SEÇMELİ DİL DERSLERİ ÇAĞRISI.

ANADİLİMİZİ SEÇMEKLE ULUSUMUZU SEÇMİŞ OLURUZ.

Тыбзэ тыхадэ Тилъэпкъ къыхэтэхы

TİBZE TIXEDE TİĹEPK KIXETEXI

Bir insanın halkına ve anadiline olan sevgisi, yaşam kaynağını besleyen köklere dönüşür.

Ылъэпкърэ ыбзэрэ афырIэ шIулъэгур цIыфым ишыIэныгэкIэ лъапсэ фэхъу

Yiĺepkıre yibzere afırie şü`ıĺeğur šıfım yişı`enığeće ĺapse feḣu.

Bir halkın ulus olarak tarih sahnesinde yerini alması ve geleceğini teminat altına alabilmesi; öncelikli olarak ana diline sahip çıkması ve onu her durum ve şartta yaşatma azim ve kararlılığına bağlıdır. Dil sosyal bir kurumdur oysa insan sosyal bir canlıdır. Dil tek başına yaşayamaz, bir toplum ile birlikte yaşamak zorundadır.

Malumunuz olduğu üzere, tüm gayret ve çabalarımıza rağmen ana dillerimizin yaşamı konusunda hızlı bir asimilasyon sürecini hep birlikte yaşıyor ve Çerkes halkı olarak geleceğimiz adına endişeleniyoruz.  Nitekim anadillerimiz UNESCO tarafından yayımlanan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan diller listesinin başında yer almaktadır. Ana dillerimizin yaşatılması konusunda Adigece ve Abazaca’nın yaşayan diller ve lehçeler kapsamında ilköğretim okullarında seçmeli dil dersi olarak okutulması,  Düzce Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitelerinde Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin açılması ve Halk Eğitim Merkezlerinde Adigece-Abazaca kursların veriliyor olması Cumhuriyet tarihi boyunca şahit olduğumuz yasal en büyük edinimimiz olmuştur. Devletimizin sağladığı bu olanaklar, anadillerimizin yaşatılması açısından son derece hayati öneme haiz yasal uygulamalar olup, bu uygulamalara sahip çıkmak en başta biz Çerkeslerin görevidir.

Anadillerimizin yaşatılması konusunda devletimizin son yıllarda sunmuş olduğu imkânlardan Çerkeslerin yeterince faydalandığı ve konuya arzu edilen seviyede bir ilgi  gösterdiğini söylemek maalesef güçtür. Dünyada en fazla Çerkes nüfusun yaşadığı ülkemizde,  Türkiye genelindeki ilköğretim okullarında açılan seçmeli  Adigece/Abhazca sınıf sayısı beklentilerimizin çok altında kalmıştır. Anadiline sahip çıkmak her Çerkes için kimlik, tarih, aidiyet ve sorumluluk bilinci gerektirir. O halde bu sorumluluğu yerine getirmek her şeyden önce bu uğurda asırlarca savaşmış, can vermiş, soykırıma uğramış, sürgün edilmiş, bin bir zorluk ve zahmetlere katlanmış olan atalarımızın manevi huzurunda hepimiz için bir borç ve tarihi bir görevdir.

Bu sorumluluğumuzu layığı ile yerine getirebilmemiz için yaşayan diller ve lehçeler kapsamında ilköğretim okullarında verilen Adigece ve Abazca dillerinin çocuklarımız tarafından tercih edilmesi, kurumlarımız tarafından ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi, açılan/açılacak olan sınıf sayısının hızla arttırılması gerekmektedir.

Cumhuriyet tarihi boyunca anadilimizin yaşatılması konusunda en önemli kazanımlarımızın başında gelen Ortaokullarda seçmeli anadili dersleri  2019-2020  Eğitim-Öğretim dönemi başvuruları başlamışolup 28 Şubat 2019 Cuma günü sona erecektir. 11-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İlkokullarda 4’ncü sınıf ve Ortaokul  5, 6 ve 7’ncisınıflardaokuyan öğrencilerimiz tercih yapabileceklerdir.

Saygıdeğer Çerkesler;

  • Dil, bir toplumu ulus yapan en büyük nişandır ve o ulusun yaşam şeklidir.
  • Dil, edebiyattır, sanattır, felsefedir, tarihtir, ibadettir, özgürlüktür.
  • Dil, kültürün aynasıdır.
  • Dil, bütün insanların birikmiş bilgeliğinden oluşan eşsiz bir kaynaktır.
  • Dil, düşünce zenginliğinin göstergesidir.
  • Dil, her insan için haktır, helaldir ve kutsaldır.

Seçmeli dil dersleri kapsamında Adıgece ve Abazacanın seçimi konusunda tüm soydaşlarımızın bilmesi gereken konu, T.C.Kanun ve Yasalarına göre “ANA DİL EĞİTİMİ BU ÜLKENİN EŞİT VATANDAŞLARI OLARAK DEMOKRATİK BİR HAKKIMIZ OLUP BU HAK DEVLETİMİZ TARAFINDAN YASAL OLARAK GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR.”

Bu nedenle; Okul idarecilerinin anadil eğitimi konusunda yeterli sayıda tercihte bulunan öğrencilerimiz için, sınıf açma ve eğitimci temin etme mecburiyeti vardır. Okul idareleri tarafından sınıf AÇILMAMASI yönünde ileri sürülen mazeret ve söylemlere kesinlikle itibar etmeyiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda Federasyonumuzla irtibata geçerek bilgi vermenizi önemle rica ediyoruz. Çerkes Dernekleri Federasyonu olarak bu ve benzer problemlerin çözümü için elimizden gelen her türlü gayret ve çabayı sarf edeceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Bu sorumluluk bilinci ile kimliğimiz, kültürümüz ve ana dilimizle güzel bir gelecek kurabilmemiz ve aydınlık yarınlarımız için ANA DİLİMİZE EVET, YOK OLMAYA HAYIR diyerek ulusal var olma mücadelemizin ateşini körüklemek zorundayız.

2019-2010 Eğitim-Öğretim yılında geleceğe umutla bakan tüm soydaşlarımızı ve sivil toplum örgütlerimizi; el ve gönül birliği içersinde çocuklarımızın “Adıǵece ve Abazaca Seçmeli Dil Derslerini” tercih etmeleri için her türlü gayret ve çabayı göstermeye davet ediyoruz.

“Her bitkinin kendi köküne bütün damarları ile bağlı olması gibi bir insanın da kendi köklerine bağlanması annesinden birlikte doğduğu ana dili ile olur. Lütfen çocuklarımızı binlerce yıllık köklerinden koparmayalım.”

ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

2,028 total views, 1 views today

Yorum Yap