Category: TARİH

RUS YAYILMACILIĞININ SİSTEMLEŞME SÜRECİ (*)

RUS YAYILMACILIĞININ SİSTEMLEŞME SÜRECİ (*)

ÖZET Buzlarla ve ormanlarla kaplı bir coğrafyada yaşayan Rusların en büyük hayali sıcak ülkelere hâkim olmak ve açık denizlere inmekti.  1,775 total views

 1,775 total views

Read more ›
Mısır Memlûkleri (1250-1517)

Mısır Memlûkleri (1250-1517)

MEMLÛK KELİMESİNİN SÖZLÜK MÂNÂSI Memlûk (çoğulu:memlûkun ve memâlîk), Arapça me-le-ke fiil kökünden türemiş bir ism-i mefûl olup, sözlük mânâsı efendisinin temellükü altında bulunan köle demektir.[1] Bu kelimenin menşei muhtemel olarak Kur’an-ı Kerim’in müteaddit âyetlerindeki ibareler olup[2] burada cins ayırt edilmeksizin, kadın-erkek bütün köleler imâ edilmektedir. Memlûk kelimesine, bir ıstılah olmadan önce Kur’an-ı Kerim’de yalnız bir yerde[3] tesadüf edilmekte ve Hz. […]

 4,413 total views

Read more ›
İBN HALDUN’UN MEMLÛK SULTANLARI İLE İLİŞKİSİ(*)

İBN HALDUN’UN MEMLÛK SULTANLARI İLE İLİŞKİSİ(*)

İlyas GÖKHAN(**) ÖZET İbn Haldun hayatının son 20 yılını Mısır’da geçirmiştir. Onun Mısır’da bulunduğu yıllar Sultan Berkûk ve oğlu Ferec zamanlarına denk gelmektedir. Bu dönemler Mısır tarihinin en çalkantılı dönemlerini ihtiva etmektedir. Sultan Berkûk 1382’de Türk Memlûk sultanlarının saltanatına son vererek Mısır’da Çerkez sultanları devrini başlatmıştır. Oğlu Ferec ise tahta çıktığında 11 yaşında olup ülkeyi yönetecek durumda değildi. Bu dönemde […]

 2,585 total views,  1 views today

Read more ›
PM10011A2A

Mısır’a Uygulanan Haçlı Ekonomik Ambargosu Karşısında Çerkes Memlûkleri

FÂİZ ALİ BAHİT   Çev. FATMA AKKUŞ YİĞİT(**) Çev. SONGÜL AKYURT (***) Çev. BURAK ASLAN(****) Özet Bu çalışma, Çerkes Memlûk Devleti’ni[1] zayıflatmak için çeşitli yöntemler uygulayan Haçlı kuvvetleri karşısında ayakta kalan Çerkes Memlûk Devleti tarihinin önemli bir yönünü aydınlatmayı amaçlar.  2,314 total views,  2 views today

 2,314 total views,  2 views today

Read more ›
Şimalî Kafkasyalıların Faciası

Şimalî Kafkasyalıların Faciası

Yazan: M. Devletbey 1945 yılının Mayıs günleri Şimalî-Kafkasyalıların millî matem günleridir. 1941 yılında Almanya Sovyetler Bir­liğine harp ilân edince, SSCB’nin esir milletleri, Bolşevizmin sonu geliyor diye derin bir nefes aldılar; harbin baş­langıcını, Kafkasyalılar dahil, bütün Sovyetler Birliği halkları gizli bir se­vinçle karşıladılar.  1,636 total views,  1 views today

 1,636 total views,  1 views today

Read more ›