ÇERKES KURUMLARI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE’DE YAPILACAK ÇERKES PROGRAMI İÇİN BİR ARAYA GELDİ.

Birbirinden bağımsız Çerkes kurum başkan ve temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin daveti üzerine Bakanlıkta bir araya gelerek Çerkeslere yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması düşünülen program hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki  Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Ankara Millet Vekili Murat Alparslan, Manisa Millet Vekili Murat Baybatur, Çorum Millet Vekili Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ile Çerkes Dernekleri Federasyonu, Kafkas Dernekleri Federasyonunu temsilen Kayseri Kaf-Der Şubesi, Ankara Kafkas Çeçen Derneği, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, Neris AŞ,  Ankara Kafkas Derneği, Kayseri Dostluk Klübü, Ankara Dostluk Klübü ve Birleşik Kafkasya Konseyinden temsilciler yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Mehmet Özhaseki; Çerkes toplumunu çok yakından tanıdığını belirterek anavatanları ile sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatmıştır. Çerkeslerin Anadolu topraklarına geldikleri günden itibaren Çerkes asaletine yakışır bir şekilde her zaman devletin yanında hareket ettiklerini,  bu örnek tavır ve duruşları ile devletin ve milletin teveccühüne mazhar olduklarını söylemiştir. Bu nedenle, Çerkeslerin devletten isteklerini çok rahat bir şekilde talep edebileceklerini ve makul taleplerinin de devlet nezdinde karşılık bulacağını, ancak bunun tüm Çerkes kurumlarının bir araya gelerek ortak hareket etmeleri ile mümkün olacağını, daha önce şahıs bazında benzer bir organizasyon için girişimlerde bulunulduğunu, ancak bir toplumu ilgilendiren bu ve benzer konularda devletin şahıslarla değil, kurumlarla muhatap olduğunu, bu nedenle de daha önceki kişisel girişimin kabul görmeyeceğini ifade etmiştir.

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, konuya ilişkin olarak daha önce şahıs bazında gerçekleşen girişimin safahatını anlattıktan sonra, Sayın Bakanımızın önderliğinde yapılan bu toplantının çok önemli olduğunu ve Çerkes kurumları ile birlikte önümüzdeki  günlerde ülkemizin en üst temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılması düşünülen programın Çerkes halkının isteklerinin devlete iletilmesi ve çerkes kültürlerinin tanıtılması açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtmiştir.

Daha sonra Kayseri Milletvekili Hülya Nergis’e söz verildi. H.Nergis, özetle Çerkesler adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir program yapılacak ise tüm Çerkes sivil toplum örgüt ve kurumlarının ortak görüş ve birlikteliği ile yapılması gerektiğini, vurgulamıştır.

Bilahare “Çerkes toplumunun ilk defa kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı nezdinde temsil edileceği için bu gelişmeyi önemli buluyorum” diyerek söze başlayan Manisa Milletvekili Murat Baybatur, insanların farklı dünya ve siyasi görüşlere sahip olmasının gayet doğal olduğunu, bu farklılıkların toplum yararına olacak hiçbir şeyin önüne geçmemesi gerektiğini belirtmiştir. “Sayın Cumhurbaşkanımız Çerkes halkı ile birlikte olma iradesini ortaya koymuştur. Bu gelişmeyi Milletimiz, Devletimiz ve Çerkes halkı adına kazanımları olan bir fırsat olarak düşünerek üzerimize düşen her türlü katkı ve desteği esirgemeden güzel ve mutlu bir buluşmaya çevirmeliyiz. Bizler bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Bilahare söz alan Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan’da, Sayın Bakanın söylediklerine aynen katıldığını, bir araya gelen bu güzide topluluğun çok güzel bir program ortaya koyacağına yürekten inandığını ve bu programın bir defaya mahsus değil zaman zaman tekrar edilmesi gerektiğini söylemiştir.

Ankara milletvekili Murat Alparslan’da, “Geçmişe dönük bazı eksiklikler üzerinden pek çok cümle kurulabilir. Ama dünü bir şekilde geride bırakarak edindiğimiz tecrübelerle bugünden itibaren yeni bir sayfa açıyor olmamanın heyecanını yaşamak en doğrusudur diye düşünüyorum. Çerkesler şanlı bir tarih, zengin bir kültür ve büyük bir medeniyete sahiptir. Özgürlükleri için çok büyük bedeller ödemiş, soykırıma uğramış, pek çok badireler atlatarak bugünlere gelmiş bir millettir. Türkiye Cumhuriyetinin milli mücadele yıllarında ve daha sonrasında devletin imar, inşa ve bekasında çok büyük katkıları ve destekleri olmuş, halen de olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapılacak bu programın herkese örnek olacak bir iş birliğine vesile olması ve Çerkeslerin sorunlarının çözümü noktasında çok önemsiyorum. Bu program, Devletin Çerkeslerle iletişim ve sorunlarının çözümü konusunda özel bir sekreteryaya dönüşebilir. İnşallah bu toplantı buna vesile olur. Bizler milletvekilleri olarak sizlerin bu tür telkin, tavsiye ve isteklerinize her zaman açık olduğumuzu belirterek hepinize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra hazirunda bulunan Çerkes kurum başkan ve temsilcileri, toplantı ve toplantı gündemi hakkındaki duygu ve görüşlerini özetle şu şekilde ifade etmişlerdir.

Ankara Kafkas Çeçen Derneği adına İhsan Pilger;

“Devletimiz ve toplumumuz adına kim ne yapıyorsa Allah razı olsun diyoruz. Ben 1994 Çeçenistan Savaşı’ndan bu yana devletimizin Kafkas halklarına ne kadar yakın durduğuna defalarca şahit oldum. Benim teklifim hali hazırdaki bütün derneklerimiz bu oluşum için birer üye verebilirler ve bir komisyon oluşturulabilir. Programa da istisnasız herkes davet edilmelidir. Bölünmelere ve ayrışmalara mahal vermeden büyük bir çatı altında toplanmamız her bakımdan elzemdir. Biz Ankara Çeçen Derneği ve bağlı olduğumuz Bir Kaf Fed olarak her türlü diyaloğa ve oluşuma açığız.”

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Mutlu Akkaya;

“Toplantıya Kafkas Dernekleri Federasyonu adına katılıyorum. Cumhurbaşkanlığı nezdinde Çerkeslerin sorunlarıyla ilgili bir program yapılacaksa toplumun bütün katmanlarının temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapılacak programın ödül programı formatında değil, Çerkes sorunlarının gündeme taşınacağı bir program şeklinde olmasını arzu ediyoruz. Böyle bir toplantıya da Kafkas Dernekleri ve bağlı tüm dernekleri  adına sonuna kadar katkı vereceğimizi buradan beyan ediyoruz.”

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği adına Erhan Akhan;

“Kurumasal olarak bu etkinliği çok önemli buluyoruz. Hep birlikte bu faaliyeti gerçekleştirebilirsek çok güzel olur. Bu işe öncülük eden arkadaşları da çağırıp yeni bir komite oluşturursak onları da rencide etmemiş oluruz. Bunun devamını getirmek de çok önemli.” dedi.

Neris Şirketi Adına Cengiz Atalar;

“120 Çerkes işadamının bir araya gelerek kurduğu Neris şirketi adına toplantıya katılıyoruz. Böyle bir programın yapılmasının pek çok açıdan önemli olduğuna inanıyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız.”

Birleşik Kafkasya Konseyi Vakfı  adına Gülseren Yüksel;

“Daha önce böyle bir organizasyon için girişimde bulunan yakından tanımıyorum. Böyle bir girişimde bulunduğu için kendisine teşekkür ediyorum.  Bu arkadaşları ikna ederek programa davet etmeliyiz. Devletin en üst temsil makamında icra edilecek bu kadar önemli bir program için çok iyi bir şekilde hazırlanmış olarak gitmeliyiz.  Toplumda çok seslilik olmalı ancak çok başlılık bize zarar veriyor. Dolayısıyla çok sesli olup tek başlı olursak çok daha önemli yol kat edeceğimizi düşünüyorum.”

Ankara Dostluk Kulübü adına Tahir Özmen;

“Daha önce kulübümüzün üyesi olan bir arkadaşımız tarafından böyle bir girişimde bulunulduğunu biliyoruz. Bu organizasyonun nasıl yapılacağı ile ilgili bir toplantı olduğunu ise ancak buraya gelince öğrendik. Parçalı bir yapıda olduğumuz doğru fakat bu parçaların hiçbiri birbiriyle kavgalı değildir. Hepsi kendince bir yol bulup toplumuna faydalı olmaya çalışıyor. Bunun tek tip bir yapıdan daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yapılan işin Türkiye cumhuriyeti açısından, hem de Türkiye Çerkes toplumu açısından iyi bir sonuç vermesi için bizim üzerimize düşen görev ne ise yerine getirmeye hazırız.”

Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş;

“Öncelikli olarak biz Çerkesleri böyle bir amaç için bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Özhaseki’ye çok teşekkür ediyorum. Gecikilmiş olmasına rağmen, Devletimizin Çerkesleri böyle bir organizasyon ile muhatap alıyor olmasını Çerkes halkı adına çok değerli bir gelişme ve kazanım olarak görüyoruz. Devletimiz tarafından açılım konusu başta olmak üzere bugüne kadar yürütülen devlet politikalarında Çerkeslerin bazı konularda ihmal edilmesi, kısmen camiamızın bazı kesimlerinde olumsuz etki yaratmıştır. Daha önce deklare edilen formattan farklı bir şekilde çerkes sorunlarının gündeme getirileceği ve kültürel öğelerinin yansıtılacağı içerikte icra edilecek bir programın Cumhurbaşkanlığı makamında icra edilmesi, camiamızdaki buna benzer olumsuzlukları bertaraf edecek, devletimiz, milletimiz ve biz çerkesler için hayırlara vesile olacaktır. Bu girişim Çerkes halkı için yıllardır özlenen ve arzu edilen bir durumdur. Çerkes Dernekleri Federasyonu olarak, bu toplantının gündemini oluşturan konu hakkında geçen sene ve bu sene olmak üzere iki kez böyle bir buluşma için teşebbüslerde bulunmuştuk. Ancak konjektürel sebepler dâhil olmak üzere bizlerden de kaynaklanan bazı eksiklikler nedeniyle gerçekleşmedi. Kısmet bu güneymiş.  Geçmişe takılmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu irade karşısında her türlü katkı ve desteği vermeye, üzerimize düşen görevi layıkla yerine getirmeye hazırız. Federasyonumuzun kuruluşunda çok büyük gayret ve emekleri olan, daha önce federasyon yönetim kurulumuzda bulunan ve Çerkesler için de hiçbir zaman yeri doldurulamayacak büyük bir değer olarak gördüğümüz merhum arkadaşımız, Erol Olçok’un da icra etmeyi planladığımız programda anılmasını arzu çok ediyoruz. ”

Kurum temsilcilerinden sonra son sözü alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti;

“Daha önce gündem konumuza ilişkin olarak benze bir programı gündeme getiren Oğuz Berk arkadaşımız kendine has sürdürdüğü o geleneksel programı bizim yapacağımız programdan ayrı bir şekilde kendisi devam ettirebilir.  Sayın Cumhurbaşkanımız herhangi bir şahsın veya grubun tek başına Beştepe’de temsilini uygun görmüyor. Eğer bir parçayla toplanıp % 95’i dışlayacaksak doğru bir şey olmaz bu. Yahut % 50 ile temsil edilen bir grup da olsa Cumhurbaşkanımızın o grupla birlikte gözükmesi de uygun olmaz.  Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın karşısında hepimizin bir olması gerekiyor. Onun için buradayız ve burada şahsını temsilen gelen kimse yok. O arkadaşımızı da buraya şahsen çağırsak uygun olmazdı. Ama ben kendisini arayıp buradaki gelişmeleri aktaracağım ve tabii ki kendisine teşekkür edeceğim. Çerkeslerin de topluca temsil edilmesinin, daha sonra da isteklerinin burada konuşulup tartışılıp karşılık bulması içinde böyle bir gruba ihtiyaç var. Ben şahsi olarak Çerkesler adına bu talepleri iletirim. Çerkeslere yönelik olarak Cuhmurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan programın Çerkes sivil toplum örgüt ve kurumları ile bir bütün olarak karşılıklı işbirliği ve koordine ile yürütülmesi devlet adabına yakışan ve bizlerinde arzu ettiği bir bir yaklaşımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimizin dava arkadaşı, demokrasi şehidimiz, kendisi de bir Çerkes kardeşimiz olan merhum Erol Olçok’un da bu programda anılacak olması Çerkesler için de, bizim için de çok anlamlı bir davranış olacaktır. Bu programın her yıl yapılarak geleneksel hale getirilmesini de uygun buluyoruz.”

Karşılıklı konuşmalardan sonra Millet Vekilleri Hülya Nergis ve Murat Baybatur başkanlığında Çerkes kurum temsilcilerinin katılımı ile 10 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Söz konusu komisyona program hazırlıklarının yapılması ve programın içeriğinin şekillendirilmesi görevi verildi. Görevlendirilen komisyonun gerekli hazırlıkları yaparak 29 Kasım 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplantı salonunda tekrar bir araya gelmesi kararı alınarak toplantıya son verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÇERKES DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

3,232 total views, 3 views today

2 Comments

  1. F. D. Togru dedi ki:

    TC tarihinde ilk defa, kendi kimliğimizle bu kadar üst düzeyde muhatap alınıyoruz. Yalnızca bu durum bile bașlı bașına kayda değer olumlu bir gelişmedir. Șimdi, camiamıza düșen bu tarihi fırsatı kimi yersiz ve zamansız iç çekișmelerle heba etmeden, çözüm bekleyen sorunlarımızın anlașılmasını sağlayarak uygun çözümler üretilmesini istemektir. Bütün Türkiye sathındaki dağınık ve bölük-pörçük konumumuz, devletin bize pozitif bir ayrıcalıkla yaklașmasını elzem kılıyor.

  2. Zeki Çetinkaya dedi ki:

    Çok anlamlı bir girişim.. Birlik olmalı.. Bu ülke bu topraklarda yaşayanların vatanı, ciddi bir çalışma olacağına yürekten inanıyorum..

Yorum Yap