Category: Orta Çağ (375-1453)

ORTAÇAĞDA KUZEY KAFKASYA

ORTAÇAĞDA KUZEY KAFKASYA

Kuzey Kafkas halklarının oluşum süreci ilk çağın sona erdiği, orta çağın başladığı tarih kabul edilen M.S. 375 yılına kadar aşağı yukarı kabaca tamamlanmıştır. Farklı kökenlerden gelip farklı isimler taşıyan topluluklar, yaşamın dayattığı, ortaklaşa üretim, trampe ederek tüketim, barınma ve dayanışarak korunma… süreçleri esnasında oluşturdukları ortak kültür etrafında sosyalleşerek bir konsolidasyona uğramıştır. Bu tarihe kadar doğudan batıya ari ırktan göçler gerçekleşmişken; […]

 2,015 total views

Read more ›