Category: ARAŞTIRMA / ANALİZ

Türk vatandaşlığı kazanmada ciddi problemler: Uygur ve Kafkas göçmenler örneği

Türk vatandaşlığı kazanmada ciddi problemler: Uygur ve Kafkas göçmenler örneği

Daha önce konuya dair birkaç yazıyla Türkiye’nin göçmen politikası hakkında, görüş, katkı ve önerilerimi sizlerle paylaşmıştım. Bugün yaşanan son gelişmeleri göz önüne alarak birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum: 4,016 total views, no views today

4,016 total views, no views today

Read more ›
Rusyadaki Yerli Ana Dillerin Gönüllü Öğretilmesi Yasa Teklifinin Gerilim Yaratma Potansiyeli Çok Yüksek Görünüyor.

Rusyadaki Yerli Ana Dillerin Gönüllü Öğretilmesi Yasa Teklifinin Gerilim Yaratma Potansiyeli Çok Yüksek Görünüyor.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yeni dil yasa teklifi Rusça dışındaki yerel dillerin yok edilmesini hedefliyor. Yasa tasarısının uygulanması, mevcut dengenin bozulmasına, okullarda öğretilen yerel ana dillerin kademeli olarak azalmasına ve nihayetinde yerel ana dillerini eğitim sisteminden tamamen kaldırılmasına yol açacaktır. Yeni yasa ile planlanan değişikliklere göre; Sadece Rusça, Rusya Federasyonu devlet dili olarak zorunlu bir şekilde öğretilecek, diğer yerel […]

7,077 total views, no views today

Read more ›
General Zass’ın Kızının Adigeler Tarafından Kaçırılışı.

General Zass’ın Kızının Adigeler Tarafından Kaçırılışı.

Sözlü tarih anlatımlarında geçmişte olup biten her şeyi farklı kişilerden dinlediğinizde, anlatılan konunun çok küçük detaylar hariç bütünü itibariyle aynı olduğunu görüyoruz. Sadece anlatım tarzı değişmektedir. Kimisi çok kısa anlatır, kimisi tarih, yer, zaman ve çevreyi de içine alacak geniş bir şekilde anlatır. Pşıbeko Yerecıbe, Dadḣuj Kereḣu, Kreşay Xacet ve daha niceleri Çerkes tarihinde çok az bilinen bir o kadar […]

4,786 total views, no views today

Read more ›
Ïóòèí, Åëüöèí. Ïðåçèäåíò, Êîíñòèòóöèÿ

Sovyetler Sonrası Yeltsin ve Putin Yönetimi ve Etnik Siyaset.

Devlet Başkanı Yeltsin’in etnik politikası birçok açıdan onun merkezi devletin kontrolünü garanti altına almak ve ekonomik reformları hayata geçirmek amacına yönelik öncelikli kaygısıyla yönlendiriliyordu. Sovyetler Birliğinin çöküşü ve Rusya Federasyonunun kurulması, özellikle siyasi haklar ve ekonomik özerklikle ilgili olarak bazı federal birimlerin ayrıcalık ve haklarına dair tartışmaları yeniden başlattı. SSCB içindeki SSR’ler (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) 1990 ve 1991 yıllarında bağımsızlıklarını […]

3,850 total views, no views today

Read more ›
Soykırım Belgeleri-2 General FADEYEV “Savaş ustası, tam donanımlı 280.000 kişilik ordumuzu Batı Kafkasya’ya yönlendirdik.

Soykırım Belgeleri-2 General FADEYEV “Savaş ustası, tam donanımlı 280.000 kişilik ordumuzu Batı Kafkasya’ya yönlendirdik.

General R.A.FADEYEV “Kafkas Savaşı” adlı kitabında şöyle diyor…!!! “Mısır’dan Japonya’ya kadar bütün toprakları elde tutma gücüne sahip, savaş ustası, tam donanımlı 280.000 askerden oluşan ordumuzu Batı Kafkasya’ya yönelttik. Batı Kafkasya’yı ele geçirmek için her bir Çerkes için ayrı ayrı güç kullanmak zorunda kalıyorduk. Doğu Karadeniz kıyılarını Rus toprağı yapabilmek için burada yaşayan Çerkesleri tümüyle temizlemek gerekiyordu. Böyle bir amaçla hareket […]

3,563 total views, no views today

Read more ›