ADİGELERİN TÜRKİYE’YE ATILMASI / KAFKASYA SAVAŞININ SONUÇLARI

Prof. Dr. TUGAN KUMIKOV

Prof. Dr. Tugan Habasoviç Kumıkov’un 1994 yılında Nalçik’te basılan “Adigelerin Türkiye’ye Atılması / Kafkasya Savaşının Sonuçları” (Выселение Адыгов В Турцию — Последствие Кавказской Войны) isimli eserinin giriş kısmında yer alan 20 sayfalık takdim yazısını aşağıda sunuyoruz.

*** 

Kuzey Kafkasya halklarının tarihinin en önemli sorunlardan biri olmasına rağmen Kafkas Savaşı uzun bir süre yasak konusu olmuştur.

Yaklaşık 150 yıl sürdü ve 1864’te, başta Adigeler olmak üzere yaklaşık yarım milyon Dağlı’nın Osmanlı İmparatorluğu’na tahliyesiyle sona erdi.

Kafkas Savaşı hakkında farklı görüşler var.

1920’li-40’lı yıllarda, Çarlığın saldırgan politikasının bir tezahürü olarak görülüyordu.

Akademisyenler V.V. Bartold, I. Yu. Krachkovsky, M.N. Pokrovsky, profesörler B.V. Skitsky, R. M. Magomedov, S.K. Bushuev, A.V. Fadeev ve katkıda bulunan diğer bilim adamları 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya halklarının ulusal kurtuluş mücadelesi temasının incelenmesine büyük katkı sağladı.

Üniversiteler, ortaokullar ve askeri okullar için yazılmış tarih kitaplarında 1950’ye kadar Dağlıların kurtuluş ve sömürgecilik karşıtı mücadelesi olduğuna dair değerlendirmeler vardı.

İdari-diktatoryal düşünme yönteminin popülerliğinin tarih bilimine karşı zaferiyle bağlantılı olarak, bu kavramlar ve yazarları Marksizm-Leninizm fikirlerinin sapkın  taklitçileri olarak damgalandılar. Birçok bilim adamı acı çekti.

Bu anti-bilimsel kavramı doğrularken, ana rol, M.K. Bagirov’un Nisan 1950’de Bolşevik dergisinde yayınlanan “Muridizm ve Şamil Hareketi’nin Karakteri Üzerine” makalesi tarafından oynandı. Yazıda Şamil’in, Türkiye’nin ve İngiliz sömürgecilerinin bir ajanı olduğu ilan ediliyordu.

Bazı bilim adamları araştırmacılara dayatılan “yeni bir konsepti” çalışmaya başlamışlardı.

1956’da Makhachkala ve Moskova’da,  Bagirov ve destekçilerinin anti-bilimsel bakış açısını reddeden bilimsel konferanslar yapıldı.

Bu konferansların materyalleri ve sonuçları, Kafkasya Savaşı’nın nesnel kapsamı ve Kuzey Kafkasya halklarının ulusal kurtuluş mücadelesi için önemli bir bilimsel teşvikti.

Belgeler, monograflar ve bir makaleler koleksiyonunu içeriyordu.

Genel olarak, Kafkasya Savaşı’nın belirli yönlerinin araştırılması üzerine çalışmalar canlandırıldı.

Ancak son zamanlarda bazı yazarlar, 19. yüzyılın ilk yarısında Kuzey Kafkasya’da Çarlığın politikasının sömürgeci niteliğini inkara başladılar.[1] Bu arada, Marx ve Engels Dağlıların savaşını “bağımsızlık mücadelesi” ve “insanların kendilerinin katıldığı” şeklinde tanımladılar.[2]

Decabrist yazarlar N.N. Raevsky, A. Rosen, Bestuzhev-Marlinsky, A.S. Griboedov, A. S. Puşkin, N.A. Dobrolyubov ve diğerleri Kafkasya’da çarlık politikasını kınadılar.

Puşkin şöyle yazdı: “Onları (Dağlılar – T. K. ) Privolnaya meralarından sürdük; köyleri harap oldu, tüm kabileler yıkıma uğradı ”.[3]

Raevsky, emekli olduktan sonra Rusya Savaş Bakanı’na döndü: “Kafkasya’daki eylemlerimiz, İspanyollar tarafından Amerika’nın ilk fethinin tüm felaketlerine benziyor …”.[4]

18. yüzyılın ikinci yarısında, Rus hükümeti Kuzey Kafkasya’nın kolonileşmesi için kapsamlı planlar geliştirdi. Çarlık, Orta Kafkasya’nın fethini birincil stratejik ve siyasi görev olarak belirledi.

1760’larda bölgede, 1736 yılında Kizlyar’dan başlayan ve “Kafkasya hattının” inşasının başlangıcı olan Mozdok’a (1763) kadar uzanan sürekli bir askeri tahkimat hattı ortaya çıktı. Kabardey topraklarında bir azalmaya yol açan Kordon hatları ve askeri kaleler inşa edildi.

Öte yandan, devlet tarafından serf köylülerinin Rusya’nın Orta bölgelerinden alınıp Kuzey Kafkasya’ya yeniden yerleştirilmesi süreci yaşandı.

Bu fenomenleri cesaretlendiren Çarlık, onları Kafkasya’daki saldırgan politikasının kaldıraçları olarak kullandı.

Mozdok’tan Azov’a sürekli bir kordon hattının inşası için Prokhladnaya, Yekaterinogradskaya, Georgievskaya, Soldatskaya, Konstantinogorskaya, Kislovodskaya ve diğer kaleler inşa edildi. Direkt amacına ek olarak, bu istihkâm zincirinin Kabardey’i Çeçenya’dan izole etmesi ve böylece ilişki kurmalarını engellemesi gerekiyordu.

Çarlık hükümeti bir “böl ve yönet” politikası izledi.

General Medem 1769’da Kafkasya’ya atandığında ona “en önemli iş olarak dağlıların dayanışmasını önlemeye dikkat etmesi” ve “aralarındaki iç anlaşmazlık ateşini yakmaya çalışması” talimatı verildi.

1774’teki Küçük Kaynarca anlaşmasına göre Kabardey Rusya’nın bir parçası olarak tanındı.

Bundan faydalanan Çarlık, Kabardey topraklarında askeri işgal rejimi ile sonuçlanan bir Rus idari-yargı yönetim sistemini ortaya koydu.

Bu dönemden itibaren Kabardey’in fiili bağımsızlığının tasfiyesi, geleneksel ekonomik, sosyo-politik yapının ve yüzlerce yıllık yaşam tarzının çöküşüyle ​​birlikte belirleyici bir aşamaya girmektedir.

Bu durumda bile Çarlık hükümeti, 28 Mayıs 1800 tarihli I. Pavlus Kararnamesi’nde görüldüğü gibi, Kabardeylerin “vatandaşlıkta daha vasat olduklarını” kabul etmek zorunda kaldı.

Sömürge rejiminin kurulması, Kabardey toplumunun tüm kesimlerinin yer aldığı bir ulusal kurtuluş hareketini tetikledi.

1779, 1794, 1804, 1809 ve 1810’da meydana gelen büyük isyanlar, generaller Jacobi, Tsitsianov, Glazenap, Bulgakov ve diğerleri tarafından yönetilen çarlık birlikleri tarafından vahşice ezildi .

Kafkasya’daki birliklerin komutanı Tsitsianov, Kabardeylere hitaben yaptığı konuşmada, Nisan 1804’te “Topraklarınızdan akan nehirlerde çamurlu su akmayacak, ancak ailelerinizin kırmızı kanıyla, kanla boyayacağım” dedi.

Bu tehditlere rağmen direniş hareketi Kabardey nüfusunun tüm büyük kesimlerini içine aldı.

1809’da Kafkasya hattı birlikleri komutanı General Bulgakov Kabardey’i işgal etti. Operasyonlar sonucu 200 köy imha edildi. Ardından “Kabardey’in şimdiye kadar hiç bu kadar kritik bir kaybı olmadı” diye yazmasına şaşmamalı.

19. yüzyılın ilk çeyreğinde, Kuzey Kafkasya’daki askeri yönetim, nüfusun başka imha biçimlerini kullandı.

Bir kolera salgını kasıtlı olarak Kabardey’e getirildi ve daha sonra salgın olduğu bahanesiyle, neredeyse tüm bölge karantina karakolları ile çevrildi.

Çarlığın Kuzey Kafkasya’ya boyun eğdirme tarihi General Ermolov adıyla ilişkili olarak 1816’da başlatılır.

Rusya’nın planı, her şeyden önce, Kuzey Kafkasya’nın dağlık bölgelerine zorla boyun eğdirilmesiydi. Yermolov defalarca, bunun “yavaş yavaş ama acilen yapılması gerektiğini” belirtti. Nitekim bu politika daha sonraki tarihlerde uygulanmıştır.

Korgeneral A. Velyaminov 20 Mayıs 1833 tarihinde Kafkasya Kolordu komutanı Baron Rosen’e yazdığı raporda, bu politikanın uygulanmasında izlenecek strateji ve taktikler hakkında güvenilir ana metodun, dağları iyi tanıyan sakinlerin yerleşik olduğu bölgelerin fethedilmesi, tarlalarının yok edilmesi, bölgelerdeki köylerin  Dağlıların elinden “alınarak” “Kozakların” yerleşiminin sağlanması, önemli topografik yerlerin ”işgal” ile “tahkimatı” olarak belirtmiştir

1822’de Ermolov askeri müfreze ile Kabardey’e girdi. Sol kanadını Kabardey topraklarının derinliklerine, dağların eteğine taşıdı ve Malka, Baksan, Chegem, Nalchik, Urvan, Cherek ve Urukh Nehirleri boyunca yeni surlar inşa etti. Ovaları dağ geçitlerinden kilitledi. Böylece Kabardeyler sürülmüş ekilebilir arazilerini ve bozkır meralarını kaybetti.

1822 yılında inşa edilen Nalçik Kalesi, Kabardey’in merkezi ilan edildi.

Bütün bunlar ulusal mücadeleyi yoğunlaştırdı. 1822 ve 1825’de Kabardey’deki isyanlar vahşice bastırıldı.

Ermolov, 20 Temmuz 1822’de Genelkurmay Başkanı’na verdiği raporda, inşa ettiği Kabardey hattının “Tüm Kabardey topraklarını çevrelemesi gerektiğini” söyledi.

Bu gelişmeler sonucu çarlığın , Kabardey’deki konumu son derece güçlendi. Sonuç olarak, Kabardey, toprağının büyük bir bölümünü kaybetti.

18. yüzyılın ortalarında yaklaşık 300 bin kişiye ulaşan nüfusu, 19. yüzyılın son çeyreğinde sadece 35 bin kalmış, yani dokuz kat azalmıştı.

XVIII. yüzyılda Kabardey’in sınırları batıda Büyük Zelenchuk (Kuban’ın bir kolu) ve Kuma Nehirleri’ne ve doğuda Sunja’ya kadar uzanıyordu.

Sömürgeci baskısı altındaki Kabardeyler, geleneksel merkezleri olan Pyatigorsk bölgesinden de sürüldü.

Katı bir karantina rejimi oluşturuldu. Kabardey’den sadece özel geçişlerle (belgeli) ticaret yerlerine gidebilirlerdi.

1829’dan itibaren Dağlıların kurtuluş mücadelesinin merkezi artık Dağıstan ve Çeçenistan oldu. Halkın kurtuluş mücadelesi devam etti ve Kabardey de bu mücadeleye katıldı. Kabardey’de söz sahibi Magomet-Mirza Anzorov, Shamil’in en büyük naiblerinden oldu ve onun Kabardey’deki gizli bağlarını kurdu.

1846’da Şamil’in birlikleri sınırları dışına çıktı. Belgeler, Kabardey’in isyana hazır olduğunu söylüyor. Ancak işgalci güçler Şamil’i engelledi.

Şamil’in taraftarlarından hesap sormak için özel bir mahkeme kuruldu.

Kuzey-Batı Kafkasya’da, ulusal kurtuluş mücadelesinin başında Hacı Berzek, Zan Sefer Bey, Muhammed Emin (Şamil’in naibi) vardı.

Kafkasya için Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki mücadele durumu daha da kötüleştirdi.

A.P. Berje, Osmanlı hükümetinin ve Avrupalı ​​güçlerin Dağlıları desteklerken, “refahlarını düşünmediklerini, ancak Rusya’yı engellemek için bir araç olarak kullandıklarını … yanlış ellerle ısıyı artırmaya çalıştıklarını” yazdı.

Büyük Adıge etnik grupları (Natuhay, Shapsığ ve Abadzekhler), Abhaz ve Ubıhlarla birlikte, kritik stratejik öneme sahip kıyı bölgelerini işgal ediyordu.

Engels’e göre, “Kafkasya’nın kapıları ellerindeydi.”

Toplam Çerkes sayısı yaklaşık bir milyon kişiye ulaşıyordu.

Çarlık hükümeti, 1829 Edirne Barış Anlaşması’na atıfta bulunarak, bu toprakları işgal etmeye ve burada kendi rejimini kurmaya karar verdi.

1837-1839 yılları arasında Sohum ve Anapa arasında Karadeniz kıyı şeridini oluşturan 17 tahkimat yapıldı.

Çarlığın askeri-sömürgeci genişlemesi yavaş yavaş genişledi ve acımasız hale geldi.

Bu zor koşullarda, Çarlık hükümetinin esas olarak askeri-sömürgeci politikalarının neden olduğu tahliye gerçekleşti.

Dağlıların Türkiye’ye tahliyesinin kendine has özellikleri ve aşamaları vardır.

İlk aşamada küçük gruplar halledildi.

Ağustos 1859’da Şamil ele geçirildi.

O zamandan sonra ancak Terek bölgesinde Çar idari ve askeri otoritesi kuruldu. Ardından yerel seçkinlerin protestolarına sebep olan bir dizi reform başlatıldı. Duruma bakıldığında, Çarlık yönetiminin Dağlıların tahliyesini provoke etmeye başladığı görülebiliyordu.

1861’de, 442 Kabardey ailesi göç için hazırlanıyordu. Kabardey bölgesinin başında olan ünlü Gürcü şair V.V. Orbeliani bu durumu “Kabarda’nın tamamının” takip edebileceğinden endişe duyarak, Terek bölgesi birlikleri komutanı General Yevdokimov’a ne yapacağını sordu.

Kont Yevdokimov ona şöyle cevap yazdı: “442 ailenin terk etmesinden rahatsız olma. Bundan iki kat daha fazlası gitmiş olsay bile bölgeye zarar vermez… tüm halk gitmek istese ve gitse bile bir tehdit oluşturmaz, aksine çok faydalı olurdu: düşman bir halktan kurtulurduk ”.[5]

V.V. Orbeliani, açıkça  şovenist patronunun bakışını hesaba katmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak, 1860-1861 yıllarında Büyük Kabardey’den Türkiye’ye 10 binden fazla kişi ihraç edildi .[6]

Çarlık rejimine dayanamayan Belaya Rechka bölgesinde, Nalçik Nehri’nin üstünde ve aşağısında bulunan Kabardey köy sahipleri, Okovlar, Tlostanokolar ve diğerleri, Çarlık rejimine dayanamayarak önce Kuban ötesine ve daha sonra Türkiye’ye gitti.[7]

Terek bölgesi başkanı Loris-Melikov, generalleri aracılığıyla 1865 yılında 22 binden fazla Çeçen’i Türkiye’ye tahliye etti.

Bu provokasyonu, Çeçenistan ve Dağıstan’ın, Vladikavkaz’dan Kumuk düzlüklerine kadar olan eteklerini Kozak hattıyla ayırmak için gerçekleştirdi .[8]

Bu vesileyle, Büyük Dük Loris-Melikov’a şunları yazdı: “… Tam başarı diliyorum, daha daha iyisini”.[9]

Çeçenlerle birlikte yaklaşık 3 bin Kabardey ve 45 Oset ailesi tahliye edildi.

1860 yılında, yeni bir politika geliştirildi ve buna göre dağlara “yararsız keşiflerin” durdurulması ve bu köylere sistematik olarak Kozak köylülerin yerleştirilmeye başlanmasına karar verildi[10].

İzlenen bu politika Çerkeslerin Türkiye’ye zorla tahliyesini sağladı.

Kuban bölgesi birliklerinin komutanı General Evdokimov, Osmanlı İmparatorluğu’na 10 bin ailenin veya yaklaşık 100-150 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan bir proje geliştirdi.

“Kafkasya’nın nihai fethini” hızlandırmak için en düşük maliyet için bunun gerekli olduğunu yazdı.[11]

Bu kavram zamanla giderek daha agresif hale geldi.

Çerkeslerin tahliyesini hızlandırmak için 10 Mayıs 1862’de özel bir komisyon kuruldu.

Sürgünlere aile başına 10 ruble tutarında nakit yardım sağlandı. Çerkeslerin taşınmasıyla ilgili Rus nakliye ve ticaret şirketleri ile nakliye gemilerinin sahipleri ile görüşüldü.

Anapa, Konstantinovsky ve Taman’da bulunan üç komisyon kuruldu.

Aynı zamanda Evdokimov, Çerkesleri acele etmeye zorlamak için birliklere dağlara doğru ilerlemelerini hızlandırmaları emrini verdi.

Yavaş yavaş, ültimatomun gerekleri yerine getirilmeye başlandı.

İşte birçok belgeden biri.

16 Ağustos 1863’te Evdokimov, Adagum müfrezesinin başına emir verdi: “…Natukhaileri hemen belirtilen bölgeye yeniden yerleştir” “bölgeyi reddederseler derhal Türkiye’ye gitmeyi teklif et  ve bunun için iki haftalık bir süre tanı”’.[12]

Bu tür atraksiyonlar Çerkesleri Türkiye’ye tahliye etmeye zorlamak için askeri birliklerin eylemleriyle takviye edildi.

Dağlardan inip ve “ön silahsızlanma” ile birlikte Kuban bataklık topraklarına yerleşime rıza, Çar’ın iradesiyle uzlaşma anlamına geliyordu.

Gönüllü silah tesliminin Çerkeslerin doğasında olmadığını tam olarak bilen Evdokimov, onları hızla yabancı bir ülkeye kaçmaya zorlamak için bu koşulu öne sürüyordu.

Ancak Çerkesler kendi topraklarını terk etmek istemediler.

Bağımsızlık mücadeleleri tuhaf ve karmaşık bir karakter kazandı.

Büyük insan kitleleri dışarıdan yardım gelir umuduyla, Evdokimov’un tahliye emrinin uygulanmasını ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara, kıştan ilkbahara defalarca erteledi.

Kafkasya sorunuyla ilgilenen Avrupa güçleri ve Osmanlı İmparatorluğu, Rus imparatorunun Çerkesya’yı fethetme eylemlerine karşı çıkmaya çalıştılar.[13]

Bu arada, Kozak kolonizasyon bölgeleri genişliyor, askeri kuşatma daralıyordu. 1861’den 1865’e kadar 81 köy kuruldu.[14]

Kraliyet askeri müfrezeleri ormanlarda ağaçları kesti, yollar yaptı, Adigeleri çevreledi, köylerini yıktı ve sakinlerini topraklarını terk etmeye zorladı (bkz. Ek 1).

Evdokimov, Çarlık valiliğinin kurulumunu gerçekleştirdi. 1863’te vali imparatora şunları söyledi: “Kış boyunca (1863/64 – TK ), sırtın kuzey yamacında kalan tüm isyancı nüfus atılır ve tüm bölge temizlenir”.[15]

Başkan yardımcısı pek yanlış değildi.

Olağanüstü önlemlerin bir sonucu olarak bölge Mayıs 1864’e kadar neredeyse tamamen terk edildi.

En zengin arşiv kaynaklarına aşina olmanız, insanların trajedisinin canlı resmini görmenize ve tahliye süreci hakkında bir fikir edinmenize fırsat veriyor.

Arşiv materyallerinden görülebileceği gibi, Çerkesler büyük ve küçük gruplar halinde, acılar içinde, basit ve çok sınırlı bir eşya ile vatanlarını terk etmek için Karadeniz’e taşınmaya zorlandı.

Nüfusun denize doğru hareketine, “ülkesindeki düşman çarlık birliklerinin saldırgan eylemleri” eşlik etti.[16]

Çıkış noktalarında, gönderilenlerin “listeleri tablolaştırılıp” derlendi.

Bu belgelerin hazırlandığı tarihten bu yana 130 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, üzerlerinden hala kan kokusu geliyor.

Her ifade, ulusların sayısız acılarının bir parçacığı halinde.

21 Mayıs 1864, yani Kafkas Savaşı’nın sona erdiği gün, Çar generalleri Çerkeslere karşı üst Mzymta Nehri’nde zaferlerini alkışlarken, yaklaşık 20 bin Natuhay Anapa Limanı’ndan gözlerinde yaşlarla yelken açıyordu.

Yarısı denizde öldü.

Bugün, Çerkeslerin toplu tahliyesinin sona erdiği gün olarak kabul edilir.

27 Temmuz 1864’te Kafkasya Valisi Grand Duke Mikhail, II. Aleksandr’a 150 yıl önce başlayan Kafkas kanlı mücadelesinin sona erdiğini bildiriyordu.

“Batı Kafkasya’nın Fethi İçin” madalya ihdas edildi.[17]

Sürgünle ilgili inanılmaz zorluklar, daha kendi topraklarında iken başladı.

İnsanların yoğunlaşması her gün büyüdü ve bir salgın başladı.

Acımasız sömürgeci Evdokimov, ulaşım hızını artırmak için “en yoksul büyük ailelerden” oluşan Natukhay’lara 10 ruble verilmesini bile emretti ve “sadece” diye ekledi: “Türkiye’ye yeniden yerleşmeleri hız kesmeyecek”.[18] Tahliye hazineye yaklaşık 300 bin rubleye mal oldu.

Rus ve Türk armatörler refahlarını Çerkeslerin talihsizlikleri üzerine inşa ettiler.

50-60 kişi için tasarlanmış bir gemiye, bazen 200-300 kişi doldurdular. Denizde battı ve masum insanlar hayatını kaybetti (bkz. Ek 1).

1863 sonbaharında ve 1864’te 418 binden fazla insan tahliye edildi.

Soykırımın uygulanmasında Çarlık hükümeti, yerel elit ve din adamlarının bazı temsilcileri tarafından aktif olarak desteklendi.

Çarlık görevlilerinden, Dağlıların tahliyesini yöneten Binbaşı General Babich’ten bahsetmeliyiz.

25 Mayıs 1964’te Kuban bölgesi birliklerinin genel yöneticisi, tahliye sürecini hızlandırmak maksadıyla aldığı “tüm tedbirler” için kendisine şükranlarını ifade etti (ГАКК, ф. 325, оп. 1, д. 301, л. 324 об).

Bunlar, Adige halklarının geçmişindeki karmaşık ve trajik fenomene tanıklık eden tarihsel gerçeklerdir.

Bu zor durumda uluslararası ilişkilerin filizlenmesinin olgunlaştığına dikkat edilmelidir.

Kaçak Kozakların ve Polonyalı radikallerin Çerkeslerin yanında savaştığını gösteren bir dizi arşiv belgesi günümüze ulaşmış durumda.

Buna göre, Kozak Kolosov, Çarlık birliklerine karşı sürekli harekat düzenleyen bir müfreze oluşturdu.

Kozak Zemtsev, Çerkes bir kadınla evlendi, İslam’a geçti, Adıge diline hakim oldu.

Çarlık politikasının aksine, ticaret, ekonomik, kültürel ve diğer bağlar da gelişti.

Bu konularda arşiv belgelerinin koleksiyonları yayınlanmıştır.

Bu nedenle, nesnel tarihsel bağlar göz ardı edilemez, Kafkas halkları Rus halkına karşı değildir ve Çar hükümeti Rus halkıyla özdeşleştirilemez.

Ezilen halklara hitap eden Herzen’in sözlerini burada hatırlamak uygundur: “Kış Sarayı tüm Rusya değildir. Saray dışında, sıralama masasının dışında başka bir Rusya var. Başka bir Rusya sizi karşılıyor, kardeşleri size ulaşıyor. ”

Puşkin ve Odoevsky ellerini Kazi-Girey’e uzattılar, Rus yazarlar Polevoy ve Burnashev ellerini Han-Girey’ye uzattı, Shegren ve Shakhovsky ellerini Nogmov’a uzattılar.

Kabardey ve Balkarlar’dan Kodzokov, Sultan-bek Abaev, Basiyat Shakhanov ve diğer önde gelen düşünürler Rusya’nın önde gelen yüksek eğitim kurumlarında okudular.

Bu nedenle, tarihsel olayların kapsamına daha geniş bir vizyonla yaklaşılmalı, çeşitli siyasi ve sosyal hareketler ortaya çıkartılmalıdır.

Kuzey Kafkasya’daki Razin ve Pugachev’in torunları, Kozakların torunları ve Prokhladneya ve Mayak bölgelerinin sakinleri, bölgenin ulusal ekonomisini geliştirmek için çok fazla yatırım yaptılar.

Prokhladneya ve Mayak bölgelerinin mevcut sakinlerinin atalarının sıradan Adige köylüleriyle barışçıl, dostça bağlarına tanıklık eden yüzlerce ve binlerce örnek verilebilir.

Aralarında dostluklar geliştirildi.

Tarihsel olaylar hep Nevsky çizgisinde değerlendirilemez. Çelişkili, zikzak bir tarzda gelişti.

Şüphesiz, Çarlık hükümeti, yarım milyon dağ insanının tahliyesinde açıkça görüldüğü gibi, yabancı toprakların fethi için bir soykırım politikası izledi.

Toplamda, 1858’den 1865’e kadar Karadeniz’in doğu limanlarından 169 bin Shapsığ, 67 bin Natukhay, 43 bin Abadzeh, 74 567 Ubıh, vd. ile yaklaşık 500 bin kişi gönderildi. 19. yüzyılda Kabardeyden yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi.

Böylece Adıge tahliyesinin trajik destanı sona erdi.

Bu sayılar küçümseniyor. Kara yolları boyunca ne kadar tahliye edildiği sayılara dahil değil.

Çeşitli kaynaklara göre sürgünlerin yüzde 50’den fazlası açlık, soğuk ve hastalıktan dolayı öldü.

Sadece Samsun’da 60 bin Adıge defnedildi.

A. Berje şöyle yazdı: “Örneğin, açıkta, nemli toprakta paçavralar arasında yatan biri ölmüş iki küçük bebekten ölüm krampları içindeki diğerinin yaşam mücadelesi verirken, ölmüş genç bir Çerkes kadını olan annesinin bedeninde açlığını tatmin etmek için göğsünü nasıl aradığını görünce kimin kalbi titremez.”

Ancak A. Berje, Çar II. Alexander’i koruyarak Çerkeslerin ölümündeki sorumluluğunu hafifletmeye çalıştı ve Çerkeslere aralarında barışçıl bir sivil yaşamın gelişmesi için geniş bir yol açmak istediğini savundu.

Çarlığın askeri politikasının propagandacılarından I. Drozdov, “Böyle bir felaket, bu düzeyde insanlığın geçmişinde nadiren görülmüştür.” dedi.

On binlerce Çerkes Karadeniz’in dibinde uyuyor.

Hayatta kalanlar, yabancı ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde ve tüm dünyada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya zorlandılar.

Çerkeslerin kendilerini içinde buldukları zor durum, onları anavatanlarına dönmeleri gerektiğine ikna etti.

1872’de 8.500 Çerkes ailesi anavatanlarına dönmek için dilekçe verdi. Ancak İmparator II. Alexander’ın buna cevabı “Geri dönüş mümkün değil” oldu.

Yani Çarlığın şimdiye kadar yaptığı, tarihte benzeri olmayan korkunç bir soykırımdı.

Ancak Çarlık hükümeti tarafından yıllar içinde Kafkasya’da yürütülen Adige soykırımı sonucu yaklaşık 300 Kabarda köyü yıkılmış ve yüz binlerce Çerkes zorla evlerinden tahliye edilmiş iken, genellikle çok az yazılıyor ya da küçük düşürücü sözler duyuyorsunuz.

Ve bazı yoldaşlar bunun uzun zaman önce olduğunu ve yaranın artık iyileştiğini söylüyorlar.

Hayır! Bu derin yara 130 yıl sonra da kanamaktadır.

Bir milyon sürgün edilmiş Adige, büyük büyük babalarının kanıyla sulanmış olan kendi ülkelerine dönene kadar da iyileşmeyecektir.

Kaba tahminlere göre, şu anda ülkemiz dışında üç milyondan fazla Çerkes yaşıyor, bunların 2,5 milyonu Türkiye’de. Suriye’de yaklaşık 80.000, Ürdün’de 50.000, Mısır’da 5.000, ABD’de 6.000, Libya’da 7000, Yugoslavya’da 2000, İsrail’de yaklaşık 3000, Almanya’da  20 000.

Yurttaşlarımız Avustralya, Japonya, Madagaskar, Sudan, Kanada, Fransa ve 40 ülkede yaşıyor.

Çarlık otokrasisinin politikaları sonucu Adıge halkları bölündü.

Şimdi retorik olmayan bir soru ortaya çıkıyor:
Çerkeslerin, Rus politikası nedeniyle kaybettikleri toprakları, muazzam, yeri doldurulamaz kültürel malzemesi ve insani değer kayıplarını kimin telafi etmesi gerekiyor?
Adige varlığı rehabilite edilmelidir.
Rusya Federal Meclisi’nin, Çerkeslerin soykırımını kınayan bir karar almasının yanı sıra, bastırılmış halklarla ilgili yaptığı gibi, ana vatanlarına yerleşmek üzere engelsiz dönüşleri için gerekli koşulları yaratma kararı alması gerektiğini düşünüyoruz. Dışarıdaki Çerkesler için ilgili uluslararası kuruluşlar aracılığıyla “sürgün edilen ulus” statüsü alınmalı, çifte vatandaşlık ve oturma izni verilmelidir.

REFERANSLAR:

[1] Блиев М. М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История СССР. 1983. № 3; Виноградов В. Б., Айларова С. А. К вопросу методологической состоятельности некоторых терминов в оценке народно-освободительного, антифеодального движения горцев  //  Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.: Тезисы докладов и сообщений. Махачкала, 1989. С. 52-55

[2] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. С. 94; Т. 30, С. 335; Т. 17. С. 200

[3] Пушкин А. С. Соч. в 3-х томах. Т. 1. С. 376

[4] АКАК. Т. IX. Док. № 505

[5] ЦГА КНР. ф. 2, оп. 1, д. 4.65, л. 21-22

[6] Там же, ф. 40, оп. 1, д. 1, л. 22-29

[7] Там же. д. 4, л. 152

[8] ЦГА СОР, ф. 12, оп, 8, д. 9, л., 10

[9] Там же, л. 13

[10] ЦГИА Грузии, ф. 416, оп. 3, д. 1103, л. 1

[11] Там же

[12] Государственный архив Краснодарского края, ф. 325, оп. 1, д. 308, л. 59. (В дальнейшем: ГАКК

[13] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 14. С. 521

[14] История народов Северного Кавказа. Конец XVIII в — 1917 г. М., 1988. С. 215

[15] ГАКК. ф: 347, оп. 1, д. 52, л. 4-7

[16] ГАКК, ф. 261, оп. 2, д. 36, л. 26

[17] ГАКК, ф. 347, оп. 1, д. 52, л. 4-7

[18] ГАКК, ф. 325, оп. 1, д. 301, л. 137 об

 

EK:1

 476 total views,  1 views today

2 Comments

 1. Hacı Murat dedi ki:

  Burada yapılan yanlışlardan birincisi, Çerkes-Rus savaşı ve Çerkes süngünü zamanında Türkiye isimli bir devlet varmıydı?…
  İkincisi, “Adige”lerin Türkiye”ye Atılması” nasıl bir başlıktır. Allah aşkına kendinize saygınız yoksa tarihini anlatmaya çalıştığınız topluma saygınız olsun.

  • admin dedi ki:

   Hacı Murat Bey,
   Alıntı yaptığımız kitap 1994 yılında Sovyetlerin dağılma sürecinde yazılmıştır. Olayların kavramsallaştırılması yazarın tercihidir ve yazar 2007 yılında ölmüştür. Tercüme ederken o kavramları ve içeriği kendimize göre değiştiremeyiz. Çalışma, o dönem için çok cesurbir şekilde kaleme alınmıştır. Bunu takdir etmemek mümkün değil. Anavatanda bugün bile gerçekleri imzasıyla bu yalınlıkta yazabilecek insan sayısı bir-ikiyi geçmez. Siz, biz kendi perspektifimizden hatalı bazı ifadeler görmüş olabiliriz, bu mümkün. Ama sizin yaptığınız şekilde bir eleştiri haksızlık olur. Yazar Tugan Kumıkov gayet samimi, ayrıca sizden ve bizden daha vatansever ve milliyetçidir, bundan şüpheniz olmasın. Eserleriyle ortada bir insandır. Bazıları ideolojik defolar barındırır. Ama biz hangi dönemde, hangi şartlarda yazıldığını biliyorsak bunlar sorun olmaz. Her kafamıza uymayan ifadede yazarına hücum etmek doğru bir şey değil.
   Sonra “atılma” fiili sizin niçin rahatsız ediyor? Evet Adigeler, Ubıhlar, Abazalar vatanlarından atılmış, hatta kovulmuştur. Bu bir gerçek ve onun için buradayız. Bunun topluma saygısızlık sayılabilecek bir tarafı yok. Sizin onur meselesi yapacağınız bir şey yok, bu onursuzluk karşı tarafa aittir. Her şeyde kusur arayacağımıza yazıyı anlamaya çalışmamız gerekir. Mesajınızı yazıyı okumadan yazdığınızı düşünüyoruz, umarız yazının tamamını okuma fırsatınız da olur.

Yorum Yap