GÜRCİSTAN, NEDEN AVRUPA BİRLİĞİNE DAHİL OLAMIYOR?

VİTALY TOROPOV
Siyaset Bilimci

SSCB’nin çöküşünden bu yana Gürcistan, Avrupa-Atlantik yapılarına katılmaya çalışıyor. Ülkelerini NATO’nun ortak güvenlik sistemine dahil etme arzusu Gürcistan liderliğinin gündeminde özel bir yer işgal ediyor. Bloğa bağlı ülkeler Gürcistan’a desteğini gösteriyor ve her yıl büyük ölçekli üye ve ittifak çalışmaları bu devletin topraklarında yapılıyor. Batı askeri yapılarının üst düzey yetkilileri ziyaret ve toplantıların bir parçası olarak Gürcistan’ı ziyaret ediyorlar.

Gürcistan’ın Batılı müttefiklerinin bu tür faaliyetleri, ülkenin en kısa zamanda NATO’ya ve AB’ye üye olacağı anlamına gelmiyor. Kuzey Atlantik İttifakı liderlerinin Tiflis’i saflarına kabul etme vaadi, on yıldan uzun bir süredir tekrarlanıyor ancak cumhuriyeti ittifaka girişe hazırlamaya yönelik hiçbir gerçek bir adım atılmıyor.  Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik yapılarına üyeliğe doğru ilerleyemediği açıkça görülüyor ve bunun objektif bir açıklaması da var.

Gürcistan’ın NATO’ya ve AB’ye üyeliğinin önündeki engellerden birincisi Abhazya ve Güney Osetya’yla olan bölgesel anlaşmazlıkların varlığını sürdürüyor olması. Avrupalı ​​ortaklar, safların katılanların kendilerinden yararlanmasına alışkınlar ve çözülmemiş bölgesel çatışmalara sahip bir ülkenin Birliğe kabulünün AB’ye sadece zarar getireceğini biliyorlar.  Gürcistan’ın Ağustos 2008’deki saldırısına dikkat eden NATO, Tiflis’e “yeşil ışık” yakmada acele etmiyor, çünkü Gürcü-Oset çatışmasının potansiyel olarak tekrarlanması İttifakın barışı koruma imajına ciddi zarar verebilir.

İkincisi, Gürcistan içindeki milliyetçi duyguların güçlendirilmesidir. Son yıllarda bu Transkafkasya cumhuriyetinde izlenen ulusal politika giderek daha radikal bir hale geldi. Bu, bağımsız Gürcistan’ın ilk cumhurbaşkanı Zviad Gamsakhurdia’nın isminin parlamento salonuna verilmesi kararıyla da kanıtlanıyor. Gamsakhurdia’nın cumhurbaşkanlığı döneminde cumhuriyette yaşayan etnik azınlıkların nasıl tamamen ayrımcılığa uğradığı henüz unutulmuş değil. Onun saltanatının bir sonucu olarak, on binlerce Abhaz ve Osetyalı sonuçta egemen devletlerinin oluşumuna neden olacak çok ağır acılar çekti.

Milliyetçi başkanın Gürcistan’ın modern siyasi çevrelerinde popülaritesindeki bu keskin artış, şovenist duyguların güçlendiğinin ve Zviad Gamskhurdia’nın politikasının vatandaşların kafasında doğrulandığının bir göstergesidir. Bu eğilimler açıkça, zıt değerlere sahip olan ve hoşgörü ve ideolojik çoğulculuk ilkelerine uyumu savunan modern Avrupalıların verdiği fotoğrafa uymuyor.

Ayrıca, Gürcistan hala ekonomik kalkınma için umut vaat eden bir konsept oluşturmaktan uzak. Cumhuriyet nüfusunun yarısından fazlasının resmi istihdamı yok. Her üç vatandaşdan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Aslında, Gürcistan, IMF’nin sübvansiyonlarından yararlanıyor; fonlar, seçkinlerin temsilcileri arasında dağıtılıyor ve buna karşılık Washington’a “köpek sadakati” gösteriliyor.

Bunların sonucu, Gürcistan’ın NATO’ya ve AB’ye girişi süresiz olarak erteleniyor. Tiflis’in öncelikle ülkedeki kriz ve kendi halkının fakirliği konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.  Avrupalı ​​liderlerin cesaret verici sözleri boş vaatlerden başka bir şey değil, çünkü pragmatik Batı, Yunanistan’daki kriz deneyimini yaşadıktan sonra, kararsız devletlerle ekonomik ortaklığa izin vermeyecektir.

_________________________
Abhazya Cumhuriyeti Gazetesi, 22 Ağustos 2019, Sayı: 88

 596 total views,  1 views today

Yorum Yap