Category: Yılmaz Dönmez

Dil Bilimi Işığında Anadolu’da Türklerden Önce Çerkeslerin Yaşadığı Tezi.

Dil Bilimi Işığında Anadolu’da Türklerden Önce Çerkeslerin Yaşadığı Tezi.

Abhaz ve Adige’lerin belirli kısmının Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve Transkafkasya’nın güney batı kısmında yaşadıklarını A.İ.Cavahişli, D.İ.Gulia, S.Canaşia gibi bilim adamları dile getirmişlerdir. Son zamanlarda M.M.Trapş, L.N.Solovyoz, Z.V.Ardzınba, G.A.Melikşili, G.G.Giorgadze, Ş.D.İnal-İpa, V.G.Ardzınba ve Y.A.Fyodorov da bu konuyu ele almışlardır. Bu bilginlerin bazılarına göre, eskiçağ Abhaz-Adige etnik birliği Kafkasya’nın Karadeniz kıyısında yerli nüfusla Anadolu’daki bir topluluğun, muhtemelen savaşı kazanmış olan Kask’ların karışması sonucunda […]

4,465 total views, no views today

Read more ›
11 Mayıs’ı Neden “Ulusal Bayram Günü” Olarak İlan Ettik

11 Mayıs’ı Neden “Ulusal Bayram Günü” Olarak İlan Ettik

Çarlık yönetimi, 1905 yılında meydana gelen ayaklanmalar sonrası özgürlükleri ve demokratik hakları kısmen genişlettiyse de halkı tatmin edemedi. Şubat 1917 tarihinde başlayan bir ihtilal dalgası Çarlık Rusya’sını tarihe gömdü. Devrim sonrası yeni hükumet beklenen istikrarı bir türlü sağlayamadı ve ülke kargaşaya boğuldu. Oluşan bu kargaşa ortamı Rus işgali altında olan tüm halkları hareketlendirdi. Böyle bir ortamda bir araya gelen vatansever […]

4,488 total views, no views today

Read more ›
Sovyet Rusya Sömürgeciliği Dönemi Dil Politikaları.

Sovyet Rusya Sömürgeciliği Dönemi Dil Politikaları.

Sovyet Rusya sömürgeciliği döneminde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hayati menfaatini işgal ettiği tüm coğrafyalarda Rusça konuşan ve her türlü milli ve dini değerlerini terk etmiş, komünist kültürüne sarsılmaz bir inançla bağlı bir topluluk yaratmakta görüyordu. Dönemin idarecileri tarihsel tecrübelerini göz önüne alarak özellikle Müslümanları “komünizmi hazmetmeyecek, itimat edilmez bir kitle olarak” görmüşlerdi. Bu nedenle özellikle Müslüman Kuzey Kafkasya halklarını yok […]

2,816 total views, no views today

Read more ›
21 Şubat Uluslararası Ana Dili Gününe Dair

21 Şubat Uluslararası Ana Dili Gününe Dair

Dillerin doğuşu ile ilgili olarak bugüne kadar birçok teori ortaya atılmasına rağmen, insanoğlu dildeki kerameti henüz çözebilmiş değildir.  Dil Allah’ın biz kullarına bahşettiği bir mucizedir. Zira insanoğlu konuşmayı daha doğuştan Allah’ın insana verdiği yeteneklerle öğrenir. Dil taşıyıcısı olduğu ulusun vazgeçilmez yaşam kaynağı ve birliğidir. Diller yeryüzündeki canlılar gibi doğup büyüyen, zamanla yaşlanarak ölen bir varlık değildir. Dil sosyal bir kurumdur. […]

1,605 total views, no views today

Read more ›
Çerkes-Fed’in Yeni Yapılanma Süreci

Çerkes-Fed’in Yeni Yapılanma Süreci

Türkiye Çerkes diaspora tarihi 2010-2015 yıllarını yeni sivil toplum örgütlerinin ortaya çıktığı ve toplumumuz açısından bir çok ilklerin yaşandığı bir dönem olarak yazacaktır.  2,670 total views, no views today

2,670 total views, no views today

Read more ›