Category: Anavatan Tarihi

1917-1924 Yılları Arasında Stavropol Bölgesinde Sovyet Hükümet Sisteminin Kurulması

1917-1924 Yılları Arasında Stavropol Bölgesinde Sovyet Hükümet Sisteminin Kurulması

ELENA LIASHENKO Stavropol’da Sovyet egemenliği 1 Ocak 1918’de geçici Halk Meclisi’nin kararıyla açıklandı. Stavropol eyaletinde bir işçi-köylü devleti kurulması fikrinin gerçekleşmesi büyük oranda, Halk Komiserleri Konseyi Başkanı A. Ponomarev tarafından yazılan “Sovyet HükümetininTemelleri” kitapçığını temel alıyordu. Kuzey Kafkas bölgesi sosyo-ekonomik durum, devlet yönetimi ve ulusal güvenlik açısından her zaman için Rusya’ nın en istikrarsız bölgelerinden biri olmuştur. Bu durum devlet […]

2,476 total views, no views today

Read more ›
Batı Kafkasya Milli Misak Meclisi

Batı Kafkasya Milli Misak Meclisi

1700’lü yılların sonları Kafkasya’daki sosyal yapının da sarsılmaya başladığı ve değişim geçirdiği yıllardır. Bölgenin bir bölümünde sosyal dokunun ana karakterini oluşturan feodal yapıya karşı başlayan isyanları, “sosyal devrim niteliğinde ciddi bir toplum hareketi ve feodal düzenin çözülmeye başladığının ilk somut işareti saymak mümkündür”.[1] İmam Mansur ve Müridizm hareketi’nin Kuzey Kafkasya’nın içinden geçtiği bu sosyal dönüşüme katalizör görevi gördüğünü de söyleyebiliriz. […]

2,168 total views, no views today

Read more ›
Bağımsız Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

Bağımsız Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Kafkasya’yı da etkilemişti. Türk Ordusu Abhazya Sahilleri’ni işgal ederek, Rus Ordusu’nun güney kanadını arkadan vurmak istedi. Kuzey Kafkasya, bağımsızlık konusunda duyarlıydı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra; Ali Bey isyanı, halkın duygularını açığa vurmasına neden oldu. Hızla, Çeçenistan ve Dağıstan bölgelerine yayıldı. Ne var ki, Osmanlı Devleti’nin savaşı kaybetmesi üzerine, isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Çarlık rejiminden, […]

1,442 total views, no views today

Read more ›
Çarlıktan Sovyetlere (1864-1921)

Çarlıktan Sovyetlere (1864-1921)

SÜRGÜN FACİASI Kbaada savaşından sonra büyük bir facia başlıyordu. 1,785 total views, 1 views today

1,785 total views, 1 views today

Read more ›
Orta Çağ Bitiminden Rus İşgaline Kadar Kuzey Kafkasya (1453-1864)

Orta Çağ Bitiminden Rus İşgaline Kadar Kuzey Kafkasya (1453-1864)

 RUSLARIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI Orta Asya’dan başlayan kavimler göçü hep Hazar’ın ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya doğru olmuştur. Göçmenler bu güzergahta önlerine çıkan kavimleri yararak kuzeye ve güneye doğru yayarken, bir kısmını da içlerine alarak Avrupa’ya doğru sürüklüyordu. Bu geçişler esnasında Slav kavimleri de aynı şekilde üç yöne dağıldı. 2,318 total views, 1 views today

2,318 total views, 1 views today

Read more ›