Category: TARİH

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkeslerin niçin bir devleti olmadı? Yüzyıllar süren yaşamda kamusal düzen devletsiz nasıl sağlandı? Nizami birlikler olmadan toplu savunmalar nasıl gerçekleştirildi? Ahmet Mithat Efendi 143 yıl önce kaleme aldığı makale ile bu ve benzeri sorulara cevap verdi.  Yazıyı Akademik dünyamızın tanınmış ismi Atilla Yayla’nın 1995 yılında yazdığı takdimle birlikte sunuyoruz. 2,122 total views, 2 views today

2,122 total views, 2 views today

Read more ›
I. Dönem Bolu Milletvekili Mirliva Yusuf İzzet Paşa

I. Dönem Bolu Milletvekili Mirliva Yusuf İzzet Paşa

Mesut ERŞAN[1]  ÖZET I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin asker milletvekillerinden Yusuf İzzet Paşa, 14. Kolordu Komutanı olarak bulunduğu Bursa Balıkesir bölgesindeki tartışılan uygulamaları, Milli Mücadele’ye olaylı bir şekilde katılması, Mecliste milli meseleler hakkında yaptığı ilgi çekici konuşmaları ile dikkat çeken bir kişiliktir. Bu çalışmada Yusuf İzzet Paşanın Milli Mücadeleye katılma süreci ve milletvekilliği sırasındaki faaliyetleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yusuf İzzet, […]

1,352 total views, 1 views today

Read more ›
Arşiv Belgelerine Gore Kafkasya’dan Aziziye’ye (Pınarbaşı) Göç Eden Muhacirler ve Yerli Halk ile İlişkileri

Arşiv Belgelerine Gore Kafkasya’dan Aziziye’ye (Pınarbaşı) Göç Eden Muhacirler ve Yerli Halk ile İlişkileri

HAŞİM ERDOĞAN[1]  Özet Kafkasya’dan insanların göç etme zorunluluğu, onları hiç bilmedikleri yeni coğrafyalarda yeni yurtlar aramaya mecbur bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’dan gelen bu yoğun göç dalgasının Anadolu’da farklı coğrafyalara yerleştirilmesine izin vermesi bu göçmenleri biraz olsun rahatlatmıştır. Yerleştirildikleri yerleri yurt edinmekte fazla zorluk çekmeyen bu göçmenler, özellikle Anadolu’nun mevsimsel koşullarına ayak uydurmaya çalışırken, geldikleri coğrafyanın iklimine yakın olan yerlere doğru […]

2,033 total views, 1 views today

Read more ›
Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı

TAKDİM 1923 yılında Amerikalı profesör Reginald Aubrey Fessenden “The Deluged Civilization of the Caucasus Isthmus” (Kafkasya Berzahının Batık Uygarlığı) adıyla, altı bölümden oluşan bir eseri Boston’da yayınlandı. 1927’de buna beş bölüm daha eklenmiştir. Ayrıca bu konuda ölümünden önce 13 bin referansı kapsayan, bin daktilo sayfası bilgi, belge ve not bırakmıştır. Fessenden’in araştırması ve sonuç olarak iddiası kendine göre kanıtları olan […]

1,016 total views, 2 views today

Read more ›
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

On dokuzuncu yüzyılda Kafkasya, farklı etnik grupları ve Çerkesya, Mingrelia, Gürcistan, Ermenistan’ın büyük bir bölümünü, Dağıstan, Osetya, Abhazya ve Karakalpakların, Çeçen ve İnguşların topraklarını içine alan geniş bir bölge idi.1 İlkçağlarda Romalıların-İskitlerin-Perslerin, Ortaçağlarda Bizanslılar-Sasaniler-Hazarların hakimiyet mücadelesine sahne olan bu bölge, 19. yüzyılda da İranlılar-Osmanlılar-Ruslar ve daha sonraları İngilizlerin etki ve mücadele alanı haline geldi.2 Bu çalışmada, Rusların Kafkasya’ya ilgilerinin başlangıcı […]

4,540 total views, 2 views today

Read more ›