Category: Bezroko Yılmaz

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-3

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-3

Mesleklenmeyle ilgili tercihlerimiz, geçim sağlamanın dışında ilâve imkân ve yetenekler kazandırmalıdır.

Read more ›
Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-2

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-2

Önceki makalede hangi maksatlara ulaşmak için meslek seçtiğimizi ve meslek kategorilerini ele aldık. Bu bölümde mesleklenmeyi etkileyen/belirleyen etkenlere odaklanacağız. Genel olarak meslek seçimine yön veren en önemli etkenler ülke gerçekleri, iş piyasası, idealler, kişisel yetenekler, ilgi alanları, tutkular ve mizaçtır. Bunların dışında çeşitli sebeplerle pek dile getirilmeyen bazı önemli etkenler de vardır. Şimdi bunlara kısaca değinelim.

Read more ›
Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi – 1

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi – 1

Arapça ‘Sulük’ kelimesinden türeyen meslek kelimesi, yola veya bir yere girmek anlamına gelir. Tutulan, benimsenen, tâbi olunan yol anlamı günlük hayatta yoğun olarak kullanılmaz. Rağbet gören tanımı, bir kimsenin geçimini sağlamak maksadıyla seçtiği iş veya iş dalıdır.  Akademik literatürdeki tanımı daha açıktır; Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında […]

Read more ›
27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-IV

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-IV

Önceki üç yazıda Türk siyasî sistemini yeniden dizayn eden bu tarihî hadisede göze çarpan Kafkasyalılardan bahsettik. İstiklâl mücadelesinde olduğu gibi 27 Mayıs’ta da Kafkasyalılar milliyetçi hislerle davranmadılar. Karşılıklı jest yaptıkları gibi pozisyonları icabı birbirlerine çelme de attılar. Ortak noktaları karar mekanizmasında belirleyici güç olamamaları, üstteki bir iradeye bağımlı olmalarıydı. İçlerinde en öne çıkan Kabibay’ın tek yapabildiği her kilidi açan bir […]

Read more ›
27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-III

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-III

27 Mayıs’ın gizemli isimlerinden Yarbay (Mehmet) Orhan Kabibay, 1918 Çanakkale doğumluydu. Doğum yeri bazı kaynaklarda Üsküdar geçiyordu. Çerkes’ti.[i] 27 Mayıs ayaklanmasıyla ilgili kitaplarda Çerkesliğine dair en küçük bir bilgi kırıntısı bulunmadığından boyu ve sülâlesi bilinmiyordu. Başarılı bir öğrencilik geçiren Kabibay 1958 devresinin ikincisi olarak Harp Okulundan mezun oldu. Amerikan Harp Akademisinde okudu. Fransa ve Almanya’da çeşitli kurslar gördü. Eğitim aldığı […]

Read more ›