Category: KÜLTÜR

Sosruko’nun Kılıcı ve Atı

Almanca’dan Çeviren: Kundeyt Şurdum Çabuk büyüyordu Sosruko. Yaşıtları daha beşikteydiler. O ise, avluda koşup duruyor, aşık oynamakla vakit geçiriyordu. Döşeği topraktı, yorganı gökyüzü, çakmak taşlarıyla besleniyordu, dağ arılarının balıyla beslenen öteki çocuklar, bu kuvvetli, benzeri görülmemiş sağlam çocuktan korkuyorlardı. Onu öfkelendirdikleri zaman kıvılcımlar saçıyordu çünkü. Küçük Sosruko bıkmıştı aşık oynamaktan: Tlepş’in demirhanesine dadandı. Sık, sık Demirciler Tanrısı Tlepş’i ziyaret eder […]

 1,037 total views,  1 views today

Read more ›
Abritskil

Abritskil

Abritskil motifi, halk destanları topluluğu içerisinde tamamen bağımsız, yalnız Abhaz halkı tarafından çağımıza ulaştırılan bir destan motifidir. Bu destanın derlenip gün ışığına çıkarılmasında ozan ve devlet adamı Bagrat Şınkuba’nın emeği büyüktür. Prof. Şalwa Yinalipa’nın deyimi ile “Şınkuba, çok eski bir altın vazo’nun parçalarını bir araya  getirerek Abritskil öyküsünü yeniden canlandırmıştır.”      Abritskil öyküsü Nart destanlarında olduğu gibi müzik eşliğinde […]

 985 total views,  2 views today

Read more ›
Nart Peterz

Nart Peterz

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarında işlenen kahraman tiplerinin en korkusuzu, en güçlüsü olarak bilinen Nart Peterz’dir. Onun doğuşunu anlatan destan textlerinden anlaşıldığı kadarı ile henüz anne karnında iken babası ölmüştür. Textte onun için şöyle denir.      “Eğer kız olarak doğarsa      Dikiş sepeti ördürür,      Oturtursunuz bir köşede…      Eğer erkek doğarsa,      Engin denizlere    […]

 1,075 total views,  1 views today

Read more ›
Nesren Jake

Nesren Jake

Yardımseverliği yüzünden kayalara çivilenen Nart Kahramanıdır. Geleceği bilebilen güçlü bir Nart Ulu’sudur. Bir Thamade’dir. Nart kurultaylarının değişmez başkanıdır.      Bu Nart isminin etimolojik gelişimi çok ilginçtir. Eski çağlarda Kafkasyalıların antik Yunanistan’la kültür alışverişi yaptıkları dönemden günümüze ulaşan yazılı Grek belgeleri ve o çağın Grek düşüncesi bizi bazı arayış ve düşüncelere itmektedir. Dağlara zincirlenmiş Nesren, Kuzey Kafkasya ve Grek mitolojilerinin […]

 1,403 total views,  4 views today

Read more ›
Nart Badinokue

Nart Badinokue

Badinokue (Adıgey şivesinde Şebatniko) Kuzey Kafkasya mitoloji kahramanlarının en ilginç olanlarındandır. Daha önce sözü edilen Sosrıkua, Tlepş ve benzeri kahramanlar, iyi savaşçı olmak, toplumu yönetmek gibi özellikleri ile destanlarda iz bırakmışlardır. Badinokue ise bu özelliklerinin yanı sıra müzik, şşir gibi sanat alanlarına yönelik davranışları ile Nart toplumunu estetik açıdan etkileyen bir destan kahramanıdır.      Kabardey-Besleney-Abazin şivelerinde “Badinokue” olarak geçen […]

 1,524 total views

Read more ›