53 STK, Anavatandaki Cumhuriyetlerimizin Başkanlarına, Rusya Sivil Toplum Örgütlerine ve Rus Halkına “Yeni Anayasal Düzenleme ile İlgili” Çağrı Metinleri Gönderdi.

Çerkes Dernekleri Federasyonu koordinatörlüğünde aşağıdaki metinler Türkiye’de faaliyet gösteren 53 imzacı kuruluş listesi ile birlikte Anavatandaki Cumhuriyetlerimizin Başkanlarına, Rus Sivil Toplum Örgütü Kuruluşlarına ve Rusya sınırları içerisinde yaşayan tüm haklara çağrı metni şeklinde gönderilmiştir.

Bahse konu çağrı metinlerinde özetle  “Bizler; yapılmak istenen anayasal düzenleme ile gelecekte yerli halk ve ulusal azınlıkların temel insan hak ve özgürlükleri ile mevcut edinimlerinin daha da kısıtlanacağını düşünüyor, bu yanlış adımdan bir an önce dönülmesini istiyoruz” denildi.

Metinler aşağıda belirtilen adreslere gönderilmiştir;

ÖZERK CUMHURİYETLER VE KRASNADOR BÖLGE BAŞKANLIĞI,

* Adigey Özerk Cumhuriyeti,

* Kabartay Balkar Cumhuriyeti,

* Karaçay Çerkesk Cumhuriyeti,

* Krasnador Kray Bölgesi Başkanlığına

RUSYA’DA FAALİYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE RUS HALKI;

* Cumhur Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valery Fadeev.  (Совет по правам человека при президенте РФ. Председатель Совета Фадеев Валерий Александрович.)

* Rusya Federasyonu İnsan Hakları Komiseri Moskalkova Tatyana Nikolaevna. (Уполномоченный по правам человека РФ Москалькова Татьяна Николаевна.)

* Oberosiya Kamu Hareketi “İnsan Hakları İçin”Genel Müdür Lev Ponomarev. (Оберосииское обшественное Движение «За права человека» Исполнительный директор Пономарев Лев Александрович

* Hukuk Koruma Merkezi “MEMORIAL” Konsey Başkanı Alexander Cherkasov. (Правозашитный Центр «МЕМОРИАЛ» Председатель Совета Черкасов Александр Владимирович)

* HRC Konseyi Başkanı Maly Karetny Lane,  (председатель Совета ПЦ Малый Каретный переулок)

* Rusya’da Yaşayan Tüm Halklar.( Все народы, живущие в России.)

 

Bu kapsamda gönderilen METİNLER ve İMZACI Kuruluşlar aşağıda sunulmuştur.

*****************************************

RUS SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE VE RUSYA’DA YAŞAYAN TÜM HALKLARA ÇAĞRI METNİ

 

Bizler, birkaç nesil önce Rusya İmparatorluğunca işgal edilen vatanlarından sürülmüş, ancak anavatanları ile bağlarını hiçbir zaman kopartmamış, anavatanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden halkların mensuplarıyız.

Malumunuz olduğu üzere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sivil toplumundan, insan hakları savunucularından, Rusya Federasyonu yerli halk kanaat önderleri ve temsilcileri ile konunun uzmanlarından son derece olumsuz tepkiler almasına rağmen, Anayasada bir dizi değişiklik öngören yasama sürecini başlatmıştır.

Rusya Federasyonu Anayasası’nın 68. Maddesinin yeni versiyonunda önerilen değişiklik aşağıda belirtilen ifadeleri içermektedir;

Rusya Federasyonu toprakları üzerindeki devlet dili, devlet kurucu ulusun dili olan Rusçadır…”

Bu değişiklik ile Rus etnik kimliği “devlet kurucu halk” sıfatıyla öne çıkartılarak diğer halklar “devletin kurucusu olmayanlar” tanımlaması ile dışlanmakta ve ikinci sınıf vatandaşlar statüsüne düşürülmektedir.

Mevcut federal devlet yapısına göre; Federasyonu oluşturan halklar doğal olarak federasyonun eşit kurucusudur. Bu halklardan birini “devlet kurucu halk” olarak tanımlamak federalizmin doğasına tamamen aykırıdır. Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak bu değişiklikler, Rusya’yı zaten yakın olmadığı demokratik ve federal devlet ilkelerinden daha da uzaklaştıracaktır.

Bizler; yapılmak istenen bu anayasal düzenleme ile gelecekte yerli halk ve ulusal azınlıkların temel insan hak ve özgürlükleri ile mevcut edinimlerinin daha da kısıtlanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Rusya Federasyonu yönetiminin Kremlin’in dışından gelecek hiç bir sese kulak vermeme yaklaşımını terk etmesini ve bu yanlış adımdan bir an önce dönmesini istiyoruz.

Asıl çağrımız vicdan sahibi tüm Rusya Federasyonu vatandaşlarınadır.

Sizlerden; temel insan hak ve özgürlükleri ile daha ileri bir demokrasi adına gelecek nesillerimize tüm halkların eşit temsil edildiği daha özgürlükçü, barış ve huzur dolu aydınlık yarınlar bırakabilmek için, önümüzdeki günlerde yapılacak olan yeni anayasa oylamasında asil bir tavır ortaya koymanızı bekliyoruz.

Gelin bu yanlış ve haksız uygulamaya onay vermeyin.

Sandıklara gidin ama HAYIR oyu kullanın.

Bunu yapamıyorsanız sandıkları boykot edin.

“Benim tavrımla sonuç değişir mi?” demeyin.

Varsın onlar sandıktan çıkan oyların yüzdelerini keyiflerine göre belirleyip ilan etsinler.

Sizlerin sandık karşısında takınacağınız tavır ve vereceğiniz mesaj mutlaka adresini bulacaktır.

Rusya Federasyonu’nun tüm kişi ve kurumsal yapılarından bu çağrıya sahiplenip yaymasını en derin saygılarımızla talep ediyoruz.

İMZACI TÜRKİYE KURUM VE KURULUŞLARI

 1. Çerkes Dernekleri Federasyonu
 2. Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu
 3. Alan Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 4. Kafkas Vakfı
 5. Şimali Kafkas Derneği
 6. İstanbul Çerkes Derneği
 7. Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği
 8. Adige Khase-Çerkes Derneği-İstanbul
 9. Maltepe Çerkes Derneği
 10. Kuzey Kafkasya Kültür Merkezi Derneği
 11. Boğaziçi Çerkes Derneği
 12. İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği
 13. Kafkasevi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
 14. Samsun Birleşik Kafkasya Derneği
 15. Ahlat Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
 16. Kafkasyalılar Sosyal Tesis Yaptırma ve Yaşatma Derneği-Samsun
 17. Kozlu Çerkes Derneği
 18. Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 19. Merzifon Çerkes Kültür Derneği
 20. Bodrum Çerkes Kültür Derneği
 21. Ladik Çerkesler Derneği
 22. Çerkezköy Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği – Tekirdağ
 23. 1864 Erbaa Çerkes Derneği
 24. Güneşli Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği
 25. Köprübaşı Köyü Adige Kültür Evi Derneğ
 26. Meydandüzü Köyü Çerkes Derneği
 27. Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 28. İverönü Köyü Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 29. Karamürsel Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 30. Adige Dil Derneği-KONYA
 31. Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği
 32. Çerkes Derneği-KONYA
 33. Marmara Çerkes Derneği
 34. POY-DER Poyrazlı Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 35. Nart Ajans
 36. Çerkes Forumu
 37. Çorlu Kuzey Kafkas Çerkes Derneği – Tekirdağ
 38. Gebze Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 39. Orta Asya-Kafkasya Kültür Derneği
 40. Kafkas Kadınları Eğitim ve Dayanışma Derneği
 41. Kafkas Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü
 42. Adige Khase Derneği-Samsun
 43. Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği
 44. Çerkesya Yurtseverleri
 45. Turhal Kuzey Kafkasya Derneği
 46. Tokat Çerkes Derneği
 47. Orhanlı Çerkes Kültür Derneği
 48. İlkkurşun Kafkas Kültür Dayanışma Ve Yardım Derneği
 49. Kahramanmaraş Küçüksu Yardımlaşma ve Çeçen Kültür Derneği
 50. Kahramanmaraş Çeçen Kültür Derneği
 51. Adana Anadolu Kafkas Çeçen Kültür Derneği
 52. Başhüyük Kuzey Kafkas Karaçay Malkar Derneği
 53. Ayancık Çerkes Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

****************************************

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, КАРАЧАЕВО ЧЕРКЕСИИ, КАБАРДИНО БАЛКАРИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ !

Мы являемся представителями народов, которые несколько поколений назад были изгнаны со своей оккупированной Российской империей родины, но никогда не разрывали связи со своей родиной и своими родственниками, и внимательно следили за развитием событий на своей родине.

Как вам известно, Президент России Владимир Путин инициировал законодательный процесс, предусматривающий ряд изменений в Конституцию, несмотря на крайне негативную реакцию со стороны российского гражданского общества, правозащитников, лидеров общественного мнения и представителей коренных народов РФ, а также экспертов по этому вопросу.

Поправка, предложенная в новой редакции Статьи 68 Конституции Российской Федерации, включает следующие положения;

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа…”

С этой поправкой русская этническая идентичность выделяется как «государствообразующий народ», а другие народы исключаются из этого определения как «не государствообразующие народы» и низводят до положения граждан второго сорта.

В соответствии со существующим федеральным государственным устройством; народы, составляющие Федерацию, естественно являются равноправными субъектами Федерации. Определение одного из этих народов как «государствообразующий народ», полностью противоречит природе федерализма. Эти поправки в Конституцию РФ еще больше отодвинут Россию от принципов демократического и федерального государства, к которым она уже не близка.

Мы считаем, что основные права и свободы человека, и нынешние приобретения коренных народов и национальных меньшинств будут еще более ограничены этим конституционным регулированием. Поэтому мы хотим, чтобы как можно скорее отвернулись от этого неправильного шага.

Наш главный призыв – это ко всем добросовестным гражданам Российской Федерации.

Мы ожидаем, что вы проявите благородную позицию в голосовании по новой конституции, которое состоится в ближайшие дни, чтобы оставить нашим будущим поколениям более либертарианские, мирные, спокойные и светлые дни, в которые все народы будут одинаково представлены во имя основных прав и свобод человека и более продвинутой демократии.

Призываем вас не голосовать за эту неправильную и несправедливую поправку, которая сделает наши народы обездоленными. Пусть история похвалит вас в будущем.

С самым глубоким уважением.

31 марта 2020 г.

ПОДПИСАНТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТУРЦИИ

 1. Федерация Черкесских Ассоциаций
 2. Федерация объединённых кавказских ассоциаций
 3. Аланский фонд культуры и солидарности
 4. Кавказский фонд
 5. Кавказская Ассоциация Шимали
 6. Стамбульская Черкесская Ассоциация
 7. Объединенная Кавказская Ассоциация Кайсери
 8. Адыгейская Хасэ-Черкесская Ассоциация-Стамбул
 9. Черкесская Ассоциация Малтепе
 10. Ассоциация Северо-Кавказского культурного центра
 11. Черкесская ассоциация Богазичи
 12. Стамбульская объединенная кавказская ассоциация
 13. Ассоциация Кавказского Центра Социальных и Стратегических Исследований
 14. Объединенная Кавказская Ассоциация Самсуна
 15. Кавказская Ассоциация Культуры и Солидарности Ахлат
 16. Кавказская Ассоциация Строительства и Существования Социальных Сообществ-Самсун
 17. Черкесская Ассоциация Козлу
 18. Чеченская Ассоциация Иммигрантов Кавказа и Солидарности
 19. Черкесская Культурная Ассоциация Мерзифон
 20. Черкесская культурная ассоциация Бодрум
 21. Ассоциация черкесов Ладик
 22. Черкезкёй Северо-Кавказская Ассоциация Культуры и Солидарности-Текирдаг
 23. 1864 Ербаская Черкесская Ассоциация
 24. Северокавказский Союз Культуры и Солидарности Гунешли
 25. Сельская Ассоциация Адыгейских Домов Культуры Кёпрюбашы
 26. Мейдандюзю, Сельская Черкесская Ассоциация
 27. Силиври Северо-Кавказская Ассоциация Культуры
 28. Ивереню, Кавказская ассоциация социальной помощи и солидарности
 29. Карамюрсель Северо-Кавказская ассоциация культуры
 30. Языковая Адыгейская ассоциация Конья
 31. Кафдагы Ассоциация образования и культуры
 32. Черкесская Ассоциация-КОНЬЯ
 33. Черкесское Объединение Мармара
 34. ПОЙ-ДЕР Кавказская ассоциация культуры и солидарности Пойразлы
 35. Агентство Нарт
 36. Кавказская форма
 37. Чорлу Северо-Кавказская Черкесская Ассоциация-Текирдаг
 38. Северо-Кавказское культурное объединение Гебзе
 39. Центрально-Азиатско-Кавказская Культурная Ассоциация
 40. Кавказская ассоциация образования и солидарности женщин
 41. Кавказский молодежный образовательно-спортивный клуб
 42. Ассоциация Адыге Хасэ-Самсун
 43. Благотворительная Ассоциация Черкесских женщин
 44. Патриоты Черкесии
 45. Северокавказская Ассоциация Турхал
 46. Черкесская Ассоциация Токат
 47. Черкесская культурная ассоциация Орханлы
 48. Ассоциация культуры солидарности и помощи Илккуршун Кафкас
 49. Благотворительная и Чеченская Культурная Ассоциация Кахраманмараш Кучуксу
 50. Кахраманмараш Чеченская культурная ассоциация
 51. Адана Анадолу Кафкас Чеченская Культурная Ассоциация
 52. Басхуйук Северо-Кавказская Карачаево-Малкарская Ассоциация
 53. Айанжык-Черкесская ассоциация культурной помощи и солидарности

********************************

НАШ ПРИЗЫВ К РОССИЙСКИМ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И КО ВСЕМ НАРОДАМ, ЖИВУЩИМ В РОССИИ

Вниманию заинтересованных лиц,

Мы являемся представителями народов, которые были высланы со своей родины, оккупированной Российской империей несколько поколений назад, но никогда не разрывали узы со своей родиной и внимательно следили за развитием событий на своей родине.

Как вам известно, президент России Владимир Путин начал законодательный процесс, который предусматривал серию поправок к Конституции, хотя он получил крайне негативную реакцию со стороны российского гражданского общества, правозащитников, лидеров коренных народов и представителей Российской Федерации, а также экспертов в этой области.

Поправка, предложенная в новой редакции статьи 68. Конституции Российской Федерации, включает следующие положения;

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа…”

С этой поправкой русская этническая идентичность выделяется как «государствообразующий народ», а другие народы исключаются из этого определения как «не государствообразующий народ» и переходят в статус граждан второго сорта.

В соответствии с действующим федеральным государственным устоем; Народы, входящие в состав Федерации, соответственно являются равноправными субъектами Федерации. Абсолютно против природы федерализма определять один из этих народов как «государствообразующий народ». Эти поправки к Конституции Российской Федерации еще больше отдалят Россию от принципов демократического и федеративного государства, которым она и так не близка.

Мы полагаем, что с помощью этого конституционного механизма основные права и свобода человека и существующие привилегии коренных народов и национальных меньшинств будут еще более ограничены в будущем. По этой причине мы хотим, чтобы администрация Российской Федерации отказалась от своего подхода, игнорировать предложения, поступающие из-за пределов Кремля и как можно скорее отказалась от этого неверного шага.

Наш главный призыв ко всем добросовестным гражданам Российской Федерации.

Мы ожидаем, что вы займете благородную позицию в ходе нового конституционного голосования, которое состоится в ближайшие дни, чтобы оставить нашему будущему поколению более свободное, мирное и светлое будущее, где все народы представлены в равной степени, во имя более продвинутой модели демократии с основными правами и свободами человека.

Призываем вас не голосовать за эту неправильную и несправедливую поправку.

Идите к избирательным ящикам для голосования, но проголосуйте «НЕТ».

Если вы не можете этого сделать, не ходите голосовать.

Не говорите: “Разве результат изменится с моим мнением?”.

Пусть они определяют и объявляют проценты голосов из ящика для голосования в соответствии со своими пожеланиями.

Ваше мнение и сообщение, которое вы дадите, обязательно найдут свой адрес.

Мы с глубоким уважением просим всех лиц и государственные органы Российской Федерации принять и распространить этот призыв.

ПОДПИСАНТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТУРЦИИ

 1. Федерация Черкесских Ассоциаций
 2. Федерация объединённых кавказских ассоциаций
 3. Аланский фонд культуры и солидарности
 4. Кавказский фонд
 5. Кавказская Ассоциация Шимали
 6. Стамбульская Черкесская Ассоциация
 7. Объединенная Кавказская Ассоциация Кайсери
 8. Адыгейская Хасэ-Черкесская Ассоциация-Стамбул
 9. Черкесская Ассоциация Малтепе
 10. Ассоциация Северо-Кавказского культурного центра
 11. Черкесская ассоциация Богазичи
 12. Стамбульская объединенная кавказская ассоциация
 13. Ассоциация Кавказского Центра Социальных и Стратегических Исследований
 14. Объединенная Кавказская Ассоциация Самсуна
 15. Кавказская Ассоциация Культуры и Солидарности Ахлат
 16. Кавказская Ассоциация Строительства и Существования Социальных Сообществ-Самсун
 17. Черкесская Ассоциация Козлу
 18. Чеченская Ассоциация Иммигрантов Кавказа и Солидарности
 19. Черкесская Культурная Ассоциация Мерзифон
 20. Черкесская культурная ассоциация Бодрум
 21. Ассоциация черкесов Ладик
 22. Черкезкёй Северо-Кавказская Ассоциация Культуры и Солидарности-Текирдаг
 23. 1864 Ербаская Черкесская Ассоциация
 24. Северокавказский Союз Культуры и Солидарности Гунешли
 25. Сельская Ассоциация Адыгейских Домов Культуры Кёпрюбашы
 26. Мейдандюзю, Сельская Черкесская Ассоциация
 27. Силиври Северо-Кавказская Ассоциация Культуры
 28. Ивереню, Кавказская ассоциация социальной помощи и солидарности
 29. Карамюрсель Северо-Кавказская ассоциация культуры
 30. Языковая Адыгейская ассоциация Конья
 31. Кафдагы Ассоциация образования и культуры
 32. Черкесская Ассоциация-КОНЬЯ
 33. Черкесское Объединение Мармара
 34. ПОЙ-ДЕР Кавказская ассоциация культуры и солидарности Пойразлы
 35. Агентство Нарт
 36. Кавказская форма
 37. Чорлу Северо-Кавказская Черкесская Ассоциация-Текирдаг
 38. Северо-Кавказское культурное объединение Гебзе
 39. Центрально-Азиатско-Кавказская Культурная Ассоциация
 40. Кавказская ассоциация образования и солидарности женщин
 41. Кавказский молодежный образовательно-спортивный клуб
 42. Ассоциация Адыге Хасэ-Самсун
 43. Благотворительная Ассоциация Черкесских женщин
 44. Патриоты Черкесии
 45. Северокавказская Ассоциация Турхал
 46. Черкесская Ассоциация Токат
 47. Черкесская культурная ассоциация Орханлы
 48. Ассоциация культуры солидарности и помощи Илккуршун Кафкас
 49. Благотворительная и Чеченская Культурная Ассоциация Кахраманмараш Кучуксу
 50. Кахраманмараш Чеченская культурная ассоциация
 51. Адана Анадолу Кафкас Чеченская Культурная Ассоциация
 52. Басхуйук Северо-Кавказская Карачаево-Малкарская Ассоциация
 53. Айанжык-Черкесская ассоциация культурной помощи и солидарности

 

 4,501 total views,  2 views today

1 Comment

 1. Naci dedi ki:

  👍
  👏👏👏

Yorum Yap