KABARDEY STK’SI XABZE’DEN İNGUŞ TUTUKLULARLA DAYANIŞMA ÇAĞRISI!

Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu “XaBze” İnguşetya’daki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulunarak aktivistlere sahip çıktı.

STK “XaBze” açıklamasında, geçtiğimiz sonbahardan buyana süren olayların, 26-27 Mart tarihlerinde kolluk güçleriyle çatışmaya dönüştüğü belirtilerek, olaylardan sorumlu tutulan 12 aktivistin tutuklanarak Nalçik cezaevine kapatılmasına eleştiri getirildi.

XaBze açıklamasında, bunun tüm Çerkeslere sorumluluk yüklediği ifade edilerek, “Bugün, durum şu ki, hepimiz -dünyanın her yanındaki Çerkesler- Nalçik hapishanesi hücrelerinde bulunan İnguş kardeşlerimizden sorumluyuz. Toprağımıza ayak bastıkları andan itibaren yaşamları ve sağlıkları sadece kolluk kuvvetleri değil, aynı zamanda her Adige’nin de kaygı kaynağıdır” denildi.

Aktivistlerin derhal serbest bırakılması istenen XaBze açıklamasında, Çerkes diasporasına da çağrıda bulunarak destek vermeleri istendi.

XaBze, Cumhuriyet yöneticilerinin ve Federal Merkez yetkililerinin halkın çıkarlarını etkileyen kararları halkla birlikte alması gerektiğini vurgulayarak, problemlerin güçle çözülmeye çalışılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Bildirinin sonunda hem Kuzey Kafkasya’da, hem de Rusya genelindeki sivil toplum aktivistlerine çağrıda bulunularak İnguş mahkumlarla dayanışmaları ve bunun herhangi bir şekilde  (konuyla ilgili videoların çekilip yayınlanması  v.b. eylemlerle) ifade edilerek #ИнгушиНеОдни,  #ЕвкуровУходи etiketleriyle yayılması istendi.

XaBze’nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

İNGUŞ HALKI YALNIZ DEĞİLDİR!

İnguşetya’da 26-27 Mart tarihlerinde Magas’ta düzenlenen mitinglerin ardından güvenlik güçleri gözaltına alınan 12 eylemciyi Nalçik’te İVS (Geçici Gözaltı Merkezi)’ye teslim etti. Protesto eyleminin liderleri – Ahmed Barakyev, Musa Malsagov ve Barakh Chemurziev – on gün idari tutuklama aldı. Halktan dokuz kişi (Bagaudin Khautieva, Abo Dobrieva, Gelaniya Khamkhoev, Magomed Khamkhoev, Ibragim Muzhahoeva, Khavazh Dzaurova, Adam Azhigov, Vakhi Barakhoev, Amir Oskanov) şiddete ilişkin 318 Nolu Yasadan yargılandılar, mahkeme 5 Nisan’da Bagaudin Khautiev’i iki ay hapse mahkum etti.

Ondan bir gün önce de, İnguş yaşlı Ahmed Barakhoev açlık grevine başladı.

İnguşetya’daki Mart olaylarının, Cumhuriyet’in sınırlarının değişimini protesto etmek için binlerce kişinin sokağa çıktığı ve İnguş Anayasası’nın ihlal edilerek, referandumsuz şekilde cumhuriyetin sınırlarını değiştiren anlaşmayı protesto için yapılan sonbahar eylemlerinin bir devamı olduğu bilinmektedir. Ekim 2018’de, Çerkes halkının temsilcileri Valery Hatajuko ve İbragim Yağan, Adigeler adına protestocuları desteklemek için Magas’a gelmişlerdi. O zaman protestocular kendilerinin, uzun vadeli öz-örgütlenme yeteneğine sahip, son derece sorumlu insanlar olduklarını göstermişlerdi. İnguşlar, ısrarla ama barışçıl bir tavırla ülke haklarını savunmanın bir örneğini sergilediler.

Ne yazık ki, ne cumhuriyetteki yöneticiler, ne de federal otoriteler aktif bir sivil toplumla ilgilenmiyor. Devam eden protesto eylemlerine, bu yıl başından itibaren  siloviklerin kışkırtmaları eşlik etmeye başladı. Sonuç olarak, olaylar protesto liderlerinin tutuklanması ve ceza davaları ile sonuçlandı.

Bugün durum şu ki, hepimiz -dünyanın her yanındaki Çerkesler- Nalçik hapishanesi hücrelerinde bulunan İnguş kardeşlerimizden sorumluyuz. Toprağımıza ayak bastıkları andan itibaren yaşamları ve sağlıkları sadece kolluk kuvvetleri değil, aynı zamanda her Adige’nin kaygı kaynağıdır.

STK XaBze, protesto eylemlerinde katılımcıların derhal serbest bırakılmasını talep ediyor ve bu talebi desteklemesi için yurt dışındaki Çerkes diasporalarına da çağrıda bulunuyor!

Ayrıca, İnguş aktivistleri desteklememizin tek nedeninin Kafkaslılık ve ulusal geleneklerden kaynaklı   olmadığını vurguluyoruz. Çerkes halkı, İnguşetya’daki miting katılımcılarının duruşunu tamamen destekliyor, sadece haklarını ve özgürlüklerini değil, aynı zamanda bütün ülke için önemli olan federalizm, demokrasi ve yasallık ilkelerini de savunuyor.

Hem cumhuriyet, hem de federal otoritelerin, halkın ortak çıkarlarını etkileyen herhangi bir konu hakkında toplumun görüşlerini dikkate almak zorunda olduklarına inanıyoruz. Güçle “problem çözme” sadece toplumda daha da büyük gerilimlere ve en olumsuz sonuçlara yol açabilir. Polis coplarını siyasi tartışmalarda kullanmayı tercih eden güç artık yok olmalıdır!

STK XaBze, İnguşetya’daki protesto eylemlerine katılanları desteklemek için ülkenin geleceğine kayıtsız olmayanlara çağrıda bulunuyor. Hem Kuzey Kafkasya’da, hem de Rusya genelindeki sivil toplum aktivistlerine, İnguş mahkumlarla olan dayanışmamızı herhangi bir şekilde ifade etmenizi (konuyla ilgili videoların çekilip yayınlanması ve v.b. eylemler gibi) teklif ediyoruz.

Siyasi mahkumlara özgürlük!

Etiketimiz: #ИнгушиНеОдни,  #ЕвкуровУходи  

________________

HABER: KUŞBA E.

 1,080 total views,  2 views today

Yorum Yap