Category: Diaspora Tarihi (1864- … )

Sultan II. Abdülhamit Döneminde Bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi

Sultan II. Abdülhamit Döneminde Bir “Çerkes Tarihi” Yazılması Girişimi

Özet Kafkaslar, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan itibaren Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu arasında şiddetli bir mücadele alanı haline gelmiştir. Bu mücadelede Çerkesler, Osmanlı tarafını tutarak, Ruslara karşı amansız bir savaşım içine girmişlerdir. Kırım Savaşı’ndan sonra ise Ruslar, Kafkaslar yönünde kararlı şekilde ilerlemişler, diğer Kafkas kavimleri ile birlikte Çerkesleri de hâkimiyetleri altına almışlardır. Bunun üzerine yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Çerkesler, Osmanlı […]

2,132 total views, no views today

Read more ›
Çerkes Teavün Cemiyeti ve Faaliyetleri

Çerkes Teavün Cemiyeti ve Faaliyetleri

Elmas Zeynep Aksoy Büyük acılar yaşayarak kopartıldıkları ülkelerinden, dünyanın dört bir köşesine savrulan Çerkeslerin en büyük durağıydı Osmanlı toprakları. Bir süre sonra anlaşılacaktı ki; durak olduğunu düşündükleri yer aslında onların yeni vatanlarıydı… İçlerinde hep bir dönme umudu büyüttükleri ülkeleri çok uzaklarda kalacaktı… Ana yurtlarını bırakmak zorunda kalan Çerkesler Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağıtılmışlardı. Kimi Kosovada kimi Ürdünde kimi Suriyede […]

2,744 total views, no views today

Read more ›
Bir Yiğit Fedâi

Bir Yiğit Fedâi

Milletimizin tarihinde bir dönem akıl tutulması sayılan karmaşık olaylar yaşanmıştır. Bu durum öyle dramatik bir hengâmedir ki, gören gözler görmez, kulaklar duymaz, diller konuşamaz. Felâket gelirken her kes durup seyreder. İlim-İrfan sahiplerinin basireti bağlanır. Kaderin acı bir tecellisi olarak ilâhî kader hükmünü icra eder. Bir avuç şuurlu mümin çırpınsa, feryat etse de âkıbeti önleyemezler. 3,205 total views, 1 views today

3,205 total views, 1 views today

Read more ›
93 Harbinden İlginç Bir Belge

93 Harbinden İlginç Bir Belge

Osmanlı-Rus, 93 Harbi’nde Plevne Cephesinde, Her İki Taraftaki Çerkes Askerleri İle İlgili İlginç Bir Arşiv Belgesi   Müfid Yüksel   TELGRAFNÂME An: Plevne İla: Yıldız Sarây-ı Hümâyunu No: 138 Fi 5 Ağustos 1293   Mâbeyn-i Hümâyun Başkitâbet-i Celîlesine İşbu cum’a günü asâkir-i muâvene-i Çerâkise’den müretteb çıkarılan keşif kolu evvelâ Rusya’nın bir bölük süvârisine tesâdüfle biraz muhârebe ve çarpıştıkdan sonra bunları […]

1,298 total views, no views today

Read more ›