Category: TARİH

Bir Yiğit Fedâi

Bir Yiğit Fedâi

Milletimizin tarihinde bir dönem akıl tutulması sayılan karmaşık olaylar yaşanmıştır. Bu durum öyle dramatik bir hengâmedir ki, gören gözler görmez, kulaklar duymaz, diller konuşamaz. Felâket gelirken her kes durup seyreder. İlim-İrfan sahiplerinin basireti bağlanır. Kaderin acı bir tecellisi olarak ilâhî kader hükmünü icra eder. Bir avuç şuurlu mümin çırpınsa, feryat etse de âkıbeti önleyemezler.  3,245 total views

 3,245 total views

Read more ›
93 Harbinden İlginç Bir Belge

93 Harbinden İlginç Bir Belge

Osmanlı-Rus, 93 Harbi’nde Plevne Cephesinde, Her İki Taraftaki Çerkes Askerleri İle İlgili İlginç Bir Arşiv Belgesi   Müfid Yüksel   TELGRAFNÂME An: Plevne İla: Yıldız Sarây-ı Hümâyunu No: 138 Fi 5 Ağustos 1293   Mâbeyn-i Hümâyun Başkitâbet-i Celîlesine İşbu cum’a günü asâkir-i muâvene-i Çerâkise’den müretteb çıkarılan keşif kolu evvelâ Rusya’nın bir bölük süvârisine tesâdüfle biraz muhârebe ve çarpıştıkdan sonra bunları […]

 1,325 total views,  1 views today

Read more ›
Çarlıktan Sovyetlere (1864-1921)

Çarlıktan Sovyetlere (1864-1921)

SÜRGÜN FACİASI Kbaada savaşından sonra büyük bir facia başlıyordu.  1,843 total views

 1,843 total views

Read more ›
Orta Çağ Bitiminden Rus İşgaline Kadar Kuzey Kafkasya (1453-1864)

Orta Çağ Bitiminden Rus İşgaline Kadar Kuzey Kafkasya (1453-1864)

 RUSLARIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Orta Asya’dan başlayan kavimler göçü hep Hazar’ın ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya doğru olmuştur. Göçmenler bu güzergahta önlerine çıkan kavimleri yararak kuzeye ve güneye doğru yayarken, bir kısmını da içlerine alarak Avrupa’ya doğru sürüklüyordu. Bu geçişler esnasında Slav kavimleri de aynı şekilde üç yöne dağıldı.  2,400 total views

 2,400 total views

Read more ›
ORTAÇAĞDA KUZEY KAFKASYA

ORTAÇAĞDA KUZEY KAFKASYA

Kuzey Kafkas halklarının oluşum süreci ilk çağın sona erdiği, orta çağın başladığı tarih kabul edilen M.S. 375 yılına kadar aşağı yukarı kabaca tamamlanmıştır. Farklı kökenlerden gelip farklı isimler taşıyan topluluklar, yaşamın dayattığı, ortaklaşa üretim, trampe ederek tüketim, barınma ve dayanışarak korunma… süreçleri esnasında oluşturdukları ortak kültür etrafında sosyalleşerek bir konsolidasyona uğramıştır. Bu tarihe kadar doğudan batıya ari ırktan göçler gerçekleşmişken; […]

 1,859 total views

Read more ›