Category: Bezroko Yılmaz

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-III

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-III

27 Mayıs’ın gizemli isimlerinden Yarbay (Mehmet) Orhan Kabibay, 1918 Çanakkale doğumluydu. Doğum yeri bazı kaynaklarda Üsküdar geçiyordu. Çerkes’ti.[i] 27 Mayıs ayaklanmasıyla ilgili kitaplarda Çerkesliğine dair en küçük bir bilgi kırıntısı bulunmadığından boyu ve sülâlesi bilinmiyordu. Başarılı bir öğrencilik geçiren Kabibay 1958 devresinin ikincisi olarak Harp Okulundan mezun oldu. Amerikan Harp Akademisinde okudu. Fransa ve Almanya’da çeşitli kurslar gördü. Eğitim aldığı […]

56,950 total views, 2 views today

Read more ›
27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-II

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-II

Basının o dönem en etkili isimlerindendi (Hakkı) Metin Toker. Kafkasya’nın Kuban Vilayetinden gelen Gebeko sülâlesindendi. Kökü soylu bir Abhaz sülâlesine dayanıyordu. Dedeleri Tokat’ın Gebokaya (Yeni adı Alpudere) köyünün kurucularıydı. Babası Gebokazâde Ekrem Bey, annesi Rumeli Beylerbeyi Siyavuş Paşanın torunlarından Girit’li Hüsniye Hanımdı. Baba tarafından akrabaları Osmanlı sarayına kadar uzanıyordu. Önceleri Demokrat Parti (DP) yanlısı Zafer Gazetesinde çalıştığından muhalefeti eleştiren bir […]

7,823 total views, no views today

Read more ›
27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-I

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-I

19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra kuzeydoğudan gelmeye başlayan Müslüman Kafkas halkların göç dalgasıyla karşılaşan Osmanlı Devleti, fiili durumu pragmatik bir yaklaşımla güvenlik ekseninde değerlendirdi. Savaşçılığıyla bilinen Kafkasyalı kavimlerin bir kısmını Varna, Köstence gibi Rumeli vilâyetlerinde iskân ederek batıyı güçlendirmeye çalıştı. Rumeline yerleşenlerin büyük kısmı Osmanlı-Rus harbini müteakip ikinci kez göçe tâbi tutularak Suriye, İsrail gibi güney ülkelerine gönderildi. İlk göç […]

1,354 total views, 1 views today

Read more ›