KABARDEY-BALKAR HALK TEMSİLCİLERİNDEN YENİ ANAYASA TASLAĞININ REDDİ İÇİN ÇAĞRI

Putin tarafından önerilen ve Rusya Federasyonu Anayasası’nda “stratejik” değişiklikler öngören yasaya itirazlar büyüyor.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nden bir grup kanaat önderi ortaklaşa bir açıklama yaparak yerel unsurlardan yeni yasal düzenlemelerin kabul edilmemesini istedi. Devlet Duması  ve Federasyon Konseyi’ndeki görüşme süreçleri tamamlanan yasal düzenlemeler şimdi bölgesel parlamentolar tarafından onaylanacak ve daha sonra devlet başkanının imzasına sunulacak. Daha sonra Anayasa Mahkemesi görüşünü bildirecek ve bilahare de halk oylamasına sunularak yüzde ellinin üzerinde oy alırsa yürürlüğe girecek.

Sürecin yerel parlamentolarda görüşülmesi aşamasında bir kamuya açık çağrı yayınlayan KBC’li aydınlar yeni düzenlemenin ret edilmesini istedi.

Yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle:

Gönderilme tarihi:  11 Mart 2020

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başkanı KOKOVU K.V.
KBR Hükümet Başkanı MUSUKOV A.T.
KBR TBMM Başkanı Egorova T.B.
KBR Parlamentosu milletvekilleri
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi üyeleri:  KANOKOVA AB, ULBASHEVU MM
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması milletvekilleri: SHKHAGOSHEVU A.L., BIFOV A.ZH., GEKKIEV Z.D., MARYASH I.E.

 AÇIK İTİRAZ

Rusya devlet başkanının, Rusya Federasyonu Anayasası’nı değiştirmenin kabul edilemezliği hakkındaki sistematik açıklamalarının aksine, beklenmedik bir şekilde, halkın genelinin endişesine neden olan önemli değişiklikler yapmak için aceleci bir siyasi kampanya başlatıldı.

Rusya Federasyonu Anayasası’nda cevaz bulmayan bir şekilde yapılması ve kabul edilmesi beklenen değişiklikler, anayasal sistemin temellerini, bireyin Rusya Federasyonu’ndaki yasal durumunu ve aşağıda belirtilen hususlara ulaşmayı amaçlamaktadır:

– Rusya Federasyonu’ndaki en yüksek kişiliğin değiştirilebilirliğinin önlenmesi;

– Rus devletinin şovenist doğasının yasallaştırılması; nihayetinde Rusya Federasyonu’nun yerli olmayan Rus halklarının etnosidine (etnikleştirmee)  yol açacak ulusal (dilsel) bağlılığa dayalı bir ayrımcılık politikası için koşulların yaratılması;

– İlgili devletlerarası organlar aracılığıyla uluslararası hukukun evrensel olarak tanınan ilke ve normları temelinde garanti edilmiş insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerini korumanın imkansızlığı;

– Yerel özyönetim organizasyonları için evrensel olarak kabul edilmiş ilkelerin ihlali (bağımsızlık ve otorite altına girmeme hakkı);

– Laiklik ilkelerinin kaldırılması ve dini derneklerin devletten ayrılması;

İlan edilen değişikliklerin Rusya Federasyonu Anayasası’na dahil edilemezliği açıktır.

Bu açık mesajla, önerilen değişikliklerin Kabardeylerin ve Balkarların devleti için olası felaket sonuçlarının farkında olarak, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti adı verilen devletin yürütme ve yasama yetkilerini temsil edenlere, Rusya Federasyonu Anayasası’nda herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi için sesleniyoruz.

Rusya Federasyonu Anayasası’nda önerilen değişiklikleri desteklerseniz, bunun Kabardeylerin ve Balkarların devlet tarihine utanç verici bir sayfa olarak geçeceğinden hiç şüphemiz yok.

İmza sahipleri:

KALMYKOV, KBCAdige STK’ları Sivil Toplum Hareketi Koordinasyon Konseyi

KHATAZHUKOV, Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi

GUBACHIKOV, J. KBC’de Barış ve Etnikler Arası Uyum için Kamu Komitesi” 

BESHTOKOV, KBC Halk Şairleri

GUSSER,  “Perit” STK

KUCHMEZOV, Kabardey-Balkar Yabloko Partisi Bölgesel Şubesi

ASHKHOTOV, Nart Heku Sivil Toplum Organizasyonu 

BESHTO,  “Kabardey Kongresi” STK

ZHEMUKHOV, “Zhylebse” STK

SHAHMURZOV, Siyasi Baskı Kurbanları Derneği

KOCHESOKO,  “Habze” STK

HARAEV, Rusya Federasyonu milletvekili (1990-1993), Felsefe Doktoru

TUMOV, Milletvekili, Rusya Federasyonu Yüksek Konseyi Milliyetler Konseyi üyesi (1990-1993)

BAGAZHNOKOV, KBC Halk Sanatçısı

DUMANISHEV, KBC Halk Sanatçısı

TSRIMOV, Sanatçı, Rusya Sanat Akademisi Sorumlu Üyesi

HUSEYNOV, KBC Onur Sanatçısı

 218 total views,  1 views today

Yorum Yap