UZMAN YORUMU: OYLAMANIN GERÇEK VERİLERİ MSK TARAFINDAN AÇIKLANAN VERİLERDEN FARKLI

SERGEY SHPİLKİN / Bağımsız Analist

Eh işte, hepsi bu.

Değişikliklerle ilgili “Tüm Rusya Oylaması” sona erdi.

Bu yazı yazıldığı sırada MSK’nun resmi web sitesi, seçmenlerin neredeyse % 90’ını kapsayan ve sandık merkezlerinin de neredeyse % 80’inden gelen oylama sonuçlarını yayınlanmıştı.

Katılım ve sonuçlar ile ilgili değerlendirmeler, yayınlanan bu veri kümesi baz alınarak hesaplanmıştır; dolayısıyla nihai verilerden biraz farklı olabilir.

Şüpheler vardı: böylesine garip ve sıra dışı oylama yöntemi ile ne olacaktı? Yedi günlük oylama bir ilkti. Prosedürü bir haftaya uzatmak seçmenlerin ortaya çıkmasını teşvik etti ama bu aynı zamanda ortaya konulacak iradeyi etkilemedi mi? Ya da kısmen mi etkiledi?

Her şey basit şekilde ortaya çıktı. Resim olarak…

Sağ taraftaki noktalı grafikte, her oylama istasyonu, lehte oy (kırmızı), karşı oy (mavi) ve geçersiz oy pusulası (pembe)  noktalarla işaretlendi.

– X ekseninde, bölgedeki toplam katılım.

– Y ekseninde, ilgili  bölgedeki yüzdeler.

– Yeşil noktalı koordinat çizgisi, resmi açıklamalara göre “evet” in ortaya çıktığı noktaya işaret ediyor.

Görünen ilk şey, bu genel sonucun tam anlamıyla doğru yerde olmadığıdır.

Resmi olarak bildirilen “Evet”in göründüğü nokta ile katılım arasında büyük bir fark var. Bu grafik, yapılan resmi açıklamaları doğrulamıyor.

İkincisi: Sahada “evet” sonuçları iki kümede gruplanmıştır.

Biri, daha küçük olanı, katılımın yaklaşık % 42 katılım ve yaklaşık % 65’i lehte olan rengin yoğun olduğu yuvarlağımsı kısımdır.

İkincisi, daha büyük olanı, yüzde yüz katılım ve yüzde yüz sonuca kadar uzanan “kuyruklu yıldızın” kuyruk kısmıdır.

Daha yakından bakarsanız, kuyruklu yıldızın kuyruğu da % 5 (ve daha küçük % 1) düzgün bir noktalama yoğunluğuna (rengin koyulaştığı alan) sahiptir. Bunu daha önce görmüştük sanırım.

Bu seçimlerdeki sonuçlar, kayrılan adaya ek oy verildiğini, katılım oranı ve sonucunun arttırılmış gibi olduğunu gösteriyor.

Eh, bu şekilde, bazen birini, bazen diğerini güzel bir yüzdeye getirirler. Burada sadece yuvarlak koyu renk bölgeler -% 42 katılım ve  %  65 “evet” için- gerçek sonuca işaret etmektedir.

Sol taraftaki grafik de tanıdık geliyor.

Burada X ekseni katılımdır,

Y ekseni de böyle bir katılımla (%1 aralığında) «evet» ve «hayır» oylarının sayısıdır.

Buradaki ince gri çizgi (ortadaki) “hayır” sonucudur, başlangıcı “evet” çıkış noktasıyla çakışır.

Başlangıçta her iki grafik de birbiriyle orantılı olarak gidiyor; daha sonra % 50-55’lik katılımdan başlayarak (bu sağ paneldeki ilk kümeleşmenin sınırıdır) farklılaşıyor ve “Evet” burada itibaren ayrılıyor (farklılaşan alan taranmıştır).

Anlaşılması kolay: Dürüstçe bakılırsa, katılım elbette farklı olabilir; ancak o durumda lehte oy sayısı, karşı oy sayısı ile orantılı olarak değişecektir.

Görüldüğü gibi grafiğin sağ yarısı, % 5’in katları üzerindeki zirvelerle güzelce dekore edilmiştir. Bu fenomeni « Churova testeresi” adı altında uzun zamandır biliyoruz, bu kayrılan aday için oyların reel değil, idari olarak verilmesinin bir sonucudur.

Çizgi grafiğin “düzgün” görünümde olan sol tarafında (sağ grafikte yuvarlak kısma tekabül eder) neredeyse hiç “testerenin” olmadığına dikkat edin. Hileli atılan oy miktarı taranmış alana bakılarak tahmin edilebilir. Oyların net bir şekilde eklenmesi durumunda ancak bu olur.

Mevcut verilere göre, evet oylarının yarısından biraz daha az kısmının şüphe altında olduğu ortaya çıkıyor.

Bu miktarı düşerseniz, düzeltilen “evet” sonucu yaklaşık % 65’tir ve soldaki grafikteki ilk kümenin konumu ile tam bir uyum içindedir.

Ne yazık ki, ülkenin önemli (göründüğünden daha büyük) bir kısmında “referandum” sonuçlarıyla oynandığını belirtmek durumundayım. Evet ve Hayır oylarının gerçek oranının artı ve eksileriyle yaklaşık % 65’e % 35 ve gerçek katılımın da yaklaşık % 42 olduğunu söyleyebiliriz.

_____________________

Novaya Gazete, 2 Temmuz 2020

Ayrıca www.znak.com’a da konuyla ilgili olarak aynı grafikler üzerinden açıklamalarda bulunan Sergey Shpilkin’in  haberini  tamamlayıcı olacağı düşüncesiyle aşağıya alıyoruz.   

S. SHPİLKİN: “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OYLARININ NEREDEYSE YARISI HİLELİ OY”

Znak.com’a da açıklamalarda bulunan seçim istatistikleri uzmanı Sergey Shpilkin, Rusya Anayasası’nda yapılan değişikliklere ilişkin kullanılan tüm oyların yaklaşık % 45’inin hileli olduğunu iddia etti.

Uzman, 88 milyon seçmenin oylarını analiz ettikten sonra, 22 milyondan fazla oyun “anormal” sayılabileceği sonucuna vardığını söyledi. Sergey Shpilkin “Eğer manipülasyon olmasaydı, katılım % 42 olarak açıklanır; bunun % 65’i lehte, % 35’i de karşı oy olurdu.  65’e 35 ile 78’e 22 sonuçları arasındaki fark, politik açıdan da dahil olmak üzere çok önemlidir” dedi.

Sergey Shpilkin, “tablo tam bir anomali içeriyor ve gerçekten oylar eklenmiş gibi görünüyor” diyor.

Shpilkin oyların nasıl eklendiğinin tam olarak tespitinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek şöyle diyor: “Sandık kurulunun gözetimi altında kullanılan oylar ile fiziksel olarak eklenen oyları ayırt etmek imkansız. İstatistikte, bu tür şeylerin farkı görünmez.”

“Ancak durum, katılımın yaklaşık % 42 olduğu ve % 65’inin onay verdiği, % 35’inin karşı olduğu durumda oluşan bir kümemiz var. Ve bu küme tamamen doğal görünüyor. Bu küme Habarovsk Bölgesi’nden Arkhangelsk Bölgesi’ne kadar farklı bölgelerden gelen alanları içeriyor; ayrıca Yekaterinburg ve Moskova alanları da var.

Ve bunun tam tersi, yaklaşık % 60’lık bir katılım ve % 70’in üzerinde bir evet sonucu olan ikinci kümede, yüksek katılım ve lehte sonuçlara sahip anormal miktardaki alan veri tahrifatının karakteristik izlerini taşır.

Sonuç olarak, ilk kümede gerçek bir oyumuz var gibi görünüyor ve gerisi manüple edilmiş oylardır” diyor Shpilkin.

Uzman aynı zamanda, “mutlak oy sayısı hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğu için uyarıyor, çünkü şu ana kadar yaklaşık 80 milyon seçmenin oylarıyla ilgili veriler var ve gerçek seçmen sayısı 110 milyon.” diyor.

Shpilkin, “Gerçek sayıların eklenmesiyle tüm rakamların artacağını belirtiyor.

Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılan değişikliklere oylama 25 Haziran – 1 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşti. Yeni anayasa, Vladimir Putin’in başkanlık döneminin “sıfırlanması”nı ve 200’den fazla değişiklik içeriyor. Oylamada her değişiklik için ayrı görüş alınmadı, değişiklik paketinin tümü için oy kullanmak mümkün oldu.

Açıklanan resmi rakamlara göre Rusya’daki seçmenlerin çoğu, Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılan değişiklikler lehine oy kullandı. % 77,92’si ülkenin temel yasasına evet derken, % 21,27’si red oyu kullandı. Katılım % 67.97 olarak ilan edildi.

Anayasa’ya en yüksek oy oranları, % 90’ı aşacak şekilde Çeçenya, Tuva ve Kırım’da gerçekleşti. Nenets Özerk Okrugu sakinlerinin yarısından fazlası ise değişikliklere karşı çıkan tek bölgeydi.

Kremlin, Rusya Anayasası’nda yapılan değişiklikler için yapılan referandumun sonuçlarını “açık  bir zafer olarak kabul edildiğini.” duyurdu.

_________________

www.znak.com, 2 Temmuz 2020

 321 total views,  2 views today

Yorum Yap