NAİMA NEFLYAŞEVA:BİR TOPLUM TARİHİNİ BİLMEDEN, GELENEKLERE GÜVENMEDEN İLERLEYEMEZ

Kafkasya savaşının neden olduğu sorunları, Çerkeslerin sarsılmaz geleneklerinin nasıl dönüştüğü ve geleceğin nasıl inşa edileceği hakkında Moskova’da hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren Medeniyet ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi kıdemli araştırmacısı ve yine hükümete bağlı olan Etnik İlişkiler Konseyi’nde uzman ve Kafkas Knot’ta “Yüzyıllar Boyunca Kuzey Kafkasya” başlığıyla blog yazan Naima Neflyaşeva ile sovetskaya-adygeya gazetesinden Tatyana Filonova’nın yaptığı röportajı aşağıda sunuyoruz.

  —***—        

Röportaj:Tatyana Filonova

– Naima Aminovna, bir tarihçi olarak Çerkes sorunlarıyla yakından ilgileniyorsunuz. Bugün Kafkasya çalışmalarında sizce herhangi bir “beyaz nokta” var mı? Çerkesya’nın tarihine ait üzerinde hala çalışılması ve anlaşılması gereken bölümler, yerler var mı?

– Ben profesyonel olarak İslam tarihi üzerinde çalışıyorum. Kafkas Savaşı’nın sona ermesinden bu yana, Sovyetler döneminde ve bugünkü aşamada geleneksel İslami kurumların Adigeler üzerinde meydana getirdiği etki üzerine çalışıyorum. Elbette, Çerkeslerin tarihine yönelik metodolojik yaklaşımlar muazzam değişimlere uğradı. Tektonik değişiklikler 1980’lerin sonlarında ve 1990’larda meydana geldi. Kuzey-Batı Kafkasya’da Kafkasya Savaşı teması, Çerkeslerin sınır dışı edilmesi olgusu ve Çerkes diasporası konuları dokunulmayan tabu konulardı. Bu konular toplumla, kamuoyuyla tartışıldı, arşiv çalışmaları yapıldı, halk profesyonel tarihçilerin seslerini duydu. Tarihteki askeri operasyonlara yön veren Saferbi Zan, Kazbec Tuğujyiko, Haji Kerantuk Berzek ile Kafkas Savaşı’nın diğer birçok lideri halkın bilgi dağarcığına taşındı. İlk kez bu dönemin folkloru hakkında konuşuldu. Üniversitelerde, uzmanlaşmış Adigoloji Merkezleri açılmaya başlandı.

Arşiv belgelerinin yayınlanması ile birlikte, kitlenin nasıl dağıldığını ortaya koyan tarih dönemini konu alan yeni bir fenomen ortaya çıktı. Bugün artık  2018 yılında mağaza raflarında ve kütüphanelerinde çok şey mevcut. Ancak o zamanlar insanların zihinleri üzerindeki etkisinin küçümsenemeyeceği yıllardı ve yapılan gerçek bir atılımdı. 1990’ların başlarında gerçek bir arşiv ve kaynak çalışması devrimi vardı. Arşivlerde saklanan bilgiler yayınlanmaya başladı, sadece profesyonel tarihçilere değil, aynı zamanda halklarının kaderine kayıtsız durmayan sıradan insanlara da ulaştı. Ve son olarak, Çerkesya’da Kafkasya Savaşı’nın nedenleri, periyodizması, kronolojisi üzerine yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçlar, tez konuları ve bu konuyla ilgili yayınlanan birçok monografi bunun bir göstergesi niteliğindedir.

Ancak, zaman içinde, belli bir dengesizlik ortaya çıktı; biz tarihçiler, Kafkas savaşı konusuna çok fazla ilgi gösterdik. Çerkeslerin hayatta kalanlarının yaşadığı trajedinin büyüklüğü, Çerkeslerin tarihindeki diğer dönemleri gölgede bıraktı. Örneğin, Ceneviz ve Venedik ticaret istasyonlarının Karadeniz kıyısında çalıştığı Orta Çağ’ımızı neredeyse hiç bilmiyoruz. Onunla ilişkili tüm belgeler Latince yazılı ve Vatikan’da saklanıyor. Bu da ele alınmalıdır. Kopyalamak, verileri sistemleştirmek ve bu belgelerin kopyalarını Adigey’e getirmek gerekiyor. Moskova’da, St. Petersburg’daki Rus bilim adamları tarafından yapılanları açıkça bilmeliyiz. Ayrıca, 1920’lerin başlarında Sovyet iktidarının tarihini bilmeli, özellikle de Çerkeslerin Sovyet dönemi tarihine yeniden göz atmalıyız. Her şeyden önce, Adigey’in parti liderleri raporlarında sınıf mücadelesine güvenecek kimsenin olmadığını, Adigey’deki olağan “fakir -zengin” çelişkisinin işe yaramadığı yazılıyor; çünkü Adige toplumunda açıkça fakir insanlar yoktu ve toplumsal karşıtlıklar mevcut karşılıklı yardım sistemi tarafından dengeleniyordu. Bu bağlamda, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Arşivi çok değerlidir ve entelektüel bir atılıma katkıda bulunabilir. Modern bilimsel metodolojilerle donanmış olan 21. yüzyıl tarihçisinin tamamen yeni bir şekilde bakabileceği belgeler var.

Maykop’a gelince… Arşivi ziyaret etmeye çalışıyorum ve her defasında sakladığımız arşiv belgelerini seviyesine şaşırmaya devam ediyorum. Bütün bunlar henüz araştırılmış şeyler değil.

– Bilimsel çalışmalarınız arasında “Batı Kafkasya’da radikal İslamcılık” sorunu da var. Bu yönde yeni bir araştırma yapıldı mı?

– Rusya Bilimler Akademisi Medeniyet ve Bölgesel Çalışmalar Merkezimiz birkaç yıldır “Modern Dünyanın Siyasi Haritasında Radikal İslam” projesini çalışıyor. Farklı bölgelerden gelen akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Kafkasya’da radikal İslam’a odaklanmış sağlam bir 700 sayfalık monograf (geçen yıl yayınlandı) hazırladık. Bu yayının sorumlu editörlerinden biriydim.  1990’lardan bu yana ilk kez İslam’i radikalizmin Kafkasya’da hangi faktörlerden kaynaklandığını, nasıl dönüştüğünü ve gelecek için ne gibi riskler olduğunu ortaya koyan akademik düzeyde sistematik bir çalışma ortaya çıktı.

Bu çalışmada Kafkasya’nın tümü bağlamında, Adigey’in radikal İslamcılık patlamasından kaçabildiği ortaya çıktı. Patlamayla, hükümet kontrolü altında olmayan gençlik cemaat örgütlenmelerini, gençliğin radikal yapılara yoğun bir şekilde taşmasını ve terörist faaliyetlerin tezahür etmesini kastediyorum.  Adigey ile ilgili bölümü yazarken, neredeyse tek örnek olan cumhuriyetimizin radikalizmden nasıl uzak durduğunu anlamaya çalıştım. Bunun nedenleri, ekonomik faktörlerden ideolojiye, Adige zihniyetinin özelliklerinden İslami üniversitelerden mezun olan gençleri değerlerimize entegre etmeyi başaran Adigey ve Krasnodar Bölgesi’nin Manevi Yönetiminin dengeli yaklaşımlarına kadar uzanıyor. Tüm bunlar bir araya gelince Adigey radikal İslamcılıktan korundu.

– Kafkasya’da gelenek ve görenekler hakkında çok fazla yayınınız var. Binyılların içinden süzülen geleneklerde yakın dönemde meydana gelen değişimlere baktığınızda, gelecek için tahmininiz nedir?

– Evet, bir bilim insanıyım ama blogumu bir gazeteci olarak yazıyorum. Araştırmalarımı okuyanlar elbette bilimsel eğilimlerimi görüyorlar.  Kafkasya’da özellikle son 10-15 yıldır neredeyse her şey değişiyor. Bazı gelenekler, yeni değerler yüklenip, yeni bir şekle giriyor. Bunun nedeni, bilgi çağının Kafkas toplumunu mobilize etmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor. Gençler artık sadece küçük anavatanlarında yaşamıyor, diğer ülkelere gidiyor, yurt dışında eğitim görüyor. Ancak, insanlar kendi memleketleriyle, akrabaları ile temaslarını kaybetmiyor.  Modern iletişim imkânları sonsuzdur ve uzaklık, aklın, varoluşsal olan bağlantılarını etkilemez. Öte yandan, insanlar ayrılınca, kendilerini yabancı bir etnik ortamda bulurlar ve davranışlarını değiştirmeye zorlanırlar.

Böyle bir yaşatı içerisinde aileler de değişim geçiriyor. Nitekim aile ilişkileri sisteminin nasıl değiştiğini, çocuklar ve ebeveynler arasındaki mesafenin nasıl azaldığını görerek gözlemliyoruz. 20 yıl önce bile genç bir babanın, çocuğunu özellikle ebeveynleri ile birlikte iken kollarına alacağı, onunla oynayacağı, sevgiyle konuşacağı kabul edilmezdi. Şimdi ise her şey değişti. Çerkesler arasında sarsılmaz olan kayınvalideden kaçınma geleneğinin bazı ailelerde korunmadığını görüyoruz. Genç ailenin bağımsız olarak yaşamaya çalıştığını, ebeveynlerinden giderek daha fazla uzaklaştığını görüyoruz. Bütün bu değişimleri hayatım boyunca gözlemledim ve küreselleşme ve bilgi çağının baskısıyla devam edeceğini söyleyebilirim.

– Birkaç yıldan beri “Yüzyıllar Boyunca Kuzey Kafkasya” blogunu yazıyorsunuz. Bir röportajda “her gönderi ya da yazı dizisi, geçmişin yankılarının günümüzün Kafkas gerçeklerinde nasıl yaşadığını anlamaya yönelik bir girişimdir” dediniz. Bu bağlamda kendiniz için ne gibi sonuçlar çıkarıyorsunuz?

– Kafanın geçmişe dönüşüyle ​​ilerleyemeyeceğinize dair yaygın bir ifade var. Ben buna katılmıyorum. Geçmişe bakmadan ilerlemek, Cengiz Aytmatov’un parlak bir şekilde tarif ettiği gibi mankurt toplumunun yoludur. Bir toplum, tarihini bilmeden, atalarının deneyimini ve tarihinin temel olaylarını anlamadan, geleneklere güvenmeden ilerleyemez.

Bir konuyu ele aldığımda (ki çoğu zaman okuyucularım tarafından önerilen konulardır), okuyucularıma belirli olaylar hakkında, modern değişimler hakkında ne düşündüklerini soruyorum. Bu cevapları analiz ederken de, Kuzey Kafkasya’nın kendine has özelliklerini ve medeniyet olgusunu görüyorum.  Geleneksel kültür kodlarına önem veren bir toplumuz. Değiştirilmiş bir formda da olsa, gelenekler ilişkiler sisteminin önemli bir düzenleyicisi olmaya devam etmektedir. Biz Çerkesler, gelecek vektörünü inşa etmeli, geçmişin trajik olaylarını yeniden düşünmeliyiz. Bakın Kafkasya Savaşı konusuna dayanan kaç adet yeni ritüel çıktı: 21 Mayıs’taki Anma Günü, Yeniden Dönüş Günü, Çerkes Bayrak Günü… Binicilik geçişleri bile, binicilik kültürü, askeri kampanyalar temasıyla aynı referansları taşıyor. Bizim için geleceğe yönelim, geçmişin geleneklerini yeniden düşünmeye dayanıyor.

– Hangi blog konuları okuyucular arasında en büyük ilgiyi görüyor?

– Popüler konular arasında, modern bir genç erkekle genç kızın arkadaşlığını sosyal ağların nasıl etkilediği, modern bir kızın idealinde ne tür bir erkek olduğu vb var. Fantastik bir ilgiye neden olan başka bir konu da, modern genç ebeveynlerin çocuklarını överek gelenekten ayrılması konusu var. Bu konudaki yazım 5 bin kez okundu. Bir başka ilginç tartışma, kayınvalide ve damadın ilişkilerini önlemekle ilgiliydi. Bu konu tartışıldı ve ilginç bir sonuca vardık: çoğu insan bu geleneğin korunmasını destekliyor, çünkü bunun ilişkilerde gerginlik ve çatışmalardan kaçınmaya yardımcı olacağını düşünüyorlar. Ancak bazı okuyucular dolaylı olarak bu iletişimin önlenemeyeceğini söylüyor, çünkü her zaman genç kadın annesiyle telefonda konuştuğunu, tavsiyelerini dinlediğini belirtiyorlar. Daha önce evli bir kızın annesiyle iletişim kurması sınırlıydı, ancak mobil iletişim bu engeli ortadan kaldırıyor.

Birçok okuyucu ile güvene dayalı sıcak bir ilişkisi geliştirdik. Benimle çok kişisel hikayelerini paylaşıyorlar. Örneğin, kayınvalide konusunu ele aldığımızda birçok kadın çok dokunaklı öyküler gönderdi ve kayınvalideleriyle ilişki kurmanın ne kadar zor olduğuna dair deneyimlerini paylaştılar. Karşılaştığım saygın insanlar (öğretmenler, doktorlar) kişisel arşivlerinden fotoğraflar gönderiyorlar.

– 2015 yılında Erivan’da “Kafkasya Genç Kadınları İçin Barış” ödülünün sahibi oldu. Blogunuz, hangi kadın başlıklarını işlediği için işaretlendi. Kafkasya’nın modern kadınını mı işliyordunuz?

– Bu adaylık benim için beklenmedik bir şeydi ve hoş oldu. Ödül Organizasyon Komitesi, kadınlarla ilgili yayınlarımdan bazılarına dikkat çekti. Kız kaçırma, kadın meselelerinin mitoloji ile ilgili konularını gündeme getirmiştim. Kadınların, problemleri hakkında konuşmaya her zaman hazır olmadığını ve çok daha fazlasını düşündüm. Kafkasya kadınlarına büyük saygı duydum. Çocukları yetiştirmeyi, ev hanımlıklarını korumayı, akrabalarla karmaşık bir ilişki sistemine girmeyi ve geleneğin gerektirdiği ritüelleri gerçekleştirmeyi başarıyorlar. Kafkasya’nın modern kadını gerçek bir diplomattır, benliğinde birçok işlev bir araya gelir. Gerçek bir iş kadını, başarılı bir doktor veya bir bilim adamı olabilir; bu arada Kafkasyalı bir kadının arketipini de temsil edebilir. Bu çok zor bir şey, bu yüzden ben Kafkas kadınlarına hayranım.

– Birkaç yıl önce, Moskova’daki çocuklar için, Adige kültürü dersleri verildi. Bu deneyimin sonucu nedir?

– 2014 yılında çocuklar için Moskova’da bir Çerkes okulu kurma girişimi vardı. Yura Kalmıkov’un adını taşıyan Adige Vakfı’nın çok ilginç bir girişimi oldu. Organizatörler, çocuklara dans dersleri, ana dilleri ve çizim dersleri sundu. Adigey misafirperverliğine dair gelenekleri çocuklara anlatmak için birkaç sınıfa davet edildim. Kabul etmeliyim ki bu benim için çok zorlu bir şeydi. 3-5 yaşlarındaki çocuklar için sınıflar hazırlamak, onlara uygun olanı bulmak, onlara ayak uydurmak, dillerini konuşmak çok zordu. Kelimenin tam anlamıyla her kelimeyi düşündüm. Ama çocuklar öykülerimi keyifle dinlediler, sonra onlarla beraber çizimler yaptık. Bu deneyim çok şey kazandırdı.  Çocukların buna ihtiyaç duyduğunu gördüm, ebeveynlerin onları bu okula getirmekle besledikleri umudu gördüm, ki bu da Moskova’da Çerkeslerin ana dili ve kültürünün desteklendiği aile haricindeki tek ortamdı.

– Bugün Moskova’da yaşayan Çerkeslerin kültürel hayatında ilginç olan nedir?

– Ne yazık ki, Moskova’daki Çerkes topluluğu çok iyi organize edilmiyor.  Yine de gençler 21 Mayıs’ı, Yeni Yılı, Çerkes Bayrak Gününü, Anma Günü’nü kutluyor.  Adigey Ulusal Müzesi Moskova’ya sergiler getirdiğinde, bu bir olay haline geliyor. Sosyal ağlar aracılığıyla önemli olaylar hakkında bilgi veren bireysel aktivistlerin coşkusunu bir çok kişi görüyor. Şimdi, Moskova’da, sermayenin gelişiminde çeşitli halkların rolü üzerine bir dizi yuvarlak masa toplantısı hazırlanıyor. Belediye başkanlığındaki bir toplantıda, Çerkes temalarının da seslendirilmesini önerdim. Bildiğiniz gibi, Moskova’da Kremlin duvarlarının hemen yakınında bulunan Bolşoy ve Maly Çerkassky şeritleri var. Bunlar, Cherkassky dönemi prensleri ile ilişkili bir tarih ve coğrafyayı yansıtıyor, konuşulabilir. Kabardey Maria Temrukova ile Rus Çarı’nın evliliği bu ilişkileri ortaya konulabilir. Korkunç İvan ve Kabardey Prensi’nin karşılıklı askeri-siyasi ilişkilerle ilgilenmeleri ele alınabilir. Moskova, daha en başta çok uluslu kurulmuş bir metropol olarak benzersiz bir kaynak.

__________________________________

Kaynak: http://sovetskaya-adygeya.ru, 05/21/2018

 924 total views,  1 views today

Yorum Yap