Diaspora Çerkeslerinin Mesleklenmesi-3

BEZROKO YILMAZ DÖNMEZ

Mesleklenmeyle ilgili tercihlerimiz, geçim sağlamanın dışında ilâve imkân ve yetenekler kazandırmalıdır. Mesleklenmeyle kazanacağımız imkân ve yetenekler zihin, zemin ve zaman (3Z) bakımından karşılaşacağımız meseleleri kolayca halletmemize ve hayatımızı kolaylaştırmamıza yaramalıdır. Esas itibariyle ideal ve doğru bir meslek bize şunları kazandırmalıdır:

Zihin bakımından;

1- İlk olarak kendimizi tanımamıza ve değişime imkân vermeli (değişim konusuna bölüm sonunda ayrıca yer verilecektir),

2- Özgürlük hissini desteklemeli, gelecek kaygısını gidermeli,

3-  Bilimsel düşünme yeteneği ve olayları somutlaştırma becerisi kazandırmalı,

4- Değişimin önemini kavramaya ve kültürü tanımaya fırsat vermeli,

5- Ukalalığa kaçmadan özsaygıyı desteklemeli, farkındalık hissini tatmin etmeli,

6- Yüksek ahlâkî değerler aşılamalı,

7- İrade kullanmaya ve karar vermeye imkân vermelidir.

 Zemin (Refah ve güç) bakımından;

Zemin, insanın hayattaki yürüyüşüne mesleğin sağladığı destektir. Maddi imkân, mekân ve çevresel faktörler (aile, akraba ve arkadaş çevresi) zemini teşkil eder.

1- Meslek, tek başına ayakta kalabilmeye imkân vermeli, kendinden başka bir dayanağa muhtaç bırakmamalıdır. Bu destek bilhassa özgürlüğüne düşkün genç Çerkes erkekleri için çok önemlidir.

2- Yüksek gelir sağlamalı,

3- İstihdam garantisi vermeli,

4- Toplumsal statü sağlamalı,

5- Meslekî otorite ve kişisel güç kazandırmalı,

6- Fizikî sınırları kaldırmalı, uluslararası geçerliliği olmalı,

7- Sosyal çevrelerle temas imkânı vermeli,

8- Meslekî dayanışma ve ek güvenceler sağlamalı,

9- Statik olmamalı. Dikey yükselme fırsatları sunmalı,

   10- Aile kurma/eş seçme avantajı vermeli,

11- Emeklilik geldiğinde de sürdürülebilir olmalı. Kimseye bağımlı olmadan, vücudu yıpratmadan esnek ve özgür çalışma koşulları oluşturmalı,

12- En önemlisi de İYİ, DOĞRU, GÜZEL, FAYDALI işler yapmaya zemin hazırlamalıdır.

Zaman bakımından;

Zamanın ruhuna uygun meslek seçmenin önemine dikkat çekmiştik. Ve seçtiğimiz bu meslek bize zaman bakımından da bazı avantajlar sağlamalıdır. Şöyle ki;

1- Eğitim zamanı o iş için ayrılmış en uygun ve verimli dönemde yapılacağından zaman tasarrufu sağlamalı,

2- Belli bir süre sonra rutine dönen meslek tatmin hissini doğurarak kişiyi asıl eğilimine/kabiliyetine doğru kamçılayacak zamanı sağlamalı,

3- Sabah ve akşam saatlerindeki esneklik ile uzmana boş vakit sağlamalıdır.

Bölüm sonunda yer vereceğimizi belirttiğimiz değişim konusunu şimdi ele almaya geçebiliriz. İnsan ömrü değişmekle geçer, yerinde ve zamanında değişmesi gerektiğini fark ederek icraata geçenler başarılı olurlar. Değişime direnenlerin ayakta kalmaları mümkün değildir. Değişmek özünü ve geleneklerini unutmak değildir, onun modern versiyonlarını keşfetmektir.

İnsan değişebilen tek canlıdır. İnsana emanet edilmiş bulunmaz bir nimet ve kabiliyettir. Cehaletine kanaat etmediği sürece insan daima kendini yenileyebilir. Değişmemek insanın kendine ettiği zulümdür ve bir cehalet simgesidir.

Her insan ahlâk, fazilet gibi değerleri işitir, fakat onların oluşumuyla ilgili yasa ve süreçlerin keşfi bilimin işidir. Bilim adamları bu tür yasaların temellerine inebilirlerse hem kişisel olarak değişebilir hem de toplumsal değişime öncülük edebilir.

Bilimden beslenen doğru meslek, değişim hareketlerinin başarılı olması için gereken gücü ve değişecek kadar gelişmeyi bize sağlayabilir.

Unutmayalım, geleceğimizi istediğimiz biçimde şekillendirmek ya da daha veciz bir ifadeyle geleceğimizi kazanmak için en doğru mesleği seçmeliyiz. Zihin, zemin ve zaman faktörlerini bir kenara atar doğru mesleği seçemezsek uzun yıllar boğuşmak zorunda kalacağımız birçok meseleyi karşımızda görürüz. Bu meselelerin bazıları şunlardır:

1- Mutsuz ve huzursuz oluruz. Stresli bir hayata mecbur kalırız.

2- İhtiyaçlarımızı beklentilerimiz ölçüsünde karşılayamaz, ideallerimiz için gereken kaynağı sağlayamayız.

3- Hep emir alan, başkalarından bekleyen aciz insanlar durumuna düşeriz.

4- Kendimizi zayıf ve güvensiz hissederiz.

5- Ne zaman bir atılım yapacak olsak, engelleri karşımızda buluruz.

6- Kişisel ve toplumsal vazifelerimizi hakkıyla yerine getiremeyiz.

7- Aile üyelerimize karşı mahcup duruma düşeriz. Sorumluluğun arttığı dönemlerde ve yaşlılıkta bizi zor günler bekler.

8- Hayat ve zaman telafisiz kavramlardır. Hayatı boşa harcamış oluruz.

9- Kendimizi geleceğe taşıyacak eserler bırakamayız. Unutmayın midesi dolmayan beyne, beyni tatmin olmayan kalbe çıkamaz.

Lütfen unutmayalım; huzur sadece gelirle ilgili bir kazanım değildir. İstatistiklere göre;

1- Yüksek gelirli ailelerde tartışma/kavga oranı düşüktür. (Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür.)

2- Ancak boşanma oranı yüksek gelirli ailelerde daha fazladır.

* Mesleğin kazanımları inanç, ahlâk ve gelenekle yoğrulmaz ise beklenen huzur sağlanamaz.

 

Gelelim meslek ile duygular arasındaki ilişkiye. Her mesleğin kendine özgü bir bakış açısı ve hayat tarzı vardır. Ve bu yakın çevreye olduğu gibi akseder. Meselâ eğitimi uzun süren tıp gibi mesleklere mensup kimselerin kaybettikleri gençliği telafi için maddi tatmine önem verdikleri bilinmektedir. Hatta bu uğurda bazı ahlâki değerleri de çiğnedikleri görülmektedir.

Ayrıca seçkinlik, yüksek gelir, yabancı dil, yurtdışı bağlantıları ve meslekî dayanışma iç dünyada büyüklenmeyle sonuçlanmaktadır. Uluslararası dolaşım serbestiyetine sahip tıp, mühendislik gibi meslekleri seçenlerde milliyetçilik duyguları zamanla körelmektedir. Zamanla bu kişilerin ülkeleriyle bağları kopmakta, bulundukları ülkelerde de köklenemediklerinden aidiyet sorunları yaşamaktadırlar.

Bir sonraki yazıda Çerkeslerin nasıl meslek seçmesi gerektiğine odaklanarak diziyi sonlandıracağız.

1,241 total views, 1 views today

2 Comments

  1. Yılmaz Dönmez dedi ki:

    Değerli yorumcu Ömer Sinan Bey,
    yazı dizisi bütün disiplinler itibariyle gözönüne aldığınızda camiamız için büyük bir kıymet taşıdığını hissedeceğinizi umuyorum. İlgi göstermenize sevindim. Sevgiler.

  2. Ömer Sinan Aksoy dedi ki:

    diğer ikisine göre manevi yönü çok daha kuvvetli güzel bir yazı. tebrikler. özellikle son kısım isabetli olmuş.

Yorum Yap