Category: ARAŞTIRMA

Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusya ve Kabardey İlişkilerinin Gerçek Yüzü(*)

Rusların Kabardeyler ile ilk ilişki kurmaları Aşağı Kuban havzasında mı, Orta Terek havzasında mı gerçekleştiği kati olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar Taman yarımadasında cereyan ettiğini ileri sürerken, bazı kaynaklar da Orta Terek bölgesinde tahakkuk ettiğini kabul ediyorlar. Bizim kanatimize göre bu ilişkiler Taman’da ortamı yoklama kabilinden olmuşsa da esas itibariyle Kabardeyler Merkezî Kafkasya’ya yerleşip idarî örgütlenmelerini tamamladıktan sonra vuku’a gelmiştir. İlk […]

1,034 total views, no views today

Read more ›
Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

Kabardey’in (Doğu Çerkesya) Rusya’ya Gönüllü Katılımı(*)

                Çeviri: (Watırıpha) YASEMİN ORAL             (Osiyipha) ESRA KIZILBOĞA 25 Mayıs 1955’de Tass, Kabardey’in başkenti Nalçik’ten Komünist Parti Merkez Komitesi’ne bağlı Kabardey Bölge Komitesi Bürosu’nun Temmuz 1957’de “Kabardey’in Rusya’ya Gönüllü Katılımının 400. Yılı”nı kutlamak üzere bir önerge verdiğini bildirdi. Önerge şöyle diyordu: “Kabardey’in Rusya’ya katılımı Kabardey halkının tarihsel kaderi için […]

1,182 total views, no views today

Read more ›
Rus Askeri Tarihçi Dubrovin Anlatımıyla Çerkes Tarihinde İlk Halk Devrimi Niteliğindeki “Bzıyiko Savaşı.”

Rus Askeri Tarihçi Dubrovin Anlatımıyla Çerkes Tarihinde İlk Halk Devrimi Niteliğindeki “Bzıyiko Savaşı.”

Eski zamanlarda, Şapsığ ve Natuhaylar’da da prens sınıfı ve feodal düzen vardı, bu durum taşıdıkları prens soyadlarından anlaşılmaktadır. 2,018 total views, 1 views today

2,018 total views, 1 views today

Read more ›
Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) ve Kabardeyce Çalışması Hakkında

Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) ve Kabardeyce Çalışması Hakkında

Yazan     : László Marácz Tercüme: Kadir Yılmaz Gábor Bálint de Szentkatolna, ondokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başı arasında kalan dönemin en istidatlı Macar dilbilimcilerinden biriydi. Hayatını, Ural, Altay ve Dravid dil ailelerinin nazarî olarak dahil oldukları düşünülen Turanî dillerini araştırmaya adamıştı. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkas dilleri, bu dil ailesinin çeşitli mekânlara dağılmış üyeleri olarak kabul […]

2,057 total views, 1 views today

Read more ›
İkinci Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti’nin Çalışmaları  ÇERKES KÖLELİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

İkinci Meşrutiyetin İlanından Sonra Çerkes Teavün Cemiyeti’nin Çalışmaları ÇERKES KÖLELİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER

Bu makalede aktaracağımız bilgiler, Meclis-i Mebusan üyelerini etkilemek ve bu sayede Çerkes köleliğini önlemek maksadıyla, Çerkes Teavün Cemiyeti tarafından 1326’da neşredilmiş olan “Köle ve Cariyeliğin Ref’i Hakkında Mebusan-ı Kirama” adlı kitapçığa dayanmaktadır. O dönemde konuya ilişkin tüm bilgileri içeren kitapçık Sinop Rıza Nur Halk Kütüphanesi Rıza Nur Bölümü’nde (eski kayıt no: 902, yeni kayıt no: 888) bulunmaktadır. 245 total views, no […]

245 total views, no views today

Read more ›