KUZEY KAFKASYA DİASPORASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN İŞBİRLİĞİ DEKLARASYONU

Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde Sakarya’nın Kayalar Köyü’nde bir araya gelen Kuzey Kafkasya diasporası sivil toplum örgütlerinden, Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulüpleri Platformu ve Oset Alan Kültür Derneği yöneticileri birlikte yemek yiyerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İlki 2017 yılı sonunda Dostluk Kulüpleri Platformu’nun ev sahipliğinde Ankara’da yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen ikinci toplantı Sakarya’nın Kayalar köyünde Alaşara Restaurant’ta yapıldı. Toplantıya Abhaz Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Atanur Aksoy, Bülent Özbelli, Mehmet Rüzgar, Mesut Papatya, Ercai Pınar, Serdar Baba; Abhazya Cumhuriyeti’nin Türkiye Yetkili Temsilcisi Vadim Haraziya; Birleşik Kafkasya Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Haluk Kutlu, Gülseren Yüksel; Çerkes Dernekleri Federasyonu’ndan Başkan Nusret Baş, Yılmaz Dönmez, Vahip Küçükyedek, Erol Karayel; Dostluk Klüpleri Platformu’ndan Dönem Başkanı Tahir Özben, İbrahim Talan; Oset Alan Derneği’nden Kenan Eyidoğan, Zuhal Kaptanoğlu katıldı.

Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy’un hoş geldiniz konuşması ve geleneksel Abaza yemeklerinin ikramı sonrası başlayan toplantı, Abhaz Fed adına Bülent Özbelli’nin sunumuyla devam etti. Özbelli, Ankara’da başlayan süreci devam ettirip birlik ve kardeşliği pekiştirmek arzusunda olduklarını söyledi.

Kurumlar adına sırayla söz alan temsilciler kurumlarının geçmişi ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan konuşmalar sonrasında, camianın ortak sorunlarına anında müdahale edecek ve ortak projeler geliştirip icra edecek daimi bir yapı oluşturulmasının yerinde olacağı konusunda mutabık kalındı. Bu amaçla bütün kurumlardan birer temsilcinin yer aldığı, ön çalışmaları yapacak bir sekreterya oluşturuldu. Oluşturulan birimde Mehmet Rüzgar, Gülseren Yüksel, Zuhal Kaptanoğlu, Serdar Baba ve Erol Karayel görevlendirildi.

Toplantı sonunda bir kamuoyu açıklaması hazırlandı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

KUZEY KAFKASYA DİASPORASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI BİLDİRGESİ

Bilindiği gibi, Türkiye Kuzey Kafkasya diasporasının oluşturduğu sivil toplum örgütlerinden Abhaz Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulüpleri Platformu ve Kafkas Dernekleri Federasyonu 30.12.2017 tarihinde Dostluk Kulübü Platformu’nun ev sahipliğinde Ankara’da toplanmışlardı. Burada alınan kararla ikinci toplantının Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştü.

Bu karar bağlamında Abhaz Dernekleri Federasyonu’nun daveti ile 23 Eylül 2018 günü gerçekleşen toplantıda, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Dostluk Kulübü Platformu ve Oset Alan Kültür Derneği Sakarya’nın Kayalar Köyü’nde bir araya geldiler.
Alan Vakfı, Kafkas Araştırmaları Kültür ve Dayanışma Vakfı ile Kafkas Dernekleri Federasyonu mazeretleri nedeniyle programa katılamazken, Abhazya’nın Türkiye Yetkili Temsilcisi Vadim Harazia da toplantıda hazır bulundu.
Yapılan istişareler sonucu aşağıda belirtilen hususlarda mutabık kalınarak, iş bu deklarasyonun kaleme alınması ve kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı.
Buna göre:

1- Türkiye’deki Kuzey Kafkasya Halkları, dil farklılıkları, düşünce farklılıkları v.d. sebeplerle farklı STK’lar bünyesinde örgütlenmiş ve faaliyet gösteriyor olsalar da, aynı kaderi yaşayan bu halkların pek çok sorunları ortak ve bu sorunlarını elbirliği ile çözmek zorundalar.
Bu gerekçeden hareketle, bu STK’ların asgari müştereklerde bir araya gelerek ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirmek üzere çalışmalar yapmasına,

2- Platformun sürekliliğinin sağlanması ve diyalog kanallarının açık tutulması amacıyla her sivil toplum kuruluşundan bir yönetim kurulu üyesinin katılımı ile bir sekretarya oluşturulmasına,

3- Türkiye’deki Kuzey Kafkasya Halklarının varlıklarını ve kültürlerini devam ettirebilmeleri için elzem olan bir TV kanalının devlet imkanları ile tahsisinin sağlanması ve ana dil ders programlarının fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapılmasına,

4- Sivil toplum kuruluşlarının ve mensuplarının kamuoyuna açık mecralarda ve sanal ortamda birbirleri aleyhine karalayıcı, kötüleyici beyan ve açıklamalarda bulunmamalarına,

5- Talep eden tüm Kuzey Kafkasya sivil toplum çatı örgütlerinin de bu oluşuma katılımının açık tutulmasına;

6- Acil çağrı üzerine yapılacak toplantılar hariç olmak üzere, platformun her 6 ayda bir rutin olarak toplanması ve toplum yararına yürütülebilecek iş ve faaliyetler hakkında çalışma yaparak istişari kararlar almasına,

7- Her yıl Türkiye’deki tüm Kuzey Kafkasya Diasporasının katılımı ile büyük bir Kuzey Kafkasya Şenliği düzenlenmesine,

8- Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Sayın Vadim HARAZİA’nın nazik daveti üzerine bu platformun ilk fırsatta bir toplantısını da Abhazya’da gerçekleştirmesine,

oybirliği ile karar verildi.
23/09/2018

        İMZA:

 • Abhazfed
 • Birkaffed
 • ÇerkesFed
 • Dostluk Kulüpleri Platformu
 • Oset Alan Derneği

 

622 total views, 2 views today

1 Comment

 1. Ayşe Pişkin dedi ki:

  Hayırlara vesile olsun.
  Kutluyorum.
  Başarılar.

Yorum Yap