KABARDEY BALKAR CUMHURİYETİ’NDEN MARTİN KOCHESEKO İÇİN FEDERASYONUMUZA VERİLEN CEVAP

 Gençlik lideri aktivist Martin Kochesoko’ya yöneltilen suçlamalarla ilgili görülecek mahkeme için Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nin başı Kazbek Kokov’a endişelerimizi ilettiğimiz mektuba Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Sivil Toplum ve Millet İşleri Etkileşim Bakan Vekili A. Kurashinov imzasıyla cevap verildi. Mektubun aslı ve cevabın Türkçesini aşağıda görebilirsiniz.

KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİ SİVİL TOPLUM VE MİLLET İŞLERİ KURUMLARI İLE ETKİLEŞİM BAKANLIĞI

 

Sevgili Nusret!

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı K.V. Kokov’a yönelik başvurunuz değerlendirildi.
Rusya Federasyonu Anayasası’nın 10. Maddesine göre, Rusya Federasyonu’nda devlet gücü, yasama, yürütme ve yargı temelinde bölünerek kullanılır. Yasama, yürütme ve yargı makamları bağımsızdır.

Ayrıca 31 Aralık 1996 tarihli 1-FKZ “Rusya Federasyonu Yargı Sistemi Hakkında” Federal Anayasa şunu tespit etmiştir:

“1. Mahkemeler yargı yetkisini, kimsenin iradesine bakılmaksızın, yalnızca Rusya Federasyonu Anayasasına ve kanunlara tabi olarak kullanılır.

2. Adalet idaresinde yer alan yargıçlar, jüri üyeleri ve değerlendiriciler bağımsızdır ve sadece Rusya Federasyonu Anayasasına ve kanunlarına tabidir. Bağımsızlıklarının garantileri Rusya Federasyonu Anayasası ve federal yasa ile teminat altındadır.

3. Rusya Federasyonu yasalarında ve mahkemelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran veya azaltan diğer normatif yasal düzenlemelerle, hakimlerin bağımsızlığı kaldırılmaz.

4. Yargının idaresine dahil yargıçlar, jüri üyeleri ve tahkim denetçileri üzerinde ve ayrıca mahkemenin faaliyetlerine müdahil hakimler, jüri üyeleri ve tahkim denetçileri üzerinde hukuka aykırı etkiden suçlu bulunan kişiler, federal yasaya göre sorumlu tutulurlar. Mahkemenin yetkilerine müdahale ceza hukukuna göre cezalandırılır.”

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı’nın, “Khabze” kamu kurumu başkanı Kochesokova M.Kh.’nin ceza yargılaması çerçevesinde davaya müdahalesi mümkün görünmüyor.

Bakan Vekili
A. Kurashinov

 

 571 total views,  1 views today

Yorum Yap