KBC VATANDAŞI BİLİM İNSANLARI RUSYA ANAYASASI’NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TASARIYA KARŞI ÇIKTI

22 Nisan’da halk oylamasına sunulacak Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılacak değişikliklerle ilgili tartışmalara Kabardey Balkar’lı bilim insanları da dahil oldu.

Kabardey-Balkar Beşeri Bilimler Enstitüsü çalışanları yayınladıkları bir bildiri ile Rusya Federasyonu Anayasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerde yer alan “devlet kurucu halk” ifadesini eleştirdi.

Kabardey-Balkar Beşeri Bilimler Enstitüsü uzmanları tarafından Rusya Anayasası’nı değiştirecek tasarıdaki değişikliklerle ilgili eleştirel açıklama “Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi” web sitesinde yayınlandı.

KBC Beşeri Bilimler Enstitüsü’nde tarih ve filoloji alanlarında çalışan 13 uzman, Rusya’nın mevcut Anayasa’sının değiştirilme girişimini protesto etti.

Bilim adamları, Devlet Başkanı Putin’in 24 sayfada özetlenen ve iki bölümden oluşan Anayasa değişikliği tasarısının parlamentonun alt meclisine gönderilmesi ile Devlet Duması web sitesinde yayınlanması sonrası imzalı bir açıklama yayınladı.

“Metnin ilk bölümünde, değişikliklerin yürürlüğe girmesini gerektiren «özel durum» gerekçelendiriyor” denilen açıklamada, “Anayasa’nın 136. Maddesinin “ülke çapında oy kullanma” prosedürünü sağlamadığına dikkate çekilerek, “Bu haliyle Rusya Federasyonu Başkanı’nın girişimi kusursuz görünmüyor” ifadesine yer verildi.

Bilim adamları, belgenin içeriğini “optimal olmaktan uzak” olarak değerlendirirken, özellikle Rusya’nın kurucu devlet olarak ilan edilmesinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin halefi olduğu ifadesinin ve “bin yıllık” varlığı söylemlerinin gereksiz olduğunu düşünüyorlar. İmzacılar bunlara ek olarak, yapılan düzenlemenin, “tarihsel gerçeği yansıtma” kaygısı içermediğini belirttiler.

Bilim adamları, özellikle “Rusya Federasyonu’nun, hakların uygulanmasında yurtdışında yaşayan vatandaşlara destek sağladığı, menfaatlerinin korunmasını sağladığı ve tüm Rus kültürel kimliğinin korunmasını sağladığı” ifadelerini de ayrımcı olarak nitelendiriyorlar.

Bildiride, “Ülke çapında kültürel kimliğini koruyan yurttaşlara destek verilmesi gerektiği” ifadesinin milyonlarca Çerkes, Tatar, Kalmuk ve diğer halklarla birlikte Rusya Federasyonu’nu oluşturan tüm diğer halkları ayırdığı iddia ediliyor.

Ayrıca federalizmin ruhuna, insan hakları ve özgürlükleri ilkelerine, halkların kendi kaderini tayin hakkına aykırı olarak, Rusya’nın mevcut Anayasası’nda “devlet kurucu halk” oluşturma girişimini kabul edilemez bulan imzacılar, “Biz devleti, istisnasız Rusya Federasyonu’nun oluşturan tüm halkların birlikte kurduğunu kabul ediyoruz” dediler.

Bildiriyi İmzalayanlar arasında KB Beşeri Bilimler Enstitüsü Etnoloji Bölümü Başkanı Tarih Bilimleri Doktoru Barasby Bgajnokov, Beşeri Bilimler Enstitüsü Kabardey-Çerkes Edebiyatı Bölümünün önde gelen araştırmacısı Filoloji Doktoru ve Rusya Yazarlar Birliği üyesi Madina Khakuasheva, Etnoloji ve Sanat Bölümü Kıdemli Araştırmacısı  Aslanbek Mirzoev, Adıge Folkloru Bölümü Filoloji Bilimleri Kıdemli Araştırmacısı Mukhamed Bukhurov da yer alıyor.

 1,256 total views,  2 views today

Yorum Yap