RUSYA YÖNETİMİ CUMHURİYETLERİ LAĞV ETMEYE YÖNELİK YOKLAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kremlinin yeni çarları uzun süredir etnik cumhuriyetleri lağvetmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyetlerde anadil dersleri seçmeli hale getirildikten sonra, referanduma sunulacak duruma getirilen yeni anayasada da Ruslar “kurucu halk”, kurucu halkın dili de “devletin dili” olarak tanımlanıyor. Bu gelişmelerin ardından şimdi de

Komsomolskaya Pravda gazetesindeki bir röportaj da cumhuriyetlerin lağvedilmesi gerektiğine dair ifadeler sarf edildi. Röportaj gelen tepkiler üzerine yayından kaldırılırken, bir grup aydın Adıgey, Kabardey-Balkar ve Karaçay Çerkes Cumhuriyetleri Savcılıkları’na başvuruda bulunarak, gönderdikleri metnin gazetenin sayfalarında yayınlanmasını ve bu tür provokasyonların önlenmesini istedi. Adı geçen cumhuriyetlerin savcılıklara yapılan başvuruların tam metni ve imzacı isimler şöyle:

——————

24 Mayıs 2020

GEREĞİ:

Habarov N.A., Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Savcısı
Shevchenko I.S., Adıgey Cumhuriyeti Savcısı
Zharikov O.O., Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Aavcısı

BİLGİ:
Kokov K.V., Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı
Kumpilov M.K., Adıge Cumhuriyeti Başkanı
Temrezov R.B., Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Başkanı
Komsomolskaya Pravda Gazetesi, Moskova

“Komsomolskaya Pravda – Kuzey Kafkasya” gazetesi sayfalarında kışkırtıcı bir makale yayınladı.

Gazeteci Yegor Kholmogorov kendisi ile yapılan röportajda “Özerk Bölgeler ve Cumhuriyetler kaldırılmazsa Rusya’yı ikinci bir çöküş ve dağılma bekliyor” dedi.

Kaygımız ve endişemiz hem bu makalenin içeriği, hem de ülkenin en büyük tirajlı gazetelerinden biri olan Komsomolskaya Pravda’da yayınlanmış olmasıyla ilgilidir.

Makalenin ana tezi, tüm ulusal özerkliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çağrıdır. Aslında, var olan anayasaya aykırı bir darbe ile devletin anayasal temellerinde değişiklik yapılması çağrısında bulunuyor.
Rusya Federasyonu’nun tam olarak bir federasyon, yani eşit halkların birliği olduğunu hatırlatıyoruz. Devletin amacı, federasyona dahil olan halkların her birinin ulusal kültürlerinin geliştirilmesi ve refahıdır.

Komsomolskaya Pravda’dan derhal ortadan kaldırılması gereken korkunç ve tehlikeli bir makalenin yazarı, Rusya Federasyonu’nun ulusal görevinin “bu etnosun kültürünü ve kimliğini korumak için özellikle mevcut olarak kabul edildiğini” söyledi.

Kesinlikle doğru! Bu tam olarak Rusya Federasyonu’nun anayasal federal yapısının özüdür.

Ancak makale açıkça şöyle diyor:

“Genellikle” ulusal cumhuriyetler “kavramından vazgeçmeliyiz ve ilk adım olarak çoğunluğun Rus olduğu bölgelerde bu oluşumları ortadan kaldırmalıyız.”

Buna ek olarak, makalede, özünde, halklar ana ve ikincil olarak “daha ​​yüksek” ve “daha ​​düşük” kategoriler olarak ayrılmıştır. Sovyet “halk-ağabey” kavramı iyi niyetli olmayan bir güç tarafından canlandırılıyor. Rus halkı Rusya Federasyonu’nun diğer tüm halklarına karşıdır. Aslında, yazar bu düşüncesinde, sadece Rus halkının devlet hakkına sahip olduğunu düşünmektedir.

Bazı ulusal bölgelerde yerli halk temsilcilerinin gerçekten azınlık oluşturması bazen çarlık emperyalizmi ve komünist totaliteryanizm tarafından yapılan fetihlerin ve etnik temizliğin bir sonucudur.
Devlet düzeyinde, halklar hakkındaki federal yasalarda, 19. yüzyılda Çerkeslerin soykırımı hakkındaki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti (1992) ve Adıge Cumhuriyeti (1996) parlamentolarının kararlarında tanınmaktadır.

Bu makalede istenilen yapı ile tarihteki uygulamalara tekrar izin verilmiş olur ve soykırım devam ettirilmiş olur.

Bu tür görüşlerin ülkedeki en büyük gazetede ifade edilmesi, bazı desteklerden yararlandıklarını göstermektedir.

Bu açıklamamızla ve resmi başvurumuzla, makalede belirtilen görüşlerin Rusya Federasyonu devlet yetkililerinin politikalarına aykırı olduğunu ve Rus devletinin anayasal temellerine aykırı olduğunu ve bu mektubun Komsomolskaya Pravda sayfalarında yayınlanmasını ve gelecekte bu tür provokasyonların önlenmesini talep ediyoruz.

Rashid Mugu, Devlet Konseyi Milletvekili (3 ve 4. Dönem) (RF, Adıgey Cumhuriyeti);
Murat Temirov, gazeteci (Çeçenya Cumhuriyeti)
Valery Khatazhukov, Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi (RF, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti);
Aslan Shazzo, Bilgi analitik ajansı “Natpress” (Rusya Federasyonu, Adıgey Cumhuriyeti);
Alidzh (Alik) Shashev, yazar (Rusya Federasyonu, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti);
Avraam Shmulevich, siyaset bilimci (İsrail).

Bilahare Ek imza:
Muhamadin Tumov, 1990-1993 Rusya Federasyonu Yüksek Konseyi üyesi, 1993-1994 Kabardey Halk Kongresi Başkanı

 412 total views,  6 views today

Yorum Yap