OSMANİYE KÖYÜ MERALARINDA YAPILAN “EKOLOJİK MAYINLAMAYA” HAYIR!

Kamuoyunun Dikkatine!

Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Osmaniye Köyü’ne ait merada, Sorgun Kaymakamlığı’nın ve Belediye Başkanlığı’nın öncülüğünde, Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası ve diğer bazı katılımcılarla 1 milyon 700 bin m2 mera alanında Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi kurulması ve bu alanda 100 adet işletmede 10.000 adet büyük baş süt sığırcılığı yapılması hususunda bir proje hazırlanmıştır.

Proje yer tespiti için, Sorgun İlçesi’ndeki toplantılara Ankara, Sivas ve Kayseri’den dahi katılımcılar çağırıldığı halde, meranın asıl sahibi olan ve ilçeye 10 km mesafedeki Osmaniye Köyü halkı ve seçilmiş temsilcisi olan muhtarı çağırılmamış, çağırılmadığı gibi de hiçbir bilgi verilmeden işlemler başlatılmıştır.

Bilahare Osmaniye Köyü sakinlerinin ısrarlı takibi neticesinde, ÇED raporu öncesinde halkı bilgilendirme toplantısı köyde yapılmış, ancak proje hakkında köy halkının yazılı olarak belirttiği tüm görüşler maalesef yok sayılmıştır.

Projenin faaliyete geçmesi halinde bölgemizde 10.000 büyük baş hayvan yetiştirileceğinden, bu hayvanların küspe benzeri yiyecekleri ile atıklarının yayacağı pis koku ve mikroplar hava ve çevre kirliliğini akıl almaz boyutlara ulaşacaktır. Yaşanacak ekolojik felaketten civardaki bir çok yerleşim yeri etkilenecek, proje alanına 250 metre mesafede yerleşik olan Osmaniye Köyü’nde ise yaşam imkansız hale gelecek ve köyümüz yok olacaktır.

Proje kapsamında 10.000 büyükbaş hayvanın ve kurulacak 100 çiftliğin 1 günlük su ihtiyacı ÇED raporundaki verilere göre asgari 1.200 m3, yani 1.200.000 litre olacaktır. Bu miktar 300.000 nüfuslu bir şehrin su ihtiyacına karşılık gelmektedir.

Mevcut şartlarda bu miktarın, zaten içme suyu sıkıntısı çeken Sorgun İlçesi yer altı sularından ve civar bölgelerden karşılanması mümkün değildir.

Fakat tüm bu olumsuz verilere rağmen ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yozgat İli Sorgun İlçesi’ne bağlı tek Abaza yerleşimi olan Osmaniye Köyü’nün kullanımındaki meralar, köy sakinlerinin Kuzey Kafkasya’dan zorunlu göçe tabi tutuldukları 1860’lı yıllarda Osmanlı İmparatorluğu yönetimince kendilerine tahsis edilmiştir.

Uygulamaya koyulması planlanan bu proje ile 155 yıldır kullandıkları meralara el konulacak olan Osmaniyeliler, uğrayacakları çevre felaketi ile 1.5 asırdır yaşadıkları toprakları terke zorlanarak, bir nevi ikinci bir sürgüne tabi tutulmuş olacaklardır.

Bu tespitler çerçevesinde; projenin ivedilikle durdurularak daha önce zorunlu bir sürgün yaşamış olan Osmaniye Köyü halkının anayasal hakkı olan “sağlıklı yaşam haklarına” dokunulmamasını; Osmaniye Köyü’ne ait merada her türlü tasarrufun köy halkının da katılacağı istişarelerle belirlenmesini talep ediyoruz.

 ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

 518 total views,  1 views today

Yorum Yap