RUS BÜYÜKELÇİ ERKHOV’U ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksey Erkhov Sputnik Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalar esnasında, yersiz bir şekilde Çerkesleri gündeme getirerek tarihsel gerçekleri ters yüz eden ifadeler kullanmış ve Rusya’nın işlediği soykırım ve sürgün suçlarını örtbas etmeye çalışmıştır.

Belirtelim ki, biz diasporada yaşayan ve dünyadaki Çerkes nüfusun yüzde doksanını oluşturan üç-dört ve beşinci nesil Çerkesler, 19. yy’da halkımızın başına gelenleri ve bu zulmün müsebbiplerini çok iyi biliyoruz.

Büyükelçi, soykırımı itiraf eden en önemli belgelerin Rus subayların raporları ve hatıratları olduğunu da unutmuş görünmektedir. Ama tarih unutmaz!

Geçmişte Çerkeslere yapılanlar, 1948 tarihli “BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme”de yer alan bütün kriterleri karşılamaktadır.

Bu karara göre Çerkeslere yüz yıl süreyle uygulanan katliamlar tamamıyla soykırımdır; sağ kalanların topyekün vatanlarından sürülmeleri ise ikinci bir soykırımdır.

Büyükelçinin, Ortadoğu’nun problemlerinin konuşulduğu bir röportajda yersiz bir şekilde Çerkesleri gündeme getirmesi, bu esnada Çerkes toplumunu eşkiya ilan etmesi, yakışıksız isimlendirme ve tanımlamalar yapması, klasik Rus zihniyetinin en aktüel örneği olmuştur. Bizim tavır aldığımız da işte bu sorumsuz ve sorunlu zihniyettir.

Biz kuru kuruya bir Rus düşmanlığı yapmıyoruz.

Geçmişin intikamını almak peşinde de değiliz.

Biz, 21. yüzyılda da halkımızın kaderine hükmeden Rus yönetiminin varlığımızı devam ettirme hakkımıza saygı duymasını, yok edici elini artık üzerimizden çekmesini istiyoruz.

Bunu sağlayıncaya kadar da mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

 12,327 total views,  1 views today

Yorum Yap