Category: Yılmaz Dönmez

2018 Yılı Adigey’in En İyi Öğretmeni Yarışmasını Yevgeniy Lebedev Kazandı.

2018 Yılı Adigey’in En İyi Öğretmeni Yarışmasını Yevgeniy Lebedev Kazandı.

Adigey Cumhuriyeti Başkanı Kumpıl Murat “2018 yılın en iyi öğretmeni” isimli yarışmada birincilik ve eşit dereceler elde edenleri tebrik etti. Etkinliğe AC Devlet Meclisi-Xase Thamatesi Vlademir Narojne AC, Yerel İdareler Eğitim Daireleri Temsilcileri ve Bilim Bakanı Cerase Anzavur ve diğer resmi görevliler katıldı. Kumpıl Murat; – Cumhuriyet eğitim sisteminin yanı sıra ülke bölgesel eğitimin gelişmesi yönündeki çalışmalar, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimde […]

3,276 total views, no views today

Read more ›
General Zass’ın Kızının Adigeler Tarafından Kaçırılışı.

General Zass’ın Kızının Adigeler Tarafından Kaçırılışı.

Sözlü tarih anlatımlarında geçmişte olup biten her şeyi farklı kişilerden dinlediğinizde, anlatılan konunun çok küçük detaylar hariç bütünü itibariyle aynı olduğunu görüyoruz. Sadece anlatım tarzı değişmektedir. Kimisi çok kısa anlatır, kimisi tarih, yer, zaman ve çevreyi de içine alacak geniş bir şekilde anlatır. Pşıbeko Yerecıbe, Dadḣuj Kereḣu, Kreşay Xacet ve daha niceleri Çerkes tarihinde çok az bilinen bir o kadar […]

5,072 total views, no views today

Read more ›
Ïóòèí, Åëüöèí. Ïðåçèäåíò, Êîíñòèòóöèÿ

Sovyetler Sonrası Yeltsin ve Putin Yönetimi ve Etnik Siyaset.

Devlet Başkanı Yeltsin’in etnik politikası birçok açıdan onun merkezi devletin kontrolünü garanti altına almak ve ekonomik reformları hayata geçirmek amacına yönelik öncelikli kaygısıyla yönlendiriliyordu. Sovyetler Birliğinin çöküşü ve Rusya Federasyonunun kurulması, özellikle siyasi haklar ve ekonomik özerklikle ilgili olarak bazı federal birimlerin ayrıcalık ve haklarına dair tartışmaları yeniden başlattı. SSCB içindeki SSR’ler (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) 1990 ve 1991 yıllarında bağımsızlıklarını […]

4,072 total views, no views today

Read more ›
Çerkeslerde Selamlaşma, İyi Dilek ve Temenniler.

Çerkeslerde Selamlaşma, İyi Dilek ve Temenniler.

İnsanların karşılaştıklarında veya bir araya geldiklerinde selamlaşmaları her toplumda olduğu gibi Çerkeslerde de çok eski bir gelenektir. Selam vermediğinizde karşınızdaki insan incinir, hatta üzülebilir. Ona karşı bir hoşnutsuzluğunuzun olduğunu, onu önemsemediğinizi, küçümsediğinizi veya ona karşı bir kin beslediğinizi düşünebilir. Selamlaşmak karşılıklı sözlü iletişimin (konuşmanın) başlangıcıdır. Söze ilk olarak selamlaşarak başlanır. Selam vermeden konuşmaya başlamak edebe aykırıdır. Her toplumun kendisine özgü […]

5,516 total views, no views today

Read more ›
Adige’lerdeki Hitap Şekilleri ve Anlamları.

Adige’lerdeki Hitap Şekilleri ve Anlamları.

Her dilde ve her halkın mantalitesinde farklı hitap şekilleri vardır. Adige geleneğinde edepli ve güzel bir konuşmanın başlangıcı karşınızdaki insana hitap şekliniz ile başlar. Karşınızdakine hitap şekliniz onun hakkındaki duygu, düşünce ve sizin üzerinizde bıraktığı izlenimi ifade eder. Hitap şekliniz ile birlikte tüm bunları farkında olmadan karşı tarafa yansıtmış olursunuz. Adigelerde karşılıklı konuşma esnasında bir çok hitap şekli kullanılır ve […]

4,704 total views, no views today

Read more ›