RUSYA ANAYASASI’NDA YAPILMAYA ÇALIŞILAN IRKÇI DÜZENLEMELER YEREL ve ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURUMLARINA ŞİKAYET EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in direktifiyle başlayan ve Slav etnisitesini “devlet kurucu halk” olarak tanımlayarak ülke vatandaşlarının bir kısmını diğerine üstün kılan yeni anayasa düzenlemesi, Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren insan hakları örgütlerine şikayet edildi.

Çerkes Dernekleri Fedarasyonu’nca koordine edilen ve Putin’in öngördüğü Anayasa değişikliği girişiminin maksatlı olduğu iddiasıyla Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren insan hakları örgütlerine gönderilen başvuru metinlerinde Türkiye’de faal  53 sivil toplum yapılanmasının imzası bulunuyor.

Türkiye dışında faal uluslararası insan hakları savunma örgütleri;

* Human Rights Watch Başkanı James F. Hoge, Jr.,

* Front Line Defenders Başkanı Denis O’brien,

* Foundation Rene Cassin-International Institute For Human Rights Başkanı Jean-Paul Costa,

* Minority Rights Group International Başkanı Joshua Castellino,

* Peace Brigades International Başkanı Fathi Zabaar,

* Civil Rights Defenders Başkanı Benedicte Berner,

* European Association For Human Rights Başkanı Isabelle Skiba,

* International Federation For Human Rights Başkanı Alice Mogve,

Amnesty International Başkanı Salil Shetty,

* International Work Group For Indigenous Affairs (Iwgıa) Başkanı Ida Theilade,

* Human Rights Without Frontiers Başkanı Willy Fautré

Türkiye’de Faaliyet Gösteren İnsan Hakları Savunma Örgütleri;

*  İnsan Hakları Derneği (İHD) Eşbaşkanları Öztürk Türkdoğan ve Eren Keskin,

* Türkiye İnsan Haklari Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan,

* Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır,

* İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım,

* İnsan Haklari Gündemi Derneği (İHGD) Başkanı Özlem Yilmaz,

*  Yurttaşlık Derneği Başkanı Murat Belge

Aylar sürecek prosedürlerin yıldırım hızıyla tamamlanarak ayrımcı taslağın halk oylamasına sunulur hale getirildiği belirtilen başvuru metninde, yeni anayasada Rus etnisitesinin “devlet kurucu ulus” olarak tanımlanmasını ve “kurucu ulusun dili devletin resmi dilidir” ifadeleri öne çıkarılarak, bunun diğer halkları ikinci sınıf konumuna düşürdüğü savunuldu. Bu düzenlemenin etnik grupları “devlet kuranlar” ve “kuruluşta katkısı olmayanlar” olarak fiilen ikiye böldüğü ve “emeği olmayan” olarak nitelendirilen kesimi ileriki günlerde “temel insan hak ve özgürlüklerinin daha da kısıtlanması” operasyonlarına açık hale getirdiği ifade edilen başvuruda, yapılmak istenen düzenlemelerin başta mevcut Federasyon Anayasası olmak üzere 6 uluslararası sözleşme ve kararla da çeliştiği belirtildi.

Başvuruda bulunulan kurumlardan yapılmak istenen düzenlemelerin incelenerek, ayrımcılığın tespit ve deklare edilmesi isteniyor.

Bahse konu başvuru metni ve metne imza atan 53 diaspora yapılanması aşağıda olduğu gibidir.

**************************************************************************************************

Bizler, birkaç nesil önce Rusya İmparatorluğunca işgal edilen vatanlarından sürülmüş, ancak anavatanları ile bağlarını hiçbir zaman kopartmamış, anavatanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden halkların mensuplarıyız.

Malumdur ki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak-Mart 2020 tarihlerinde Rus sivil toplumundan, Rusya Federasyonu yerli halklarının kanaat önderlerinden ve insan hakları savunucularından son derece olumsuz tepki almasına rağmen, Rusya Federasyonu Federal Meclisi, Federasyon Konseyi ve Anayasa Mahkemesi’nden aceleyle geçirilen tasarı ile Anayasada bir dizi değişiklik öngören yasama sürecini başlatmıştır.

Anayasa’nın 68. Maddesi’nde yapılan değişiklikle, “Rusya Federasyonu toprakları üzerindeki devlet dili, devlet kurucu ulusun dili olan Rusçadır.” denilerek Rus etnisitesi “devlet kurucu halk” sıfatıyla öne çıkarılmakta; diğer halklar “devletin kuruluşuna katkı sunmayanlar” yaftalaması ile 2. Sınıf vatandaşlar sayılarak ileriki günlerde yapılacak olan “temel insan hak ve özgürlüklerinin daha da kısıtlanması” operasyonlarına açık hale getirilmektedir.

Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak bu değişiklikler, Rusya’yı zaten yakın olmadığı demokratik ve federal devlet ilkelerinden daha da uzaklaştıracaktır.

Rusya halkları arasında yurttaşlık yükümlülüklerine gelince hiç bir ayrım yapılmazken; yeni Anayasa ile “devlet kurucu halk” sıfatı verilen Slav etnisitesi imtiyazlı hale getirilmektedir. Bu uygulama Slavların Anayasal düzlemde birinci sınıf halk muamelesi göreceği anlamına gelmektedir.

Başta Rusya Federasyonu Anayasasındaki federal ilkeler, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (MSHUS), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nı alenen ihlal eden RF Anayasasındaki yeni düzenlemelerin kurumunuzca incelenerek yapılan ayrımcılığın tespit ve deklare edilmesi, halâ insani değerlere sahip çıkan kurumların var olduğunu somutlayacak ve kurumunuza olan inanç ve güvenimizi pekiştirecektir. Bu adım kimlik, kültür ve anadilleri ile yaşam mücadelesi veren tüm yerli ve azınlık konumundaki halkların moral, motivasyon ve umudunu arttıracaktır.

Bu insani talebimizin nezdinizde değer göreceğine inancımız tamdır.

En derin saygılarımızla.

İMZACI TÜRKİYE KURUM VE KURULUŞLARI

 1. Çerkes Dernekleri Federasyonu
 2. Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
 3. Alan Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 4. Kafkas Vakfı
 5. Şimali Kafkas Derneği
 6. İstanbul Çerkes Derneği
 7. Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği
 8. Adige Khase-Çerkes Derneği-İstanbul
 9. Maltepe Çerkes Derneği
 10. Kuzey Kafkasya Kültür Merkezi Derneği
 11. Boğaziçi Çerkes Derneği
 12. İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği
 13. Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
 14. Samsun Birleşik Kafkasya Derneği
 15. Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
 16. Kafkasyalılar Sosyal Tesis Yaptırma ve Yaşatma Derneği-Samsun
 17. Kozlu Çerkes Derneği
 18. Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 19. Merzifon Çerkes Kültür Derneği
 20. Bodrum Çerkes Kültür Derneği
 21. Ladik Çerkesler Derneği
 22. Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği – Tekirdağ
 23. 1864 Erbaa Çerkes Derneği
 24. Güneşli Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği
 25. Köprübaşı Köyü Adige Kültür Evi Derneğ
 26. Meydandüzü Köyü Çerkes Derneği
 27. Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 28. İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 29. Karamürsel Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 30. Adige Dil Derneği-KONYA
 31. Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği
 32. Çerkes Derneği-KONYA
 33. Marmara Çerkes Derneği
 34. POY-DER Poyrazlı Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 35. Nart Ajans
 36. Çerkes Forumu
 37. Çorlu Kuzey Kafkas Çerkes Derneği – Tekirdağ
 38. Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 39. Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği
 40. Kafkas Kadınları Eğitim ve Dayanışma Derneği
 41. Kafkas Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü
 42. Adige Khase Derneği-Samsun
 43. Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği
 44. Çerkesya Yurtseverleri
 45. Turhal Kuzey Kafkasya Derneği
 46. Tokat Çerkes Derneği
 47. Orhanlı Çerkes Kültür Derneği
 48. İlkkurşun Kafkas Kültür Dayanışma Ve Yardım Derneği
 49. Kahramanmaraş Küçüksu Yardımlaşma ve Çeçen Kültür Derneği
 50. Kahramanmaraş Çeçen Kültür Derneği
 51. Adana Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği
 52. Başhüyük Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Derneği
 53. Ayancık Çerkes Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 

 1,041 total views,  2 views today

Yorum Yap