Category: Bezroko Yılmaz

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-4

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-4

Meslekleri tanıdığımıza ve nasıl seçeceğimizi kavradığımıza göre diaspora Çerkeslerinin mesleklenmesi konusuna geçebiliriz. Anavatanlarından uzakta hayatlarını sürdüren diaspora Çerkeslerinin varlıklarını güçlü bir biçimde devam ettirebilmesi ve aralarında birlik sağlayabilmeleri için mesleklenme konusu hayatî önem taşımaktadır. Sayısal azlıklarını telafi edebilmeleri ve haklarını koruyabilmeleri için kendilerini tahkim etmeleri gereklidir. Güçlü bireyler güçlü toplumlarında tohumlarını oluşturur. Unutulmamalıdır ki zayıflar ve yoksullar daha kolay kavga […]

 4,801 total views

Read more ›
Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-3

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-3

Mesleklenmeyle ilgili tercihlerimiz, geçim sağlamanın dışında ilâve imkân ve yetenekler kazandırmalıdır.  1,556 total views

 1,556 total views

Read more ›
Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-2

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-2

Önceki makalede hangi maksatlara ulaşmak için meslek seçtiğimizi ve meslek kategorilerini ele aldık. Bu bölümde mesleklenmeyi etkileyen/belirleyen etkenlere odaklanacağız. Genel olarak meslek seçimine yön veren en önemli etkenler ülke gerçekleri, iş piyasası, idealler, kişisel yetenekler, ilgi alanları, tutkular ve mizaçtır. Bunların dışında çeşitli sebeplerle pek dile getirilmeyen bazı önemli etkenler de vardır. Şimdi bunlara kısaca değinelim.  1,134 total views

 1,134 total views

Read more ›
Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi – 1

Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi – 1

Arapça ‘Sulük’ kelimesinden türeyen meslek kelimesi, yola veya bir yere girmek anlamına gelir. Tutulan, benimsenen, tâbi olunan yol anlamı günlük hayatta yoğun olarak kullanılmaz. Rağbet gören tanımı, bir kimsenin geçimini sağlamak maksadıyla seçtiği iş veya iş dalıdır.  Akademik literatürdeki tanımı daha açıktır; Belli bir eğitim ile kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında […]

 4,927 total views

Read more ›
27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-IV

27 Mayıs Ayaklanmasında Kafkasyalılar-IV

Önceki üç yazıda Türk siyasî sistemini yeniden dizayn eden bu tarihî hadisede göze çarpan Kafkasyalılardan bahsettik. İstiklâl mücadelesinde olduğu gibi 27 Mayıs’ta da Kafkasyalılar milliyetçi hislerle davranmadılar. Karşılıklı jest yaptıkları gibi pozisyonları icabı birbirlerine çelme de attılar. Ortak noktaları karar mekanizmasında belirleyici güç olamamaları, üstteki bir iradeye bağımlı olmalarıydı. İçlerinde en öne çıkan Kabibay’ın tek yapabildiği her kilidi açan bir […]

 7,266 total views

Read more ›