Abritskil

levars_butba_nartsAbritskil motifi, halk destanları topluluğu içerisinde tamamen bağımsız, yalnız Abhaz halkı tarafından çağımıza ulaştırılan bir destan motifidir. Bu destanın derlenip gün ışığına çıkarılmasında ozan ve devlet adamı Bagrat Şınkuba’nın emeği büyüktür. Prof. Şalwa Yinalipa’nın deyimi ile “Şınkuba, çok eski bir altın vazo’nun parçalarını bir araya  getirerek Abritskil öyküsünü yeniden canlandırmıştır.”

     Abritskil öyküsü Nart destanlarında olduğu gibi müzik eşliğinde söylenmez. Şarkı biçiminde söylendiğine şimdiye kadar rastlanmamıştır. Nartlardan ayıran bu özelliği, belki de bu destanın Nart destanlarının doğduğu çağdan daha genç bir dönemde ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu destan kahramanı, davranış biçimi olarak insanlara çok daha yakındır. Tanrılara baş kaldıran bu tür kahramanlar Kafkas mitolojisinin diğerdillerde söylenmiş destanlarında da bulunmaktadır.  Abritskil her ne kadar Nart Ddestanlarından daha genç ve daha farklı bir motif isede, tanrılara baş kaldırma açısından Sosrıkua ve Nesren Jak’e motifleri ile büyük bir benzerlik gösterir. Öte yandan Gürcü’lerin “Amiran” adlı destan kahramanına da benzer. Amiran tanrı soyundan gelir. Babası av tanrısıdır. İri-yarı, son derece büyük bir vücudu vardır. Öküz kadar güçlüdür. Bastığı toprak bile onu zor taşır. Hiç kimsenin yerinden kıpırdatamayacağı kadar iri silahları vardır. Çift kanatlı bir köpeğe binerek uçan bir görünüm ile tanımlanır. Abritskil gibi Amiran’da halkı korumak için tanrılarla savaşır. Tanrıların karşısında çok kötü bir yenilgiye uğrar. Tanrılar onu Kafkas dağlarına köpeği ile birlikte bağlarlar. Yıllarca karlarla gömülü olarak yaşar, tam kurtulacağı sırada zincirler daha da derine saplanarak pekiştirilir.
     Eşitliğin, sosyal düzenin kaybolduğu bir ortam içinde doğan Abritskil düzenli bir toplumun kahramanı değildir. Sosrıkua ile bu yönden çok farklıdır.  Bu düzensiz ortam onun kişiliğini politik açıdan oluşturur. Henüz destansı devlerin kaybolmadığı bir ortamda, insanların devler ve tanrılar karşısında güçsüz ve ezik bir durumda bulunmaları, Abritskil’in halkı koruması olgusu düşünüldüğünde, onun kişiliğinin politik açıdan oluşmasının nedeni daha iyi bir şekilde açıklamaktadır.
     Yukarıda anlatılan kahramanlar ve tasvirler karşılaştırıldığında Adıge ve Abazin destanlarındaki Sosrıkua, Nesren Jak’e, Abhazkahramanı Abritskil, Gürcü kahramanı Amiran çok benzeşir. Bu kahramanların hepsinin Antik Grekteki paraleli Prometheus’tur. Bu motif daha önceki tanımlamalarda da belirttiğimiz gibi Kafkasya’dan Antik Yunan’a geçmiştir. Bu destan tekstlerinin dağlıların öz malı olduğu Greklerin sonradan bu kültürü benimsediklerini savunanların başında V.F. Miller, Asker Şortanby, Şalwa Yinalipa, gibi bilim adamları bulunmaktadır. Gürcü yazarı Akakiy Çereteli Yunan Mitolojisinde işlenen bu motifler için, “bunlar bizim tarafların, Kafkasların öz evladıdır” demektedir.
     Abhaz edebiyatında “Adritskil” motifi pek çok kez işlenmiştir. Bu konuyu işleyen en ünlü yapıtlar 1910′da yayınlanan bir Dırmıt Gulya Şiiri ile Bagrat Şınkuba’nın Poezyası’dır.
     Abritskil Abhaz halkının belleğinde, sanatında, düşünde bugün bile en canlı hali ile yaşamaktadır.
__________________________________
Yismeyl Özdemir ÖZBAY, Mitoloji ve Nartlar

 985 total views,  2 views today

Yorum Yap