GENÇLİK POLİTİKASI VE GENÇ LİDERLERİN ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMİ HAKKINDA

  NATELLA AKABA

Rusya Federasyonu’nun devlet danışmanı genç politikacı İnal Ardzınba, Cumhuriyette sosyal yükselmelerin yolunu açacak olan “Abhazya’nın Geleceği” platformunun başında yer alıyor. Bu platform tarafından yılın başında başlatılan ve genç yöneticilerin yarıştığı “Abhazya’nın Gururu” adlı yarışmanın sonuçları bu hafta içinde açıklandı. Şimdi de “Abhazya’nın Geleceği” adlı sosyal ve politik bir hareketin oluşturulması planlanıyor. Abhazya’nın en iyi devlet ve halk figürlerinin proje çerçevesindeki katılımcılarla bir araya getirilerek deneyimlerini ve sırlarını paylaşacakları belirtiliyor. Akademisyen, politikacı ve bürokratların yer aldığı bu isimler arasında Tarihçi, Politikacı, Sivil Toplumcu Natella Akaba da var. Akaba’nın yarışma sürecinde kaleme aldığı ve gençliği konu edinen analizini parmak bastığı konuların önemine binaen aşağıda yayınlıyoruz.  (www.cerkesfed.org editör)

***

Kabul edilmelidir ki bugün genç neslin entelektüel, kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyelini gerçekleştirme şansı çok az. Mevcut Abhazya gerçekliğinde, gençlerimizin çoğu, ülkenin siyasi, sosyo-ekonomik ve kamusal yaşamına katılmaya yabancılaşmış durumda. Bu da genç bir kişinin şahsiyetini oluşturmasını ve kendini gerçekleştirme arzusunu engelliyor. Genellikle, bir üniversiteden mezun olan gençler sahipsiz kalmakta ve ülkede uzman eksikliği olmasına rağmen iş bulamamaktadır. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının özellikle genç yaşta kendini açıkça ortaya koyduğu unutulmamalıdır.

Ülkemizde genç istihdamı sorunu en acil sorunlardan biridir. İnsana yakışır ve istikrarlı bir kazanç elde etmeyen gençler bir aile kuramıyor, bu da demografik durum üzerinde son derece olumsuz bir etki oluşturuyor. Gençlerin potansiyellerini geliştirme ve bunu anavatanlarının yararına kullanma fırsatlarının olmaması, ülkenin kalkınmasına hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Aksine, protest ruh hallerinde, gençlik suçlarında, uyuşturucu bağımlılığında ve intihar sayısında bir artışa neden oluyor.

Ülkemizde genç uzmanların hafife alındığı izlenimi ediniliyor; dahası, bir pozisyona atanırken, iktidarda olanlar genellikle mesleki nitelikleriyle değil, siyasi sadakat veya aile bağları ilkesiyle hareket ediyor. Sonuç olarak, genç profesyoneller genellikle uzmanlık alanlarında çalışmıyor. Rusya’da okumaya giden birçok öğrenci mezun olduktan sonra anavatanlarına dönmüyor. Rus üniversitelerinden mezun olup Abhazya’ya dönenlerin iş bulamama gibi malum bir sorunları var. Bu da gençleri geçimleri ve kariyer gelişimlerini sağlamak için Rusya’ya dönmeye zorluyor. Bu, durum gençlerin Abhazya’dan çıkışına ve olumsuz sonuçlara yol açıyor.

Ülkede, toplumun önemli bir kısmı, özellikle yaşlı nesiller arasında, gençlerin Abhazya’yı niteliksel olarak yeni bir kalkınma düzeyine kavuşturabileceklerine inanmayan sözde “babacan” devlet yapısı modelinin geliştiği açıktır.

Bu arka plana karşın, Abhazya’nın genç ama çok başarılı ve otoriter yerlilerinden olan, Rusya Federasyonu’nun fiili devlet danışmanı İnal Ardzınba’nın girişimi çok alakalı ve umut verici görünüyor. Abhazya Cumhuriyeti’ndeki yetenekli gençleri belirlemeyi ve desteklemeyi amaçlayan genç yöneticiler için düzenlenen yarışmanın adı “Abhazya’nın Gururu”. Projenin bu yıl Mart ayında başlaması planlanıyor ve “Abhazya’nın geleceği için yeni liderler” sloganı altında uygulanacak.

Abhazya’nın Gururu” yarışmasını kazanan isimler

İnal Ardzınba, son yıllarda Abhaz gençlerinden ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan önemli kararlar alma süreçlerine dahil olmak isteyen öğrencilerden sık sık talepler aldığını belirtiyor. İnal Batuvich’e göre gençlik, değişimin kilit aktörü ve kalkınmanın temel itici gücüdür. Gençlerin bu talebine yanıt olarak İ. Ardzınba, üç yönden oluşacak “Abhazya’nın Geleceği” sosyal platformu konseptini geliştirdi. Bu alanlardan biri, sadece Abhazya sakinlerinin değil, aynı zamanda yabancı Abhaz diasporaları temsilcilerinin de katılabileceği genç liderler “Abhazya’nın Gururu” yarışmasıdır. İkinci yön, genç girişimciler için bir okulun oluşturulmasıdır. Üçüncü alan, Moskova’daki gençler için stajlar düzenlemektir.

Bu proje çerçevesinde, enerjik ve idealist gençlerin, Abhazya’da eski nesil politikacıların temsilcileri, zengin deneyime ve otoriteye sahip halk figürü mentorlarla etkileşimi için bir platform oluşturulması da öngörülüyor. Bu tür etkileşimin amacı, genç vatandaşlar ile eski neslin deneyimli ve bilge politikacıları arasında olumlu bir işbirliği ortamı yaratmaktır. Dolayısıyla, hem olumlu hem de olumsuz deneyimler biriktirmiş eski nesillerin bilgeliği ile gençlerin enerjisi ve kararlılığını birleştirmeye yönelik bir proje.

İnal Ardzınba’nın planlarına göre, rekabet “yöneticiler için sosyal bir asansör haline gelecek ve genç neslin dürüst ve yetkin temsilcileri devlet aygıtının yenilenmesi için bir itici güç olacak.” Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile oluşturulacak Cumhurbaşkanı personel rezervine yarışmanın kazananları ve finalistlerinin katılabilecekleri varsayılmaktadır. Yarışmanın finalistleri Moskova’da staj yapma şansına sahip olacak.

Ülke liderliğinin, politik, sosyo-ekonomik ve diğer girişimlerini destekleyerek gençlerin enerjisini kullanmaları için uygun koşulların oluşturulmasına yardımcı olacak, iyi düşünülmüş ve bilimsel temelli bir gençlik politikasının geliştirilmesi ve ardından uygulanmasıyla uğraşması gerektiği açıktır. Kuşkusuz bu, Abhazya Cumhuriyeti’nin uzun vadede ilerici gelişimi için koşulların iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

 187 total views,  1 views today

Yorum Yap