğimiz bilinmelidir. Bizlerin bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetin aynısını Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Abhaz kardeşlerimizden bekliyor; Çerkes ve Abhaz sivil toplum örgütleri ile iki kardeş halkı karşı karşıya getirecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, aklıselim ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz.

Yukarıda ifade edilen düşüncelerimizi 06 Kasım 2019 Perşembe akşamı Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Merkezinde Abhaz-Fed ve Çerkes-Fed yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda aynen dile getirdik. Söz konusu toplantıda karşılıklı olarak başta Ürdün-Amman’da düzenlenen konferans olmak üzere birçok konu görüşülmüş ve sonuçta Çerkes-Abhaz çatışmasına mahal verecek her türlü eylem ve söylemden kaçınma konusunda ortak uzlaşıya varılmıştır.

Kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz diğer bir husus ise; 28 Ekim 2019 tarihinde Ürdün-Amman Çerkes Yardımlaşma Derneğinin düzenlemiş olduğu konferansın, maalesef belirli bir merkezi organizasyonun kışkırtması sonucu bir grup Kafkasyalı tarafından şiddet kullanılarak provoke edilmeye çalışılmış olmasıdır. Bu tür eylemlerin kardeş halkları birbirine düşürmekten, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaktan başka hiçbir amacı olamaz. Çerkes-Fed olarak her ne kadar iyi niyetli olsalar dahi, bu provokasyona alet olan kardeşlerimize de sergilemiş oldukları tutum ve davranışın xabze kuralları ile bağdaşmadığını hatırlatmak istiyoruz. Açıkça bilinmelidir ki Çerkes ulusu dün olduğu gibi, bugün ve yarın da halklarımızın varlık mücadelesine ipotek koymaya yönelik hiçbir eylem ve söyleme müsamaha göstermeyecektir.

Çerkes-Fed; kardeş Kuzey Kafkasya halklarının birlik ve beraberliğini her zaman önceleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak, Çerkes halkının varlık mücadelesini kolektif akıl ve uzlaşı kültürünü benimseyerek demokratik yöntemler çerçevesinde, evrensel hukuk ilkeleri ve xabzemize uygun olarak etkin bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

     ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

 4,888 total views,  2 views today

Yorum Yap