Category: Anavatan Tarihi

Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusların Kabardeyler ile ilk ilişki kurmaları Aşağı Kuban havzasında mı, Orta Terek havzasında mı gerçekleştiği kati olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Taman yarımadasında cereyan ettiğini ileri sürerken, bazı kaynaklar da Orta Terek bölgesinde tahakkuk ettiğini kabul ediyorlar. Bizim kanatimize göre bu ilişkiler Taman’da ortamı yoklama kabilinden olmuşsa da esas itibariyle Kabardeyler Merkezî Kafkasya’ya yerleşip idarî örgütlenmelerini tamamladıktan sonra vuku’a gelmiştir. İlk […]

 4,011 total views

Read more ›
Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

                Çeviri: (Watırıpha) YASEMİN ORAL             (Osiyipha) ESRA KIZILBOĞA 25 Mayıs 1955’de Tass, Kabardey’in başkenti Nalçik’ten Komünist Parti Merkez Komitesi’ne bağlı Kabardey Bölge Komitesi Bürosu’nun Temmuz 1957’de “Kabardey’in Rusya’ya Gönüllü Katılımının 400. Yılı”nı kutlamak üzere bir önerge verdiğini bildirdi. Önerge şöyle diyordu: “Kabardey’in Rusya’ya katılımı Kabardey halkının tarihsel kaderi için […]

 3,129 total views

Read more ›
Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkeslerin niçin bir devleti olmadı? Yüzyıllar süren yaşamda kamusal düzen devletsiz nasıl sağlandı? Nizami birlikler olmadan toplu savunmalar nasıl gerçekleştirildi? Ahmet Mithat Efendi 143 yıl önce kaleme aldığı makale ile bu ve benzeri sorulara cevap verdi.  Yazıyı Akademik dünyamızın tanınmış ismi Atilla Yayla’nın 1995 yılında yazdığı takdimle birlikte sunuyoruz.  3,657 total views

 3,657 total views

Read more ›
Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

TAKDİM 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden “The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmus” (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston’da yayınlandı. 1927’de buna beş bölüm daha eklenmiştir. Ayrıca bu konuda ölümünden önce 13 bin referansı kapsayan, bin daktilo sayfası bilgi, belge ve not bırakmıştır. Fessenden’in araştırması ve sonuç olarak iddiası kendine göre kanıtları olan […]

 2,316 total views

Read more ›
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

On dokuzuncu yüzyılda Kafkasya, farklı etnik grupları ve Çerkesya, Mingrelia, Gürcistan, Ermenistan’ın büyük bir bölümünü, Dağıstan, Osetya, Abhazya ve Karakalpakların, Çeçen ve İnguşların topraklarını içine alan geniş bir bölge idi.1 İlkçağlarda Romalıların-İskitlerin-Perslerin, Ortaçağlarda Bizanslılar-Sasaniler-Hazarların hakimiyet mücadelesine sahne olan bu bölge, 19. yüzyılda da İranlılar-Osmanlılar-Ruslar ve daha sonraları İngilizlerin etki ve mücadele alanı haline geldi.2 Bu çalışmada, Rusların Kafkasya’ya ilgilerinin başlangıcı […]

 7,582 total views,  1 views today

Read more ›