MIKUAJ ANATOLE

MIKUAJ ANATOLEabhazlar

Bakınca yüzlerine
Yaşlı dedelerimin,
Bir güven doluyor içime
Yiğitleşiyorum.
Duyar gibi oluyorum
Eski türküleri,
Duyar gibi oluyorum
Tarihimizin haberlerini.

Adıge tarihi
Yüzlerinde görünen
O yaşlılara
Özeniyorum her zaman:
Onların anlattıklarından
Aydınlanıyor,
O eski türkülerinden
Güç alıyorum her an.

Ancak, onlardan bir yaşlı
Kucaklarsa mezarı,
Görünmeyen gözyaşlarım
İçime akıyor, tutamıyorum:
Kayboluyor sanıyorum
Eski bir türkü,
Kayboluyor sanıyorum
Tarihten bir haber.

 Çeviri Atalık Rafet

 

МЫКЪУЭЖЬ АНАТОЛЭ

 Сэ сыIуплъам
Адыгэ лIыжь,
ЗыхэсщIэу сохъур
Нэхъ лIыхъужь.
Къысщохъу зэхэсхыу
Уэрэдыжь,
Къысщохъу зэхэсхыу
Хъыбарыжь.

Адыгэ тхыдэр
Зи нэгу къищ
А лIыжьхэм
СыткIи задызощI:
Я хъыбарыжьым
СегъэIущ,
Я уэрэдыжьым
Сегъэлъэщ.

Ауэ зы лIыжь
ЩIым ехыжыху,
Нэрымылъагъуу
Нэпс сIэщIоху:
КIуэдыжу сфIощI
Зы уэрэдыжь,
КIуэдыжу сфIощI
Зы хъыбарыжь.

Мыкъуэжь Анатолэ

1,885 total views, 3 views today

Yorum Yap