VALERY HATAJUKO: “BÖYLE BİR RESMİ CEVAP, KBC BAŞKANI’NIN MARTİN KOCHESOKOV DAVASINDAN UZAK DURMA ARZUSUNU GÖSTERİYOR”

Kabardey Balkar Cumhuriyeti İnsan Hakları Derneği Başkanı Valeri Hatajuko, Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş’ın Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nin başı Kazbek Kokov’a yazdığı mektuba verilen cevabı değerlendirdi.

Valeri Hatajuko imzasıyla İnsan Hakları Derneği’nin web sayfası zaprava.kbr.ru ‘da yer alan değerlendirmenin tam metni şöyle:

“Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkanı’nın, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı Kazbek Kokov’a gönderdiği Martin Kochesokov davasıyla  ilgili başvurusuna Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları ve Etnik İşler ile Etkileşim Bakanlığı  17 Eylül 2020 günü yanıt verdi .

Cevapta şöyle deniliyor:“Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı K.V. Kokov’a yönelik başvurunuz değerlendirildi.

Rusya Federasyonu Anayasası’nın 10. Maddesine göre, Rusya Federasyonu’nda devlet gücü, yasama, yürütme ve yargı temelinde bölünerek kullanılır. Yasama, yürütme ve yargı makamları bağımsızdır.

Ayrıca 31 Aralık 1996 tarihli 1-FKZ “Rusya Federasyonu Yargı Sistemi Hakkında” Federal Anayasa şunu tespit etmiştir:

“1. Mahkemeler yargı yetkisini, kimsenin iradesine bakılmaksızın, yalnızca Rusya Federasyonu Anayasasına ve kanunlara tabi olarak kullanılır.

2. Adalet idaresinde yer alan yargıçlar, jüri üyeleri ve değerlendiriciler bağımsızdır ve sadece Rusya Federasyonu Anayasasına ve kanunlarına tabidir. Bağımsızlıklarının garantileri Rusya Federasyonu Anayasası ve federal yasa ile teminat altındadır.

3. Rusya Federasyonu yasalarında ve mahkemelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran veya azaltan diğer normatif yasal düzenlemelerle, hakimlerin bağımsızlığı kaldırılmaz.

4. Yargının idaresine dahil yargıçlar, jüri üyeleri ve tahkim denetçileri üzerinde ve ayrıca mahkemenin faaliyetlerine müdahil hakimler, jüri üyeleri ve tahkim denetçileri üzerinde hukuka aykırı etkiden suçlu bulunan kişiler, federal yasaya göre sorumlu tutulurlar. Mahkemenin yetkilerine müdahale ceza hukukuna göre cezalandırılır.

Yukarıda belirtilen hususlarla bağlantılı olarak, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı’nın, “Khabze” sivil toplum kuruluşu başkanı Martin Kochesokova’un ceza yargılaması çerçevesinde davaya müdahalesi mümkün görünmüyor.”

Çerkez Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş’ın mektubunda Kazbek Kokov’a “muhakemenin adil ve şeffaf biçimde seyri için ilgili birimlerle gerekli diyaloğu tesis etmenizi rica ediyoruz..” dediğini belirtmemiz gerekir. Yani hiç kimse yargıyı değiştirmek, faaliyetlerine müdahale etmek veya üzerinde herhangi bir etki yapmak istemiyor. Talebin özü, yargılamanın daha şeffaf, tarafsız, nesnel ve tabii ki yasal olmasının sağlanması; Cumhuriyetin Başı’nın da sürecin takipçisi olmasıdır. Çünkü, Martin Kochesokov aleyhinde  açılan bu ceza davasının, Martin’in yargılanmasının başlamasından kısa bir süre önce benzer bir suçla suçlanan Ivan Golunov davası gibi uydurma olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Bununla birlikte, böyle bir resmi bir yanıt verilmesi, sadece Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı’nın kendisini Martin Kochesokov davasından uzak tutma arzusu olarak değerlendirilebilir.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Anayasası’nın 78. Maddesinin 2. Fıkrasına uygun olarak: “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başı, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Anayasasının, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerinin garantörüdür” gerçeğine de dikkatinizi çekmek isterim.

Ayrıca, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti yürütme makamlarının faaliyetlerinin diğer hükümet organlarıyla koordinasyonunu sağlar” ifadesine de.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. Maddesi uyarınca: “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde devlet iktidarı, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesi temelinde gerçekleştirilir.”

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Anayasası’nın 11. Maddesinin 1. Fıkrasında, “Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde devlet gücü, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Hükümeti ve mahkemeler tarafından kullanılır.” denilmektedir.

Diğer bir deyişle, KBC Başı, diğer devlet yetkilileri arasındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak için devlet yetkisini ve sorumluluklarını kullanmak hususunda anayasal yetkilere sahiptir.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başı’nın, Martin Kochesokov aleyhine uydurulmuş olduğu bilinen bu ceza davasında olduğu gibi, cumhuriyet sakinlerinin anayasal haklarının bu şekilde açık ihlallerine yanıt vermeyi reddetmesinin, Kabardey-Balkar devletinin özünü tehlikeye attığına da şüphe yoktur.

VALERY KHATAZHUKOV
Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi Başkanı”

 295 total views,  1 views today

Yorum Yap