ÇERKES STK’LARINDAN KOÇESOKO İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Gece aracıyla giderken durdurulan ve yapılan aramada uyuşturucu çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan Nalçik’te kurulu Xabze Xase’nin Başkanı Martin Koçesoko’ya destek giderek büyüyor.

Değişik derneklere mensup bir grup Çerkes, ellerinde Martin Koçesoko’ya destek veren ve özgürlük isteyen muhtelif dövizlerle 20 Haziran 2019 günü 20.00’de Beyoğlu Tepebaşı’nda toplandı. Yaklaşık 100 kişi olan grup burada bir süre sloganlar atarak Rus yönetiminin baskıcı tavrını protesto etti.

Daha sonra “Çerkes Sivil Toplum Örgütleri” imzasını taşıyan bir bildiri Avukat  Erhan Çal tarafından okundu.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

MARTİN KOÇESOKO’YA ÖZGÜRLÜK!

Rusya Federasyonuna bağlı Kabardey-Balkar Cumhuriyetinin Başkenti Nalçik’te faaliyet gösteren Xabze Xase Başkanı Martin Kochesoko, 7 Haziran 2019 tarihinde aracıyla seyir halinde iken gece saat 23.00 civarında Rus Federal Güvenlik güçleri tarafından durdurulmuş ve yapılan aramada aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gerek gözaltı ve gerekse sonrasında gelişen adli sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmemesi ve konuya ilişkin belirsizliğin devam etmesi biz Diaspora Çerkeslerini endişelendirmektedir.

Martin Kochesoko’yu Anavatanımız’da yakinen tanıyan ve bilen tüm soydaşlarımız kendisinin uyuşturucu kullanmak bir tarafa, gençleri madde bağımlılığından kurtarmak için çok ciddi bir mücadele verdiğini belirtmektedirler. Martin Kochesoko’ya kurulan bu kumpasın asıl sebebinin, ulusuna olan bağlılığı ve ulusunu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak için gösterdiği gayret olduğu herkes tarafından net bir şekilde bilinmektedir. Biz diaspora Çerkesleri de yasal ve meşru zeminlerden ayrılmadan son derece demokratik bir şekilde hareket ederek Çerkes ulusal sorunlarına çözüm arayışı içersinde bulunan Martin Kochesoko’nun tamamen politik gerekçelerle susturulmaya çalışıldığına, temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı bir şekilde baskı altına alınarak yıldırma politikaları ile itibarsızlaştırılmaya çalışıldığına ve Martin Kochesoko şahsında tüm Kuzey Kafkasya’nın kardeş ve kaderdaş halklarına gözdağı verilmeye çalışıldığına inanıyoruz.

Martin Kochesoko’nun;

* Geçtiğimiz yıl Moskova’da Rusya Federasyonu’na bağlı cumhuriyetler ve halkların kazanımlarının korunması amaçlı kongreye katılması ve bu misyonla kurulan sivil toplum örgütü içinde görev alması,

* Rusya’da uygulanan federal sistemi sert şekilde eleştirmesi,

* Bu yıl Mayıs ayında aynı içerikte bir konferansa hazırlık için Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nde ön toplantılar organize etmesi,

* Yürüyüşlü 21 Mayıs anma programlarını organize edenlerden biri olması,

* Toplumun xabze değerleri etrafında birleşmesi için çalışması ve bu yolla kolektif hafızayı canlandırması,

* Gençleri milli değerler etrafında toplayıp, aktif hale getirmesi… Kremlin’i rahatsız etmiş ve Martin’e bir plan dahilinde kumpas kurularak asılsız bir suç isnat edilmiştir.

Uzun zamandır Moskova yönetimi yerli halkların, “değerlerini koruma”  ve “milli bilinci” desteklemeye yönelik girişimlerinden rahatsız olmaktadır. Çünkü, Sovyetler Birliği her ne kadar yıkılmış olsa da, o dönemde “Sovyet tipi insan” dedikleri, milliyetsiz, dinsiz, köle ruhlu, sisteme tâbî tek tip vatandaş yetiştirme projeleri henüz rafa kaldırılmış değildir. Bu nedenle Moskova yönetimi yürüttükleri asimilasyoncu politikalara Martin Koçesoko’nun sorun oluşturma potansiyelini görmüş ve bu “sorunu” klasik Rus metotları ile “çözmeye” yönelmiştir. Bunu yaparken de Federal Anayasa ile Evrensel Hukuk İlkelerini bir kez daha ayaklar altına almış; önce olay mahalline suç unsurları yerleştirilmiş, sonra bulunmuş ve suç delili olarak zapta geçirilmiştir. Ayrıca tutuklama olayı gerçekleşmezden günler önce Federal güvenlik güçlerinin Martin’in ebeveynlerini ziyaret ederek açık bir şekilde  “Oğlunuzun başına bir şeyler gelmeden yerine oturtun. Onu kontrol edin.” dediği bilinmektedir. Ancak bu tehditler Martin’i yıldırmamıştır. Bu tür hukuksuz ve mesnetsiz gelişmeler sonucu Kochesoko tutuklanarak hapse atılmış olup kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmış olan itirafnameyi imzalaması için zorlanmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında bundan sonra yaşanacak hukuki sürecin; uluslararası hukuk, uluslararası sözleşmeler, temel insan hak ve özgürlükleri ile tüm ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde adil ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğine inanmak istiyoruz. Ayrıca tüm medeni ülkelerde olduğu gibi; Rusya Federasyonu sınırları içersindeki halkların demokratik hak ve taleplerini yasal çerçeveler içerisinde gündeme taşıyan aktivist ve sivil toplum örgütlerinin bir tehdit veya tehlike olarak görülmesi yerine, gökkuşağı renkleri gibi demokrasi zenginliğinin ayrılmaz bir göstergesi ve parçası olarak algılanması gerektiğini düşünüyor, daha önceleri de Kafkasya’da birçok örneği bulunan ve artık bir klasik haline gelen sivil aktivistler hakkında suç üreterek yıldırma ve baskı atmosferi yaratma çabalarına Rusya Federasyonu tarafından bir son verilmesini talep ediyoruz.

Tüm uluslararası camiayı, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını, gerek uluslararası ve gerekse Rusya Federasyonu kanunlarına ve tüm ahlaki teamüllere aykırı bir şekilde tutuklanan Çerkes Aktivist Martin Kochesoko’nun derhal serbest bırakılmasına yönelik çabalara destek vermeye ve güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyor, Martin Kochesoko’nun her zaman yanında olduğumuzu ve özgür kalıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı Dünya Kamuoyuna ilan ediyoruz.

ÇERKES SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ”

Protestocu grup bir süre daha sloganlar attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

466 total views, 1 views today

Yorum Yap