Category: TARİH

KAFKASYA DAĞLILARI BİRLİĞİ (SOYUZ GORTSEV KAVKAZA) (*)

KAFKASYA DAĞLILARI BİRLİĞİ (SOYUZ GORTSEV KAVKAZA) (*)

Batıdaki Kuzey Kafkasya Emigrasyonu Avrupa sahnesindeki ilk Kuzey Kafkasyalı göçmenler, 1864 sürgünü sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda Hristiyan unsura karşı denge unsuru olarak kullandıkları Çerkeslerdi. Gustav Bullumer’in 1931’de kaydettiğine göre,150-200 bin civarındaki bu koloninin uzantıları Rodos ve Serez’e, Niş ve Tirot’a ve Kossov-Pole’ye dek ulaşıyordu. Eski Yugoslavya sınırlarında dağınık haneler dışında 23 yerleşim birimi tesbit edilmişti (1). Rusya’nın istila sürecinde olduğu […]

 1,704 total views,  2 views today

Read more ›
Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusların Kabardeyler ile ilk ilişki kurmaları Aşağı Kuban havzasında mı, Orta Terek havzasında mı gerçekleştiği kati olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Taman yarımadasında cereyan ettiğini ileri sürerken, bazı kaynaklar da Orta Terek bölgesinde tahakkuk ettiğini kabul ediyorlar. Bizim kanatimize göre bu ilişkiler Taman’da ortamı yoklama kabilinden olmuşsa da esas itibariyle Kabardeyler Merkezî Kafkasya’ya yerleşip idarî örgütlenmelerini tamamladıktan sonra vuku’a gelmiştir. İlk […]

 4,011 total views

Read more ›
Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

                Çeviri: (Watırıpha) YASEMİN ORAL             (Osiyipha) ESRA KIZILBOĞA 25 Mayıs 1955’de Tass, Kabardey’in başkenti Nalçik’ten Komünist Parti Merkez Komitesi’ne bağlı Kabardey Bölge Komitesi Bürosu’nun Temmuz 1957’de “Kabardey’in Rusya’ya Gönüllü Katılımının 400. Yılı”nı kutlamak üzere bir önerge verdiğini bildirdi. Önerge şöyle diyordu: “Kabardey’in Rusya’ya katılımı Kabardey halkının tarihsel kaderi için […]

 3,129 total views

Read more ›
Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkeslerin niçin bir devleti olmadı? Yüzyıllar süren yaşamda kamusal düzen devletsiz nasıl sağlandı? Nizami birlikler olmadan toplu savunmalar nasıl gerçekleştirildi? Ahmet Mithat Efendi 143 yıl önce kaleme aldığı makale ile bu ve benzeri sorulara cevap verdi.  Yazıyı Akademik dünyamızın tanınmış ismi Atilla Yayla’nın 1995 yılında yazdığı takdimle birlikte sunuyoruz.  3,657 total views

 3,657 total views

Read more ›
I. Dönem Bolu Milletvekili Mirliva Yusuf İzzet Paşa

I. Dönem Bolu Milletvekili Mirliva Yusuf İzzet Paşa

Mesut ERŞAN[1]  ÖZET I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin asker milletvekillerinden Yusuf İzzet Paşa, 14. Kolordu Komutanı olarak bulunduğu Bursa Balıkesir bölgesindeki tartışılan uygulamaları, Milli Mücadele’ye olaylı bir şekilde katılması, Mecliste milli meseleler hakkında yaptığı ilgi çekici konuşmaları ile dikkat çeken bir kişiliktir. Bu çalışmada Yusuf İzzet Paşanın Milli Mücadeleye katılma süreci ve milletvekilliği sırasındaki faaliyetleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yusuf İzzet, […]

 3,000 total views,  1 views today

Read more ›