Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-4

BEZROKO YILMAZ DÖNMEZ

Meslekleri tanıdığımıza ve nasıl seçeceğimizi kavradığımıza göre diaspora Çerkeslerinin mesleklenmesi konusuna geçebiliriz. Anavatanlarından uzakta hayatlarını sürdüren diaspora Çerkeslerinin varlıklarını güçlü bir biçimde devam ettirebilmesi ve aralarında birlik sağlayabilmeleri için mesleklenme konusu hayatî önem taşımaktadır. Sayısal azlıklarını telafi edebilmeleri ve haklarını koruyabilmeleri için kendilerini tahkim etmeleri gereklidir. Güçlü bireyler güçlü toplumlarında tohumlarını oluşturur. Unutulmamalıdır ki zayıflar ve yoksullar daha kolay kavga ederken, zirvede ve ekonomik varlıkta bütünleşmek daha kolaydır.

Mesleklenme konusu madem bu derece önemli, bir Çerkes ilk adımı nasıl atarak bu yola girmeli?
Atılacak ilk adım, kendini tanımayla başlamalıdır. Bir Çerkesin kendini tanıyacağı iki dünyası vardır:
1-Enfüs (iç dünya), 2- Âfak (ufuklar) yani dış dünya. İç dünya için söylersek, bir Çerkes ortalama olarak medenî, demokrat, dürüst, cesur, yaşadığı ülkeye bağlı müspet bir kimsedir. Bunların yanında da yerine göre müspet yerine göre zayıflık görülebilecek halleri de vardır.

İç dünya bakımından;

– İçe dönük aşırı duygusal ve romantik yapıları sebebiyle vicdan ve kalbi önemserler.

– Sabırsızlardır. Öne atılmaya çok heveslidirler.

– Fikirlerden özellikle hamasi duygulardan (yiğitlik, kahramanlık, cesaret) çabuk etkilenirler.

– Üstüne vazife olmayan işi sahiplenir, başkalarına hizmetten zevk alırlar.

– Dışa dönüktürler. Konuya, olaya, soruna odaklanamazlar. Detayı küçümserler.

– Heyecanı ve mutluluğu zirvede yaşarlar.

– İnatçıdırlar. Duruma göre pozisyon değiştirme becerisini gösteremezler.

Bilinç bakımından;

– Kültür toplumu olduklarından rasyonelliğe gereken önemi vermezler.

– Kendilerini ön plâna çıkarmadıkları gibi kendi için bir şey isteyemez, kendilerinden daha fazla başkalarına önem verirler. (Zayıf ihtiras)

– Zor durumda kalmadıkça kendiliklerinden bir eyleme geçmezler.

– Tekniği ihmal ederler. Mekanik ve endüstriyel detaylarla ilgilenmezler.

– Politikanın ayak oyunlarına yabancıdırlar.

– Maddi varlıklara önem vermez, paraya tamah etmezler.

Bütün bu özelliklere yanlış meslek seçmekte uzman olmayı da ekleyebiliriz. Saydığımız olumsuzluklara karşın Çerkesleri mesleklenmeye özel önem vermeye teşvik eden bazı avantajların da olduğunu belirtmeliyiz. Bu avantajların bazıları şunlardır:

– Anayurdundan uzakta oluşları,

– Azınlık psikolojisi ve dayanışma,

– Zihinlerde kötü izler bırakmamış olmaları,

– Devletin bekâsına tehdit görülmemeleri,

– Yüksek temsil/uyum yetenekleri,

– Değişime-gelişime yetenekli oluşları,

– Yüksek farkındalık,

– Güçlü ve soylu duygular.

Doğru mesleklenme, diğer parametrelerle birlikte bu zaafları önlemekte faydalı olacaktır. Örneğin Çerkes kimliğine yapışarak onu zayıflatan duygusallık zaafı, geleneği, alışkanlıkları ve standartları olan mesleklerle güçlendirilebilir. Meslekî dayanışmanın örgütlü yapısı ile de benmerkezciliğin komplikasyonları önlenebilir. Liderlik eksiğini mesleğin sağladığı güç, otorite ve saygınlık ile tamamlamak mümkündür.

Bütün bu yazdığımız parametreleri dikkate alınarak Çerkesler için önerdiğimiz 4 meslek sırasıyla şunlardır:

1-Hukuk,

2-Tıp/diş hekimliği,

3-Mimarlık,

4-Akademisyenlik.

Önermediğimiz meslekler de şunlardır:

1-Siyaset,

2-Ticaret,

3-Askerlik,

4-Mühendislik,

5-Ziraat/tarım

Önümüzdeki günlerde meslek tercihi yapacak aileler için bazı hatırlatmalarda bulunmak da sorumluluk icabıdır. Çerkeslerde yabancı dil öğrenme yeteneği yüksektir. Üniversite sınavlarında yabancı dil tercihi yapabilirler. Ülkenin bölgesel hedefleri gelecek yıllarda dile dayalı iş hacmini arttıracaktır.

Spor ve sanat liseleri açılmaya başlamıştır. Meselâ Ankara’da voleybol lisesi faaliyettedir. Spor ve sanat yeteneği kesin olarak tespit edilmiş gençler bu okullara yönlendirilebilir.

Her yıl üniversite sınavlarında kriterler değişmekte, okul ve meslek bilgileri güncellenmektedir. O yıla ait kılavuzlar mutlaka ebeveynler tarafından dikkatle incelenmelidir.

İngiltere (Kolejler) ve Fransa’da (Ecole) liselere üniversiteden daha fazla önem verilmektedir. Kişiliğin belirlendiği lise tercihleri ne özel önem vermek gerekir. İnsanın kaderini üniversiteden çok liseler belirler.

Yapacağımız son hatırlatma, mesleğin aracı rolü üzerinedir. Kısmen lise tercihinde esas olarak da üniversitede seçeceğimiz meslek, bizi zihin, zemin ve zaman olarak tahkim etmek içindir. Profesyonel meslek bizi tarihe geçirecek asıl yeteneği ortaya çıkarmak için zorunlu bir ara kademedir.

Profesyonel mesleklerin tümü uzman eğiticiler, profesyonel yönlendirme, düzenli çalışma, odaklanma ve zaman yönetimi ile elde edilebilir. Ama ÖZEL YETENEK SAHALARI KİŞİYE ÖZELDİR, yalnız EĞİTİMLE ELDE EDİLEMEZ.

Bazı ünlü kişilerin meslek ile tanındığı alanlara ait alttaki tablo, söylemek istediklerimizi daha iyi anlatacaktır.

 4,755 total views,  1 views today

Yorum Yap