Category: Anavatan Tarihi

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkeslerin niçin bir devleti olmadı? Yüzyıllar süren yaşamda kamusal düzen devletsiz nasıl sağlandı? Nizami birlikler olmadan toplu savunmalar nasıl gerçekleştirildi? Ahmet Mithat Efendi 143 yıl önce kaleme aldığı makale ile bu ve benzeri sorulara cevap verdi.  Yazıyı Akademik dünyamızın tanınmış ismi Atilla Yayla’nın 1995 yılında yazdığı takdimle birlikte sunuyoruz. 2,122 total views, 2 views today

2,122 total views, 2 views today

Read more ›
Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

TAKDİM 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden “The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmus” (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston’da yayınlandı. 1927’de buna beş bölüm daha eklenmiştir. Ayrıca bu konuda ölümünden önce 13 bin referansı kapsayan, bin daktilo sayfası bilgi, belge ve not bırakmıştır. Fessenden’in araştırması ve sonuç olarak iddiası kendine göre kanıtları olan […]

1,017 total views, 3 views today

Read more ›
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

On dokuzuncu yüzyılda Kafkasya, farklı etnik grupları ve Çerkesya, Mingrelia, Gürcistan, Ermenistan’ın büyük bir bölümünü, Dağıstan, Osetya, Abhazya ve Karakalpakların, Çeçen ve İnguşların topraklarını içine alan geniş bir bölge idi.1 İlkçağlarda Romalıların-İskitlerin-Perslerin, Ortaçağlarda Bizanslılar-Sasaniler-Hazarların hakimiyet mücadelesine sahne olan bu bölge, 19. yüzyılda da İranlılar-Osmanlılar-Ruslar ve daha sonraları İngilizlerin etki ve mücadele alanı haline geldi.2 Bu çalışmada, Rusların Kafkasya’ya ilgilerinin başlangıcı […]

4,540 total views, 2 views today

Read more ›
1917-1924 Yılları Arasında Stavropol Bölgesinde Sovyet Hükümet Sisteminin Kurulması

1917-1924 Yılları Arasında Stavropol Bölgesinde Sovyet Hükümet Sisteminin Kurulması

ELENA LIASHENKO Stavropol’da Sovyet egemenliği 1 Ocak 1918’de geçici Halk Meclisi’nin kararıyla açıklandı. Stavropol eyaletinde bir işçi-köylü devleti kurulması fikrinin gerçekleşmesi büyük oranda, Halk Komiserleri Konseyi Başkanı A. Ponomarev tarafından yazılan “Sovyet HükümetininTemelleri” kitapçığını temel alıyordu. Kuzey Kafkas bölgesi sosyo-ekonomik durum, devlet yönetimi ve ulusal güvenlik açısından her zaman için Rusya’ nın en istikrarsız bölgelerinden biri olmuştur. Bu durum devlet […]

1,614 total views, 1 views today

Read more ›
Batı Kafkasya Milli Misak Meclisi

Batı Kafkasya Milli Misak Meclisi

1700’lü yılların sonları Kafkasya’daki sosyal yapının da sarsılmaya başladığı ve değişim geçirdiği yıllardır. Bölgenin bir bölümünde sosyal dokunun ana karakterini oluşturan feodal yapıya karşı başlayan isyanları, “sosyal devrim niteliğinde ciddi bir toplum hareketi ve feodal düzenin çözülmeye başladığının ilk somut işareti saymak mümkündür”.[1] İmam Mansur ve Müridizm hareketi’nin Kuzey Kafkasya’nın içinden geçtiği bu sosyal dönüşüme katalizör görevi gördüğünü de söyleyebiliriz. […]

1,244 total views, 3 views today

Read more ›