Category: KÜLTÜR

Seteney Guaşe

Seteney Guaşe

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarının sembolü olmuştur Seteney Guaşe. Güzeldir, bilgedir, Nart kurultaylarında çözümlenemeyen toplumsal sorunlar O’nun dudakları arasından çıkan sihirli bir kaç söz ile hallolur.       Yarı tanrıça – yarı insan bir özelliği vardır. Grek mitolojisinde de rastlarız bu tür kahramanlara, örneğin, Achilleus, Hector, Agamemnon, Paris yarı tanrı – yarı insan kahramanlardır. Ne var ki Grek mitolojisinde kadın kahramanların […]

 1,069 total views

Read more ›
Nart Tlepş

Nart Tlepş

Nart Tlepş Nartların en ulularındandır. Nart halkının tüm araç ve gereçlerini yapmak, yeni buluşları ile halkın yaşamını kolaylaştırmak onun görevleri arasındadır. Her türlü madeni işleyip olağanüstü güzellikte araçlar yapar. Maden çağı uygarlığı aşamasının ve Nart toplumunun yeni buluşlarının simgesidir. Halkın gözünde çok güçlüdür. Ünlü Seteney Guaşe ile kimi zaman yardımlaşarak, toplumsal sorunları çözerler. Kimi zamanda birbirlerine ters düşerler. Setney Guaşe […]

 1,641 total views

Read more ›
Nart Sosrıkua

Nart Sosrıkua

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarının ünü en yaygın olan kahramanıdır Sosrıkua. Her çağda, her dönemde Nart Destanlarının bilinen kahramanıdır. Diğer kahramanlarından hiç biri Sosrıkua kadar ünlü değildir.       Sosrıkua’nın doğuşu ile ilgili öykü çok ilginçtir. Ünlü Nart kadın kahramanı Seteney Guaşe Bakhsan Irmağı kıyısında çamaşır yıkarken Nartların sığırtmacı onu görür ve güzelliğine vurulur. Fırlayıveren aşk oku, karşı kıyıda üzerinde çamaşır […]

 1,410 total views

Read more ›
NARTLAR- ADİGE HALK DESTANLARI

NARTLAR- ADİGE HALK DESTANLARI

Nart Destanları Kuzey Kafkasya otokton boylarından olan Adigelerin diğer boylarla birlikte müşterek destanlarıdır. Adige deyimi içerisinde Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Çerkesler ve Adige Özerk Bölgesi’nde yaşayan Adige boyları girer. Adige halkının ataları olan ve antik dünyaca çok iyi tanınan Meot-Sind-Zikh-Kerket-Press gibi Proto Çerkes boyları M.Ö.V.yy.da Sind Krallığı’nı kurmuşlardır. Bu devlet bugünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği toprakları üzerinde kurulmuş […]

 1,664 total views

Read more ›
17 ve 18. Yüzyılda Abazalarda Sosyal Sınıflar

17 ve 18. Yüzyılda Abazalarda Sosyal Sınıflar

Tarihte 8-10. yy arasında krallık statüsünde kendi devlet yapılarını kuran ve Karadeniz’in doğusunda güçlü bir hakimiyet tesis eden Abazaların yaşamına ortaçağdan buyana feodal toplum yapısı hakim olmuştur. Aşağı yukarı 19. yy kadar korunan bu feodal toplum yapısı şu sınıflardan oluşuyordu: APSHA Abhazya’nın tümüne hâkim olan krala verilen ünvandır. Apsha sadece iki soydan gelebilirdi: Açba ve Çaçba. Hanedan sülalesi olarak bu […]

 2,019 total views,  1 views today

Read more ›