Category: KÜLTÜR

Nart Peterz

Nart Peterz

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarında işlenen kahraman tiplerinin en korkusuzu, en güçlüsü olarak bilinen Nart Peterz’dir. Onun doğuşunu anlatan destan textlerinden anlaşıldığı kadarı ile henüz anne karnında iken babası ölmüştür. Textte onun için şöyle denir.      “Eğer kız olarak doğarsa      Dikiş sepeti ördürür,      Oturtursunuz bir köşede…      Eğer erkek doğarsa,      Engin denizlere    […]

905 total views, 2 views today

Read more ›
Nesren Jake

Nesren Jake

Yardımseverliği yüzünden kayalara çivilenen Nart Kahramanıdır. Geleceği bilebilen güçlü bir Nart Ulu’sudur. Bir Thamade’dir. Nart kurultaylarının değişmez başkanıdır.      Bu Nart isminin etimolojik gelişimi çok ilginçtir. Eski çağlarda Kafkasyalıların antik Yunanistan’la kültür alışverişi yaptıkları dönemden günümüze ulaşan yazılı Grek belgeleri ve o çağın Grek düşüncesi bizi bazı arayış ve düşüncelere itmektedir. Dağlara zincirlenmiş Nesren, Kuzey Kafkasya ve Grek mitolojilerinin […]

1,166 total views, no views today

Read more ›
Nart Badinokue

Nart Badinokue

Badinokue (Adıgey şivesinde Şebatniko) Kuzey Kafkasya mitoloji kahramanlarının en ilginç olanlarındandır. Daha önce sözü edilen Sosrıkua, Tlepş ve benzeri kahramanlar, iyi savaşçı olmak, toplumu yönetmek gibi özellikleri ile destanlarda iz bırakmışlardır. Badinokue ise bu özelliklerinin yanı sıra müzik, şşir gibi sanat alanlarına yönelik davranışları ile Nart toplumunu estetik açıdan etkileyen bir destan kahramanıdır.      Kabardey-Besleney-Abazin şivelerinde “Badinokue” olarak geçen […]

1,325 total views, no views today

Read more ›
Seteney Guaşe

Seteney Guaşe

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarının sembolü olmuştur Seteney Guaşe. Güzeldir, bilgedir, Nart kurultaylarında çözümlenemeyen toplumsal sorunlar O’nun dudakları arasından çıkan sihirli bir kaç söz ile hallolur.       Yarı tanrıça – yarı insan bir özelliği vardır. Grek mitolojisinde de rastlarız bu tür kahramanlara, örneğin, Achilleus, Hector, Agamemnon, Paris yarı tanrı – yarı insan kahramanlardır. Ne var ki Grek mitolojisinde kadın kahramanların […]

876 total views, no views today

Read more ›
Nart Tlepş

Nart Tlepş

Nart Tlepş Nartların en ulularındandır. Nart halkının tüm araç ve gereçlerini yapmak, yeni buluşları ile halkın yaşamını kolaylaştırmak onun görevleri arasındadır. Her türlü madeni işleyip olağanüstü güzellikte araçlar yapar. Maden çağı uygarlığı aşamasının ve Nart toplumunun yeni buluşlarının simgesidir. Halkın gözünde çok güçlüdür. Ünlü Seteney Guaşe ile kimi zaman yardımlaşarak, toplumsal sorunları çözerler. Kimi zamanda birbirlerine ters düşerler. Setney Guaşe […]

1,408 total views, 1 views today

Read more ›