Category: ARAŞTIRMA

İkinci Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti’nin Çalışmaları  ÇERKES KÖLELİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

İkinci Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti’nin Çalışmaları ÇERKES KÖLELİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Bu makalede aktaracağımız bilgiler, Meclis-i Mebusan üyelerini etkilemek ve bu sayede Çerkes köleliğini önlemek maksadıyla, Çerkes Teavün Cemiyeti tarafından 1326’da neşredilmiş olan “Köle ve Cariyeliğin Ref’i Hakkında Mebusan-ı Kirama” adlı kitapçığa dayanmaktadır. O dönemde konuya ilişkin tüm bilgileri içeren kitapçık Sinop Rıza Nur Halk Kütüphanesi Rıza Nur Bölümü’nde (eski kayıt no: 902, yeni kayıt no: 888) bulunmaktadır. 158 total views, 1 views […]

158 total views, 1 views today

Read more ›
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri

Dr. Kezban Acar Celal Bayar Üniversitesi On dokuzuncu yüzyılda Kafkasya farklı etnik grupları ve Çerkesya, Mingrelia, Gürcistan, Ermenistan’ın büyük bir bölümünü, Dağıstan, Osetya, Abhazya ve Karakalpakların, Çeçen ve İnguşların topraklarını içine alan geniş bir bölge idi.(1) İlkçağlarda Romalıların-İskitlerin-Perslerin, Ortaçağlarda Bizanslılar-Sasaniler-Hazarların hakimiyet mücadelesine sahne olan bu bölge, 19. yüzyılda da İranlılar-Osmanlılar-Ruslar ve daha sonraları İngilizlerin etki ve mücadele alanı haline geldi.(2) […]

1,334 total views, no views today

Read more ›
Hajret (Kuban) Kabardeyleri

Hajret (Kuban) Kabardeyleri

BĞEJNOKO BARASBİY Çev: ALHAS FİDAROK İki yüzyıl öncesine dönelim ve on sekizinci yüzyıl ortalarına bir göz atalım. O sıralarda Çerkes ülkesinin Kabardey yöresi, gerek Kafkasya’daki ve gerekse Avrupa’daki halkların sayıp önem verdikleri güçlü bir devlet görünümündeydi. O çağda Adigelerle sürekli olarak sürtüşüp onlara rahat yaşama olanağı vermeyen iki devlet vardı ki, bunlar Rusya ve Osmanlı devletleriydi. Bununla beraber 1739 Belgrat […]

426 total views, 4 views today

Read more ›
Uzlaşma Kültürü

Uzlaşma Kültürü

Hayatın bireysel ve toplumsal süreçlerinde, kendi gücümüzle, imkân ve kabiliyetimizle aşmakta zorlanacağımız sorunlar ve engeller her zaman önümüze çıkabilir. Ancak, yaşamın devamı için engelleri, sorunları bir şekilde aşmaya, yola devam etmeye çalışırız. 4,147 total views, 3 views today

4,147 total views, 3 views today

Read more ›
Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkesya’da Hükümet Şekli ve Uygarlık Düzeni

Çerkeslerin niçin bir devleti olmadı? Yüzyıllar süren yaşamda kamusal düzen devletsiz nasıl sağlandı? Nizami birlikler olmadan toplu savunmalar nasıl gerçekleştirildi? Ahmet Mithat Efendi 143 yıl önce kaleme aldığı makale ile bu ve benzeri sorulara cevap verdi.  Yazıyı Akademik dünyamızın tanınmış ismi Atilla Yayla’nın 1995 yılında yazdığı takdimle birlikte sunuyoruz. 2,122 total views, 2 views today

2,122 total views, 2 views today

Read more ›